Onze zorgkas

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) werd opgericht door de Vlaamse overheid om een reeks tegemoetkomingen te bieden aan personen die zwaar zorgbehoevend zijn vanwege een ziekte of beperking. Iedereen die 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont, dient zich aan te sluiten bij de VSB en een jaarlijkse premie te betalen aan de zorgkas waarbij hij of zij aangesloten is. Personen die in Brussel wonen, kunnen zich vrijwillig aansluiten.

Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)?

De VSB werd opgericht door de Vlaamse overheid om een reeks tegemoetkomingen te bieden aan personen die zwaar zorgbehoevend zijn door een ziekte of beperking. De VSB bevat momenteel drie tegemoetkomingen: het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het Basisondersteuningsbudget en het Zorgbudget voor ouderen met zorgnood.

 

Wat is de zorgkas?

De zorgkas houdt zich bezig met de uitbetaling van de tegemoetkomingen onder de VSB. Als je voldoet aan de criteria om aanspraak te maken op een tussenkomst van de VSB, stelt de Zorgkas alles in het werk om je te helpen. Ze informeert je en betaalt de tegemoetkomingen uit.

 

Wie moet zich aansluiten?

  • Iedereen die in Vlaanderen woont, moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas in het jaar dat hij of zij 26 jaar wordt en moet een jaarlijkse premie betalen.
  • Aansluiting is ook verplicht voor iedereen die in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont en sociaal verzekerd is in België, omwille van zijn/haar tewerkstelling in Vlaanderen.
  • Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich vrijwillig aansluiten. Wanneer de premie minstens een keer betaald werd, kan de aansluiting op elk moment beëindigd worden via een schriftelijk verzoek aan onze zorgkas.

 

Waar moet ik me aansluiten?

Je kan je alleen aansluiten bij de zorgkas van je ziekenfonds of bij de Vlaamse zorgkas die beheerd wordt door de Vlaamse overheid.

 

Hoe moet ik me aansluiten?

We sturen automatisch een brief met vermelding van de te betalen premie. Zodra de eerste premie is betaald, is de aansluiting effectief. Als je je niet aansluit binnen een bepaalde periode, word je automatisch aangesloten bij de Vlaamse zorgkas. Je wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing en je krijgt nadien nog steeds de kans om je aan te sluiten bij onze zorgkas.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De jaarlijkse premie is 52 euro (26 euro voor wie de verhoogde tegemoetkoming geniet sinds 1 januari van het voorgaande jaar).

 

Wat gebeurt er als je de premie niet betaalt?

- Na 3 onvolledig of niet-betaalde premies (al dan niet opeenvolgend) moet je een administratieve boete betalen van 250 euro (100 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming). We sturen je vooraf een aangetekende brief om je de kans te geven de verschuldigde bedragen alsnog te betalen.

Deze regels gelden ook voor mensen die in Brussel wonen. In plaats van een administratieve boete, sturen we je een brief met de melding dat we je aansluiting stopzetten.

- De wetgeving voorziet de mogelijkheid dat het OCMW de (achterstallige) premie betaalt. Let wel, het OCMW is hier niet toe verplicht.
- Wanneer iemand in een situatie van collectieve schuldenregeling of faillissement verkeert, hoeft deze persoon de premie niet te betalen. Om vrijgesteld te worden, moet hij/zij de beschikking van toelaatbaarheid naar het ziekenfonds opsturen.

 

 

Surf naar de website van de VSB voor meer info. Je kan ook steeds een e-mail sturen naar onze zorgkas via zorgverzekering306@fsmb.be.