Wanneer moet je Mutas verwittigen?

Bij een opname in het ziekenhuis moet u zonder uitstel contact opnemen met Mutas of in ieder geval binnen de 48 uur. Indien u geen contact opneemt met Mutas, zal de tussenkomst beperkt worden tot maximaal 125 euro.
In de andere gevallen raden wij aan om Mutas zo snel mogelijk op te bellen ongeacht de aard of het bedrag van de medische kosten. Er wordt steeds een franchise van 75 euro afgehouden wanneer het geen ziekenhuisopname betreft.

Praktische informatie

De internationale alarmcentrale Mutas staat dag en nacht voor je klaar.

Waar staat Mutas voor je klaar?

Mutas biedt je medische bijstand in Europa en het Middellandse Zeegebied. Je kunt dus een beroep doen op Mutas in de lidstaten van de Europese Unie.

 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Corsica
 • Sicilië
 • Sardinië
 • De Balearen
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slovakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Albanië
 • Algerije
 • Andorra
 • Bosnië-Herzegovina
 • Egypte
 • IJsland
 • Israël
 • Kosovo
 • Libanon
 • Libië
 • Liechtenstein
 • Republiek Noord-Macedonië
 • Marokko
 • Monaco
 • Montenegro
 • Noorwegen
 • San Marino
 • Servië
 • Syrië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Vaticaanstad
 • Zwitserland
 • Ålandeilanden
 • Azoren
 • Canarische eilanden
 • Faerøereilanden
 • Gibraltar
 • Kanaaleilanden
 • Madeira
 • Eiland Man

Advies en waarschuwingen

 • De grondgebieden die tot bovengenoemde landen behoren, maar geen deel uitmaken van de geografische zone Europa of Middellands Zeegebied zijn niet gedekt door Mutas. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Sint-Maarten (Nederland) of Frans-Polynesië (Frankrijk). Als je een cruise maakt, bepaalt de vlag waaronder je schip vaart het grondgebied.
 • Als je buiten deze landen reist, raden wij je aan een reisbijstandsverzekering af te sluiten.
 •  Als België (FOD Buitenlandse Zaken) of het land van bestemming je een inreis- of reisverbod oplegt, dekt Mutas je reis niet.

Medische bijstand op afstand

Niemand ziet zijn vakantie graag in het water vallen door een ongeval of een gezondheidsprobleem. Toch kan het iedereen overkomen. De medewerkers van Mutas staan dan ook klaar om je te helpen. Bel naar Mutas om je probleem uit te leggen. De hulpverlening komt onmiddellijk op gang!

Wat doet Mutas voor jou?

 • Mutas legt alle nodige contacten om je te helpen. Mutas geeft een betalingswaarborg of financieel voorschot als dat nodig is.

 • Mutas garandeert de best mogelijke verzorgingskwaliteit door zo nodig te bemiddelen bij de zorgverleners in het buitenland of het ziekenhuis waar je verblijft. De artsen van Mutas kunnen, als je dat wenst, optreden in overleg met je behandelende arts.

 • Mutas verwittigt je verwanten in België wanneer je in het ziekenhuis ligt.

 • Mutas gaat op zoek naar geneesmiddelen, prothesen en toestellen als die niet beschikbaar zijn in het vreemde land, en zal deze zo vlug mogelijk aan jou bezorgen.

 • Mutas organiseert ook je vervoer naar een ander ziekenhuis.

rollingchair in snowglobe

Repatriëring naar België

Soms is het niet aangewezen dat je nog langer in het buitenland blijft: de herstelperiode is te lang, in België kan je beter geholpen worden of de verzorging in het buitenland is gewoon te duur ... Mutas repatrieert je dan naar België en neemt de kosten daarvoor integraal op zich.

Voorwaarden

 • De repatriëring moet medisch verantwoord zijn en georganiseerd zijn door Mutas.

 • De tussenkomst is beperkt tot de kosten die de internationale alarmcentrale heeft aan de repatriëring van de zieke of het slachtoffer van een ongeval tot aan zijn woonplaats of vaste verblijfplaats in België of tot aan de Belgische verpleeginrichting die het dichtst bij zijn woonplaats of vaste verblijfplaats is gelegen.

Beperkingen

 • Er is geen tussenkomst voor de verplaatsing van en naar de plaats van verzorging als je met het oog op een speciale behandeling naar het buitenland gaat (formulier S2). Dat geldt ook voor eventuele verblijfskosten.

 • Boek je een vliegreis zonder retourticket, dan wordt de tussenkomst verminderd met de prijs van het retourticket. Deze regeling geldt niet voor studenten die in het buitenland studeren of stage lopen.

Wat wordt terugbetaald bij een overlijden?

Terugbetaald :

 • De postmortembehandeling en het kisten.

 • Het plaatselijke vervoer van het stoffelijk overschot.

 • De repatriëring van het stoffelijk overschot naar België.

 • Het vervoer van het stoffelijk overschot naar een begraafplaats in het buitenland. In dat geval mogen de kosten niet hoger zijn dan de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot naar België.

