Dringend vervoer

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wanneer een beroep gedaan wordt op een ziekenwagen via het noodnummer 112, wordt de patiënt altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedgevallendienst gebracht.

De tarieven voor dringend ziekenvervoer zijn wettelijk bepaald (bedragen geldig sinds 01/01/2017):

 

Wettelijk tarief

Terugbetaald deel (= 50 %)

Eerste 10 km

64,37 euro

Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is.

32,19 euro

Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is.

Van de 11e tot de 20e km

6,43 euro/km3,22 euro/km

Vanaf de 21e km

4,92 euro/km2,46/km

De 112 kan de MUG (Medische Urgentie Groep) oproepen. Deze brengt artsen en verpleegkundigen tot bij patiënten in levensbedreigende toestand.

 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. Het ereloon van de urgentiearts zal wel op de ziekenhuisfactuur terug te vinden zijn.