Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Printvriendelijke versiePDF-versie

Niemand weet wat de toekomst brengt. De kans bestaat dus dat je ooit een beroep moet doen op anderen om je te helpen bij je dagdagelijkse taken. Dankzij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt een deel van deze kosten vergoed.

Wat is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geeft financiële steun voor niet-medische hulp aan zwaar zorgbehoevende mensen die in Vlaanderen of Brussel wonen. Een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro wordt toegekend aan mensen die thuis verzorgd worden of verblijven in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel.

 

Hoe kan je je aansluiten?

Je bent aangesloten bij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden als je je bijdrage betaalt aan een zorgkas.

 

Wanneer ben je zorgbehoevend?

Je bent zorgbehoevend als je een van de volgende documenten kunt voorleggen:

  • attest van forfait B of C in de thuisverpleging (verkrijgbaar bij je ziekenfonds);
  • attest van minstens score 35 op de Belgische profielschaal van de gezinszorg (verkrijgbaar bij de dient Gezinszorg);
  • attest van minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid bij het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de FOD Sociale zekerheid);
  • attest van bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (verkrijgbaar bij je kinderbijslagfonds);
  • attest van minstens score C of Cdem op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling);
  • attest van verblijf in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling).

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als je geen attest hebt. Wij brengen je dan in contact met een instantie die je zorgbehoevendheid kan vaststellen.

 

Procedure voor een tegemoetkoming

Om de vergoeding van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te bekomen, moet je:

  • een aanvraagformulier indienen bij de zorgkas. Je kunt dat formulier bij ons aanvragen.
  • ons het ingevulde document met de nodige bewijsstukken terugsturen.

 

De zorgkas onderzoekt het dossier op alle punten. Als je aanvraag aanvaard wordt, keren wij je de eerste tussenkomst uit na een wachtperiode van drie maanden.

 

Terugwerkende kracht

Voor ingediende dossiers mag de zorgkas je een erkenning toekennen met terugwerkende kracht vanaf het begin van de zorgbehoevendheid of de opname in een residentiële instelling. De tussenkomst kan met maximaal zes maanden terugwerkende kracht worden uitbetaald.

 

Wens je meer info?

Heb je vragen over de attesten, aanvraagformulieren of bijdragen? Contacteer ons.

Bijkomende informatie over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zelf vind je op de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

 

 

ZIE OOK