Orthodontie

Printvriendelijke versiePDF-versie

Koester hun glimlach! Onze mutualiteit komt via Dentimut First tussen in de kosten van de tandverzorging voor kinderen. Zo worden orthodontische behandelingen minder zwaar om dragen.

 

  • We bieden een eenmalige tussenkomst van 372 euro voor kinderen die een orthodontische behandeling volgen. Ze moeten voor hun 15e het akkoord voor deze behandeling gekregen hebben van een adviserend geneesheer van onze mutualiteit. De uitbetaling van de tussenkomst gebeurt in twee schijven van 186 euro.
    Voor sommige aandoeningen (hazenlip, dysmorfie enz.) wordt maximaal 400 euro terugbetaald.
  • Vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar): volledige terugbetaling van het remgeld.
  • Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen enz.: volledige terugbetaling van het remgeld.

 

Voorwaarde

Ofwel moet de prestatie geleverd zijn in een van onze medische centra César De Paepe ofwel moet je beschikken over een globaal medisch dossier (GMD) of ingeschreven zijn in een medisch huis.

 

Welke documenten?

  • Orthodontische: bezorg ons het attest voor aanvraag tot tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling dat je van je orthodontist ontvangen hebt. Onze adviserend geneesheer buigt zich dan over het dossier. Van zodra je zijn goedkeuring ontvangen hebt, kan de behandeling starten en zal de eerste schijf van 186 euro betaald worden. Om na één jaar te genieten van de tweede schrijf van 186 euro moet je ons een formulier van de behandelende tandarts of orthodontist voorleggen. Daaruit moet blijken dat de behandeling regelmatig wordt voortgezet.
  • Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen enz.: het getuigschrift van verstrekte hulp.

 

Meer info? Contacteer ons

 

 

ZIE OOK