Scheiden

Printvriendelijke versiePDF-versie

Zowel bij een wettelijke als bij een feitelijke scheiding moet je contact met ons opnemen om ons in te lichten over de wijzigingen in je gezinssamenstelling, adres of rekeningnummer.

Kind ten laste

Je kunt de situatie behouden zoals vóór de echtscheiding of het kind ten laste van de andere ouder inschrijven.

 

SIS-kaart of isi+ van het kind (-12 jaar)

De wet bepaalt dat elke persoon slechts één enkele SIS-kaart of isi+ kan hebben. Het ziekenfonds mag dus geen tweede SIS-kaart of isi+ op naam van het kind afleveren.

Geen enkel ander attest kan de SIS-kaart of isi+vervangen, zorg dus dat ze altijd mee verhuist als het kind van ouder verhuist, want we kunnen onmogelijk zorgen dat elke ouder er een heeft.

 

Verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, houdt een echtscheiding een aanpassing van dit recht in voor alle betrokken personen. Je hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen, het ziekenfonds zal zelf contact met je opnemen.

 

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

De echtscheiding en vooral de wijzigingen in de gezinssamenstelling hebben een invloed op het bedrag van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Als je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ontvangt, moet je je ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte brengen.