 • De kist is verzekerd tot maximaal 1000 euro.

 

Niet terugbetaald :

 • De kosten voor het vervoer van een urne.

Financiële tegemoetkomingen

Het grote voordeel van Mutas is dat het helpt om kosten te dragen die meestal niet voorzien zijn in het vakantiebudget.

 

Medische kosten in het buitenland

Mutas dekt het verschil tussen de dokters-, apothekers- of ziekenhuiskosten in het buitenland en de terugbetalingen van de sociale zekerheid. Deze tussenkomst geldt voor alle landen en er is geen maximum vastgelegd. Voor de ambulante zorg (raadplegingen, geneesmiddelen enz.) is er een franchise van 50 euro per dossier, per rechthebbende en per verblijf.

Het ziekenfonds komt enkel tussen:

 • Voor dringende zorg die niet kan wachten tot je terug in België bent.

 • In de kosten voor diagnose en behandeling die erkend zijn door de Belgische ziekteverzekering of door de ziekteverzekering van het land waar je verblijft.

 • Als de verzorging niet het doel was van je reis naar het buitenland.

 • Als de verzorging bij de afreis naar het buitenland redelijkerwijs onvoorzien was.

 • Als de verzorging niet te wijten is aan betaalde sportbeoefening of aan een ongeval bij een gevaarlijke sport zoals: offpiste skiën, alpinisme, valschermspringen, parasailing, diepzeeduiken, speleologie, parapente, benjispringen, rafting, canyoning, rodelen, deltavliegen, bobsleeën, zweefvliegen, schansspringen, paragliding, ijsklimmen enz.

Het ziekenfonds verleent nooit een tussenkomst voor:

 • De aflevering van verbandartikelen, kosten voor een thermale kuur, kosten voor een herstelkuur, dieetbehandelingen, schoonheidsbehandelingen, acupunctuur en homeopathie.

 • Kosten te wijten aan een zware fout gepleegd door de rechthebbende.

 • Geneesmiddelen die niet in de Belgische ziekteverzekering zijn opgenomen en die in het buitenland worden aangekocht met een voorschrift van een Belgische zorgverstrekker.

 • Geneesmiddelen en verbandartikelen die zonder doktersvoorschrift worden aangekocht in het buitenland.

Bijzonderheden

 • Prothesen en toestellen: geen tussenkomst voor de aankoop van prothesen of toestellen. Er is wel een tussenkomst van 375 euro voor de vervanging of herstelling van prothesen, maar deze tussenkomst is beperkt tot 100 euro voor tandprothesen.

 • Brilglazen, montuur, contactlenzen: geen tussenkomst, voor de aflevering noch voor de vervanging.

 • De kosten voor nierdialyse worden beperkt tot een maximum van 15 dialyses per rechthebbende per kalenderjaar.

Verplaatsings- en verblijfskosten

Indien er bijkomende reiskosten zijn voor de zieke of het slachtoffer van een ongeval en/of voor een reisgenoot, komt Mutas tussen in de kosten voor het vervoer:

 • van de plaats van het ongeval of de verblijfplaats naar het ziekenhuis

 • van het ziekenhuis naar de verblijfplaats

 • van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis

 

Zijn er bijkomende verblijfskosten, dan komt Mutas ook hier tussen. Als basis geldt de prijs voor een overnachting met ontbijt.

De tussenkomst voor deze kosten is beperkt tot maximaal 1100 euro voor alle bovengenoemde verplaatsings- en verblijfskosten. Je moet altijd alle nodige documenten en betalingsbewijzen zoals facturen, ontvangstbewijzen en kwijtingen kunnen voorleggen.

Bijkomende reis- en verblijfskosten worden niet terugbetaald in het geval van een voldragen zwangerschap.

Voorwaarden

Om deze voordelen te genieten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • In orde zijn met de verplichte ziekteverzekering.

 • In orde zijn met de bijdragen van de aanvullende verzekering op het ogenblik van de verzorging.

 • In België gedomicilieerd zijn wanneer de zorg wordt verstrekt.

 • Het moet gaan om een recreatief verblijf van maximaal drie maanden per kalenderjaar.

 

De tussenkomst van Mutas geldt niet voor:

 • Personen die in het buitenland verblijven omwille van beroepsredenen.

 • Personen die hun verblijfplaats naar het buitenland hebben overgebracht.

Opmerking

Studenten die in het kader van hun opleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of vorming in het buitenland, genieten ook de dekking van Mutas en zijn gedurende een heel jaar gedekt. De studenten moeten:

 • Minstens 17 jaar oud zijn.

 • Het recht op kinderbijslag in de Belgische sociale zekerheid genieten.

 • Een Europese Ziekteverzekeringskaart hebben.

Deze bijkomende dekking voor studenten geldt enkel in de landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Gerelateerde publicaties

Raadpleeg onze voordelengids voor nog meer voordelen!

Volgende stap

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8u15 - 12u00 en 13u30 - 16u00

vrijdag:
8u15 tot 11u45