Vaccinatie

Printvriendelijke versiePDF-versie

Preventief inenten is van levensbelang op alle leeftijden. Zonder de nodige vaccinaties zouden ernstige complicaties kunnen optreden. Je laten vaccineren, is dan ook een slimme reflex en daarom komt onze mutualiteit tussen bij vaccinaties.

 

We geven een tegemoetkoming van maximaal 25 euro per persoon per kalenderjaar voor vaccins die in België aangekocht zijn.

 

Vaccin tegen baarmoederhalskanker

Tussenkomst van maximaal 150 euro voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd.

 

Procedure

Deze tussenkomst van de aanvullende verzekering mag gecumuleerd worden met de tussenkomst van de ziekteverzekering, maar de tussenkomst mag het bedrag ten laste van de rechthebbende niet overschrijden.

 

Welke document?

Het BVAC-attest dat je bij je apotheker kan verkrijgen.


Meer info? Contacteer ons

 

 

ZIE OOK