Wat als je hervalt?

Printvriendelijke versiePDF-versie

We spreken over herval als de periode van arbeidsongeschiktheid voor minder dan 14 dagen werd onderbroken tijdens de primaire ongeschiktheid, of voor minder dan 3 maanden tijdens de invaliditeitsperiode.

 

Bij herval moet het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ons ten laatste de tweede kalenderdag na het begin van de arbeidsongeschiktheid worden overgemaakt.

 

Indien het gaat om een andere ziekte dan de eerste, heb je recht op de volledige periode van gewaarborgd loon. Je moet dan op basis van een medisch getuigschrift aantonen dat het om een andere ziekte gaat.