Pensioen

Printvriendelijke versiePDF-versie

Als we wat ouder worden, denken we stilaan aan het einde van onze professionele carrière. Maar wanneer kun je nu met pensioen gaan? En wat moet je hiervoor doen? Onze Pensioendienst staat je graag bij met raad en daad.

Wil je graag weten wanneer je op pensioen kunt gaan? Raadpleeg dan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op de website van de federale

 

 

Hoe kan je je pensioen aanvragen?

 

Bevoegde pensioendiensten

 

Wettelijk pensioen op 65 jaar

Ongeveer één jaar voor de aanvang van je pensioen zal de bevoegde pensioeninstelling je een document sturen om te melden dat je recht op pensioen automatisch wordt onderzocht. Dit document moet worden ingevuld. Onze Pensioendienst kan je hiermee helpen, je kan het document ook daar overhandigen.

 

Je moet je pensioen dus niet langer aanvragen bij het gemeentebestuur als je een loontrekkende werknemer of zelfstandige bent.

 

Indien je elf maanden voor de wettelijke pensioensleeftijd (65 jaar) nog steeds geen brief hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Pensioendienst op 02 506 99 17 (telefonische hulpverlening op maandag, dinsdag en donderdag van 13 tot 16.30 u. en op vrijdag van 13 tot 15 u.).

 

Vervroegd pensioen

De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen op 60 jaar wordt in fasen verhoogd:

 

JaarMinimale
leeftijd
Loopbaan-
voorwaarde
Uitzonderingen lange loopbaan
201260 jaar35 jaar/
201360,5 jaar38 jaar60 jaar, indien loopbaan van 40 jaar
201461 jaar39 jaar60 jaar, indien loopbaan van 40 jaar
201561,5 jaar40 jaar60 jaar, indien loopbaan van 41 jaar
201662 jaar40 jaar60 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 41 jaar
201762,5 jaar41 jaar60 jaar, indien loopbaan van 43 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
201863 jaar41 jaar60 jaar, indien loopbaan van 43 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
201963 jaar42 jaar60 jaar, indien loopbaan van 44 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 43 jaar

De regels in deze tabel zijn van toepassing op de meeste personen, maar er bestaan uitzonderingen! Aarzel niet om contact op te nemen met ons voor meer informatie.

 

Als je aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen voldoet, moet je dit ongeveer één jaar voor de aanvang hiervan officieel aanvragen.

 

Je hebt hiervoor 3 mogelijkheden:


Volmacht

Als je zelf je aanvraag niet kunt indienen, kun je je laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon die over een door jou getekende volmacht beschikt.

 

Waar moet je nog meer rekening mee houden?

 

Het RVV-statuut

Je statuut van gepensioneerde kan je eveneens recht geven op het statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming (RVV).

 

Krijg je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid?

Indien je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid krijgt, dan ontvang je het document "Mod 74 Ter" van de bevoegde persioendienst. Dit document moet worden ingevuld en teruggestuurd naar deze dienst. Opgelet, je moet de datum waarop je met pensioen gaat hier verplicht op vermelden en de eerste pagina van dit document ondertekenen. Indien dit niet het geval is, kunnen wij je dossier niet behandelen.

 

Wat de belastingaangifte betreft, genieten personen in invaliditeit (langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt) levenslang een korting op de voorheffing. Wij kunnen je het attest dat je hiervoor eventueel moet voorleggen aan de belastingsadministratie bezorgen.

 

Wat met je bijdragen voor de aanvullende verzekering?

Je moet de bijdrage voor de aanvullende verzekering blijven betalen.

 

Het brugpensioen

Het statuut van bruggepensioneerde wordt niet gelijkgesteld met het statuut van gepensioneerde. Je behoudt dus de rechten van je oude statuut op het vlak van gezondheidszorg.

 

Voor meer inlichtingen over het brugpensioen kun je contact opnemen met je vakbond of de RVA.

 

Wil je meer weten?

Pensioenlijn 1765 (gratis nummer, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur)

 

Pensioendienst FSMB
Neem contact op met onze Pensioendienst op 02 506 99 17 (telefonische hulpverlening op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 u.). Wil je langskomen? Maak dan steeds een afspraak via telefoon, e-mail of het loket.

S'Academie en S'Plus
Gepensioneerden en bijna-gepensioneerden kunnen ook terecht bij onze vzw's S'Academie en S'Plus voor allerhande activiteiten.

 

ZIE OOK