Voorschot

Printvriendelijke versiePDF-versie

De meeste ziekenhuizen vragen een voorschot bij de opname en eventueel aan het begin van elke week. De betaalde bedragen worden afgetrokken van de eindfactuur. Het wekelijkse voorschot wordt beperkt door wettelijke limieten.

Het ziekenhuis heeft altijd het recht om een voorschot te vragen, maar het mag je nooit de toegang weigeren als je het voorschot niet kunt betalen.

 

 

Voorschot in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer

 

De limiet bedraagt 150 euro per week voor gewone verzekerden en 75 euro voor hun kinderen ten laste.

 

Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste is de limiet vastgesteld op 50 euro per week.

 

Voorschot in een eenpersoonskamer

 

Het plafond voor het voorschot in een eenpersoonskamer bedraagt 150 euro, vermeerderd met maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer. Voor kinderen ten laste is het vastgesteld op 75 euro, plus maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer.

 

Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste is de limiet vastgesteld op 50 euro, vermeerderd met maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer.