Ziekenhuisfactuur

Printvriendelijke versiePDF-versie

Ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis, valt je factuur in de bus. Deze verpleegnota is opgesteld volgens een wettelijk bepaald model. Als patiënt krijg je bijlage 37 uit die verpleegnota toegestuurd. Op dit document kan je zien hoeveel je ziekenfonds al betaald heeft voor jou en hoeveel je zelf nog dient te betalen.

Bij een ziekenhuisopname geldt de derdebetalersregeling voor iedereen. Dat wil zeggen dat je ziekenfonds een deel van de kosten voor je verblijf en behandeling rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Als patiënt moet je dan alleen nog je persoonlijk aandeel, het remgeld, betalen. Voor rechthebbenden op de maximumfactuur wordt het remgeld ook automatisch door de mutualiteit betaald. Eventuele supplementen moet iedereen zelf betalen. Voor bepaalde ingrepen, zoals zuiver esthetische operaties, komt het ziekenfonds niet tussen.

 

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je aanzienlijk minder voor je ziekenhuisopname. Bepaalde sociale statuten of voordelen geven automatisch recht op dit statuut. Als je een laag inkomen hebt, kan je een vraag voor dit statuut indienen bij ons ziekenfonds.

 

 

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw factuurmodel in voege. Ook moet er vanaf dat moment een samenvatting meegestuurd worden met de gedetailleerde factuur. Zo zou de factuur van een ziekenhuisopname eenvoudiger en begrijpelijker moeten worden voor de patiënten. De samenvatting bevat het totaal van de kosten ten laste van de patiënt per rubriek, de eventueel betaalde voorschotten en het nog te betalen bedrag.

 

De gedetailleerde factuur bestaat uit 8 grote rubrieken:

  1. Verblijfskosten
  2. Forfaitair aangerekende kosten
  3. Apotheekkosten
  4. Honoraria van zorgverleners
  5. Andere leveringen
  6. Ziekenvervoer
  7. Diverse kosten
  8. Btw

 

In elke rubriek zijn de kosten telkens opgedeeld in het deel ten laste van het ziekenfonds, het deel ten laste van de patiënt en de supplementen. In de supplementenkolom komen de bedragen die bovenop de officiële tarieven gefactureerd zijn ten gevolge van de keuze voor een eenpersoonskamer. Deze kamer- en ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.

 

1. Verblijfskosten

Op je opnameverklaring heb je moeten aanduiden in welk type kamer je wilde verblijven, maar ongeacht die keuze betaal je voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. Dit varieert naargelang je statuut.

 

 

1e dag

2e tot 90e dag

Vanaf 91e dag

Verhoogde tegemoetkoming

 5,44 euro/dag 

Langdurig werklozen

(langer dan 12 maanden)

 32,71 euro/dag 5,44 euro/dag  

Gewoon verzekerden

Zonder personen ten laste

 42,58 euro/dag15,31 euro/dag

Met personen ten laste

 42,58 euro/dag15,31 euro/dag   5,44 euro/dag  

Hun kinderen ten laste

 32,71 euro/dag  5,44 euro/dag  

Bij dagopname wordt geen wettelijk persoonlijk aandeel aangerekend, bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis gelden andere bedragen.

 

Als je voor een individuele kamer gekozen hebt, mag het ziekenhuis je ook kamersupplementen aanrekenen. In een twee- of meerpersoonskamer is dit verboden. Hoeveel de supplementen bedragen, vind je op de toelichting bij de opnameverklaring, hiervoor is geen wettelijk maximum vastgesteld.

 

 

Je mutualiteit komt tussen! De Socialistische Mutualiteit Brabant betaalt € 450 terug als je de nacht doorbrengt aan het ziekenbed van je kind, ongeacht zijn of haar leeftijd.

 

 

 

2. Forfaitair aangerekende kosten

Het ziekenhuis mag forfaitaire kosten aanrekenen per opname, ongeacht of je gebruik gemaakt hebt van deze diensten of niet. Deze forfaits worden aan iedereen aangerekend om de kosten te spreiden en zodoende te drukken.

 

 Persoonlijk aandeelMet verhoogde tegemoetkoming
Klinische biologie7,44 euro0 euro
Medische beeldvorming6,20 euro1,98 euro
Technische verstrekkingen en medische wachtdienst
16,40 euro0 euro
Terugbetaalbare geneesmiddelen0,62 euro0,62 euro

 

3. Apotheekkosten

Op je factuur staat deze rubriek omschreven als ‘Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen’.

