Dringend vervoer

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wanneer een beroep gedaan wordt op een ziekenwagen via het noodnummer 112, wordt de patiënt altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedgevallendienst gebracht.

Kostprijs vervoer met ambulance: 60 euro

Sinds 1 januari 2019 betaal je voor dringend ziekenvervoer steeds 60 euro, ongeacht de afstand. De Socialistische Mutualiteit Brabant voorziet een tussenkomst. Leden die de verhoogde tegemoetkoming genieten, betalen het forfaitaire bedrag van 15 euro, leden zonder verhoogde tegemoetkoming betalen 35 euro.

 

De 112 kan de MUG (Medische Urgentie Groep) oproepen. Deze brengt artsen en verpleegkundigen tot bij patiënten in levensbedreigende toestand.

 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. Het ereloon van de urgentiearts zal wel op de ziekenhuisfactuur terug te vinden zijn.

 

 

 

 

Kostprijs vervoer met helikopter

De tarieven voor dringend ziekenvervoer per helikopter zijn wettelijk bepaald (bedragen geldig sinds 01/01/2020):

 

Wettelijk tarief

Terugbetaald deel (= 50%)

Eerste 10 km

66,85 euro

Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is.

33,43 euro

Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is.

Van de 11e tot de 20e km

6,67 euro/km3,34 euro/km

Vanaf de 21e km

5,11 euro/km2,56/km

 

De Socialistische Mutualiteit Brabant voorziet een extra tussenkomst voor dringend vervoer per helikopter. Zo betalen wij tot maximaal 500 euro terug (tussenkomst wettelijke en aanvullende is beperkt tot 500 euro). Dit is enkel van toepassing voor 2 diensten die een vervoer per helikopter uitvoeren:

  • le Centre hospitalier Universitaire Sart Tilman à Liège
  • Het Algemeen Ziekenhuis St. Jan te Brugge