Verlenging van de arbeidsongeschiktheid

Printvriendelijke versiePDF-versie

De einddatum van je arbeidsongeschiktheid moet vermeld worden op je medisch attest. Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de periode die oorspronkelijk was voorzien, zonder intussen het werk hervat te hebben, moet je je werkgever hierover informeren via een nieuw medisch getuigschrift.

 

Als je nog binnen je eerste jaar van arbeidsongeschiktheid bent, moet je binnen de 48 uur ook een nieuw getuigschrift overmaken aan je mutualiteit. Als je dit niet doet, kunnen wij niet overgaan tot betaling van je uitkeringen. Bij laattijdige indiening van je getuigschrift wordt een sanctie van 10 % toegepast.


Waak er ook over dat bij verlenging er geen onderbreking is tussen het einde van het vorige getuigschrift en het begin van het nieuwe getuigschrift. De getuigschriften mogen elkaar overlappen.

 

Werkzoekenden moeten gewoon Z (van ziekte) blijven invullen in de vakjes van de overeenkomstige dagen.

 

Indien je daarentegen intussen het werk of de werkloosheid hebt hervat en je opnieuw met ziekteverlof bent (door een herval bijvoorbeeld), wordt dit beschouwd als een nieuwe arbeidsongeschiktheid. In dat geval moet je het ziekenfonds verwittigen met een nieuw medisch getuigschrift.

 

De einddatum van een invaliditeit wordt bepaald door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).