Ziekenvervoer

Printvriendelijke versiePDF-versie

Ons ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kosten voor dringend (noodnummer 112) en niet-dringend medisch vervoer van je woonplaats, verblijfplaats of plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte zorginstelling.

 

Onze tussenkomst voor niet-dringend medisch vervoer wordt toegekend bij:

 • ziekenhuisopname of ontslag uit het ziekenhuis

 • transport naar een ander ziekenhuis dat beter uitgerust is voor de behandeling van de patiënt

 • opname in een erkend revalidatiecentrum of ontslag uit zo'n instelling

 • dialyse

 • chemotherapie, radiotherapie en bijhorende opvolging

 • hart- en multidisciplinaire revalidatie

 • postoperatieve zorg na een orgaantransplantatie

 • kortverblijf in een erkend centrum

 • effectief gebruik van de plaasterzaal

 • dagopnames

 

Wat houdt de tussenkomst in?

De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de vervoers- of ziekenwagenkosten dat niet gedekt is door een andere wetgeving. Ze varieert naargelang het gebruikte vervoermiddel.

 

Vervoermiddel

 Tussenkomst van ons ziekenfonds

Eigen wagen

 € 0,25 per km (minimaal € 2,50, maximaal € 20)

Sanitaire wagen

Taxi

Onze mutualiteit betaalt een deel van de factuur rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Je betaalt zelf dus alleen een forfaitair bedrag per transport van:

 • € 20 (€ 10 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming)

 • € 5 in geval van dialyse, chemo-, radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg).

Ziekenwagen

Onze mutualiteit betaalt een deel van de factuur rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Je betaalt zelf dus alleen een forfaitair bedrag per transport van:

 • € 35 (€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming)

 • € 5 in geval van dialyse, chemo-, radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg).

Helikopter

Maximaal € 500 per transport

 

Procedure

Bij niet-dringend vervoer met ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen

Je moet contact opnemen met Mutas op 02 272 08 16. Mutas helpt je het meest geschikte vervoermiddel (ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen) te kiezen.

 

Bij dialyse, radio- of chemotherapie hoef je bij het vervoer alleen maar het medische certificaat (dat aantoont dat het vervoer nodig was) af te geven aan de chauffeur. Je betaalt dan alleen maar het remgeld.

 

Bij niet-dringend vervoer met eigen wagen

Bezorg ons de compleet ingevulde aanvraag tot tussenkomst.

 

Bij dringend vervoer met helikopter

Bezorg ons een bewijs van de kosten en/of het medische certificaat dat aantoont dat het vervoer nodig was.

 

Geen tussenkomst

Er wordt geen tussenkomst toegekend als het vervoer het gevolg is van de beroepsmatige beoefening van een aantal sporten:

 • veld- en ijshockey

 • voetbal

 • rugby

 • duiksport

 • gevechts- en krijgssport

 • skiën

 • paardrijden

 • deelname en voorbereiding wielerwedstrijden

 • deelname en voorbereiding wedstrijden met motorrijtuigen

 

TE ONTHOUDEN!
Voor een niet-dringend vervoer met ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen moet je:
* Mutas bellen op 02 272 08 16.
* Het wettelijk document aan de chauffeur afgeven (bij dialyse of chemo).


Meer info? Contacteer ons

 

 

ZIE OOK