Rooming-in

Printvriendelijke versiePDF-versie

Je zoon of dochter verblijft in het ziekenhuis? Onze mutualiteit biedt je een tussenkomst tot 450 euro als je de nacht doorbrengt aan het ziekbed van je kind, ongeacht zijn leeftijd.

 

Als je als begeleidende ouder bij je kind in het ziekenhuis verblijft, moet je zelf je "hotelkosten" betalen. De Socialistische Mutualiteit Brabant geeft je een tegemoetkoming van 15 euro per kalenderdag dat je aan het ziekbed van je kind verblijft of de nacht doorbrengt in een aangepaste infrastructuur op de ziekenhuiscampus.

 

Praktisch

  • De tegemoetkoming wordt slechts aan één ouder toegekend.
  • De tussenkomst is beperkt tot 30 nachten per ziekenhuisopname.
  • Het voordeel rooming-in wordt toegekend op basis van de ziekenhuisfactuur.

 


 

 

ZIE OOK