 

Naast het forfait voor de terugbetaalbare geneesmiddelen, dat bij de forfaitair aangerekende kosten verrekend is, moet je de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt volledig zelf betalen. In tegenstelling tot bij het forfait, betaal je hier enkel de medicatie die je effectief gekregen hebt. Ook parafarmaceutische verzorgingsproducten, zoals een tandenborstel, betaal je volledig zelf.

 

Voor implantaten en prothesen moet meestal een persoonlijk aandeel betaald worden. De wet bepaalt een maximumbedrag voor dit remgeld van implantaten en prothesen. Dit maximum wordt aangeduid met de term ‘veiligheidsgrens’. Daarnaast mag het ziekenhuis je een afleveringsmarge aanrekenen. Deze bedraagt 10 % van de aankoopprijs van het materiaal met een maximum van 148,74 euro. Deze afleveringsvergoeding is bestemd voor de ziekenhuisapotheker die de implantaten en prothesen stockeert, steriliseert en aflevert.

 

Je mutualiteit komt tussen! De Socialistische Mutualiteit Brabant komt tussen in de kosten voor de implantaten zelf en het osteosynthesemateriaal. Dat zijn onder meer de bouten die de chirurgen gebruiken om de implantaten vast te zetten. Meer info over dit voordeel, vind je hier.


 

4. Honoraria van de zorgverleners

Alle prestaties zijn op je factuur terug te vinden per specialiteit en per zorgverstrekker. Naast de vaste forfaits, betaal je ook een honorarium of ereloon voor de verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Voor sommige honoraria is er geen remgeld, en betaal je als patiënt dus niets. Voor de meeste honoraria moet je echter wel een persoonlijk aandeel of remgeld betalen. Hoeveel dat bedraagt, is wettelijk vastgelegd in het tarievenakkoord. Geconventioneerde artsen passen deze tarieven toe. Niet-geconventioneerde artsen rekenen een ereloonsupplement aan bovenop het wettelijke tarief, bij een ziekenhuisopname, mogen ze dit echter enkel doen als je verblijft in een eenpersoonskamer. Op de opnameverklaring vind je terug hoeveel % dit supplement maximaal mag bedragen.

 

Voorbeeld ereloonsupplement

Een ingreep kost volgens het wettelijk tarief 75 euro. Hiervan krijg je van het ziekenfonds 50 euro terug, en bedraagt het remgeld (je persoonlijk aandeel) 25 euro. Als je arts een maximaal honorariumsupplement van 100 % aanrekent, betaal je dus 100 euro: 25 euro remgeld en 75 euro ereloonsupplement.

 

Alle ereloonsupplementen worden gefactureerd door het ziekenhuis, betaal deze nooit rechtstreeks aan je arts!

 

5. Andere leveringen

Deze rubriek bevat de medische verstrekkingen die elders niet aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan gipsverband, moedermelk, ontsmettende baden en bloed.

 

6. Ziekenvervoer

Deze rubriek bevat de gefactureerde bedragen voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer.

De Socialistische Mutualiteit komt tussen in ziekenvervoer!

 

7. Diverse kosten

Alle niet-medische kosten worden in deze rubriek opgenomen. Het gaat onder meer om gebruik van de telefoon, internet, huur van een koelkast, enzovoort. Ook de “hotelkosten” van een begeleidend persoon worden hierin opgenomen. De lijst met tarieven voor deze diverse diensten moet raadpleegbaar zijn in het ziekenhuis en op de website van het ziekenhuis.

 

8. Btw

Sommige artsen worden binnenkort onderworpen aan de btw. Als ze bijvoorbeeld esthetische ingrepen uitvoeren, die niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering, dan moet je de btw betalen.

 

 

Is er iets NIET DUIDELIJK OF DENK JE DAT ER EEN FOUT IN JE ZIEKENHUISFACTUUR ZIT? ONZE JURIDISCHE DIENST HELPT JE graag verder!

Je kan elke namiddag vanaf 14 uur telefonisch terecht bij onze juridische adviseur op het nummer 02 506 98 61. Langsgaan kan na afspraak of tijdens de vrije zitdagen. Bekijk het volledige uurschema. De dienstverlening van onze Juridische dienst is gratis!ZIE OOK