Steunpunt Mantelzorg vzw

Printvriendelijke versiePDF-versie

De vzw Steunpunt Mantelzorg biedt hulp aan mantelzorgers en hun zorggebruikers, zowel in de thuiszorg als de residentiële zorg.

Steunpunt Mantelzorg wilt mensen wegwijs maken in het complexe zorglandschap. Daarnaast verdedigt de vzw ook de belangen van mantelzorgers en zorggebruikers. Een goed uitgebouwde dienstverlening is voor ons een must!

Steunpunt Mantelzorg werd opgericht door de Socialistische Mutualiteiten en is erkend door de Vlaamse overheid. Ook als je lid bent van een andere mutualiteit ben je van harte welkom!

 

Hieronder vind je een overzicht van de taken en opdrachten.

 

Informeren

Een zorgsituatie is vaak erg complex, daarom zet Steunpunt Mantelzorg sterk in op informeren. Als lid van onze vereniging krijg je elke drie maanden een nieuwsbrief boordevol informatie over onder meer (thuis)zorg, tegemoetkomingen en gezondheid. Daarnaast bieden we ook gratis brochures aan.

 

Naast het informeren van onze leden, willen we mantelzorg meer kenbaar maken in de samenleving. Mantelzorgers zijn namelijk onmisbaar en moeten hiervoor erkend en gewaardeerd worden bij het brede publiek. Dergelijke waardering biedt immers veel steun aan mantelzorgers.

 

Klik hier voor een overzicht van andere organisaties waar je terechtkan als mantelzorger.

 

Belangen behartigen

Steunpunt Mantelzorg komt op voor de belangen van mantelzorgers en hun zorggebruikers. Zo nemen we deel aan overlegmomenten met de overheid en andere organisaties uit de zorgsector en dragen we ons steentje bij aan projecten rond zorg.

 

We pleiten voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. Zo ijveren we onder meer voor voldoende mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, een goed uitgebouwde dienstverlening, een vlotte afstemming van thuiszorgdiensten of residentiële voorzieningen op mantelzorg en een toegankelijke en betaalbare thuishulp. Dit realiseren we door informatie aan te reiken, hulp aan huis te regelen, financiële tegemoetkomingen aan te bieden enzovoort.

 

Bovendien verdedigt Steunpunt Mantelzorg ook individuele belangen. Ervaar jij een probleem? Aarzel dan zeker niet om ons een seintje te geven! Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

 

Opmerking: Steunpunt Mantelzorg blijft een aanvulling op de formele zorg die door thuiszorgdiensten en andere voorzieningen wordt aangeboden. Mantelzorg mag geen opvangnet worden voor een tekort aan dergelijke diensten.
 

Klachtenprocedure

Heb je een vraag of klacht over een thuiszorgdienst of een bepaalde voorziening? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij zullen dan contact opnemen met de betrokken dienst en proberen samen naar een oplossing te zoeken.

Heb je een klacht of opmerking over Steunpunt Mantelzorg zelf? Laat het ons zeker weten! Klachten en suggesties kunnen we immers gebruiken om onze werking te verbeteren. We beantwoorden dus zeker elke klacht of suggestie die binnenkomt.

 

Wat gebeurt er na de indiening van je klacht?

  • Belangrijk om te weten is dat je klacht altijd anoniem geregistreerd wordt. Door de klachten te registreren, krijgen we een overzicht van de knelpunten binnen de zorg. Wanneer bepaalde klachten steeds terugkomen, kunnen we bij de betrokken dienst of overheid pleiten om dit probleem aan te pakken.
  • Indien je een klacht hebt over onze dienst, bekijken we eerst intern wat we hieraan kunnen doen. Vervolgens bespreken we dit met jou.
  • Heb je een klacht over een andere dienst? Dan nemen we contact op met die dienst. Vervolgens zoeken we samen met de dienst naar mogelijke oplossingen. Het kan ook zijn dat de klachtenprocedure van de betrokken dienst wordt opgestart. De betrokken dienst volgt het dossier dan verder op. We houden je uiteraard voortdurend op de hoogte.
  • We sluiten de klacht af en registreren (anoniem) de aangeboden oplossing. Dit is voor ons handige informatie, aangezien we bij de uitwerking van onze acties ons steeds de vraag stellen rond welke knelpunten we moeten werken.

Contactgegevens:
Infopunt Steunpunt Mantelzorg vzw
Mussenstraat 17 - 19
1000 Brussel
Tel.: 078 15 60 30
E-mail: thuiszorgcentrum@fsmb.be.