Raadpleging

Printvriendelijke versiePDF-versie

Welke arts je bezoekt, heeft gevolgen voor je portemonnee. Sommige geneesheren volgen immers de wettelijke tarieven en andere niet. Daarnaast kun je ook het best altijd eerst je huisarts en dan pas een specialist raadplegen.

Verder leggen we je in deze rubriek ook het belang van een Globaal Medisch Dossier uit en wat de Maximumfactuur inhoudt. Net als wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Tot slot helpen we je ook om een arts te zoeken en vertellen we je waar je terechtkan voor kwaliteitsvolle, toegankelijke zorg.