Erkenning en controle van de ongeschiktheid/invaliditeit