Hoe doen we dit?

Binnen ons ziekenfonds

Via onze aanvullende verzekering bieden we onze leden diverse voordelen, diensten en terugbetalingen. Zo betalen we het remgeld van onze leden jonger dan 18 volledig terug. Volwassenen krijgen hun remgeld voor een aantal consultaties terugbetaald. We hebben ook tussenkomsten voor anticonceptie, aansluiting bij een sportclub, vaccinaties, opsporing van kanker ... Raadpleeg dus zeker eens het overzicht van onze terugbetalingen en voordelen.

We bieden onze leden dit alles voor de beste prijs. Want de bijdrage om de voordelen van onze aanvullende verzekering te genieten, bedraagt maar 7,80 euro per maand, daarmee zijn we een van de goedkoopste spelers in de markt. 

Tot slot bieden we onze leden toegang tot betaalbare, kwalitatief hoogstaande zorg. Zij kunnen immers terecht in onze medische centra 'César De Paepe' en bij onze gezinsplanning 'ROSA'. We hebben ook een heel ruim aanbod van zorg en diensten aan huis.

Ons engagement gaat verder

In het kader van het door de overheid vooropgestelde budget, zetten wij ons ook in voor het behoud van een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Dit doen we onder meer door mee te werken aan goede tarievenakkoorden. Deze worden bepaald op een conventie tussen de vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid en leggen de officiële erelonen en terugbetalingstarieven vast. Zo krijgen onze leden een tarifaire zekerheid bij geconventioneerde artsen.

Daarnaast promoten we de opening van een globaal medisch dossier (GMD) en het gebruik van goedkopere geneesmiddelen. Die zijn goedkoper, maar van dezelfde kwaliteit als de duurdere medicamenten met dezelfde samenstelling en werking. Het GMD voorkomt dan weer dubbele onderzoeken en verbetert de communicatie tussen artsen, de houders van een GMD betalen ook 30 % minder remgeld bij hun huisarts. We ijveren ook voor een terugdringing van de kosten bij een ziekenhuisopname.

Onze mutualiteit interpelleert ook de overheidsinstanties met vragen die de gezondsheidszorg aanbelangen. Solidaris Brabant wil het excessief gebruik van antidepressiva in België terugdringen door de terugbetaling van psychotherapie. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van antidepressiva daardoor zal dalen.

Waarom kiezen voor Solidaris Brabant?

human outline

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Met een pakket van meer dan 70 voordelen en diensten, beschermen we je waar de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt. 

human outline

Een geringe bijdrage

Met een bijdrage van maar 7,80 euro per maand zijn we een van de goedkoopste spelers in de markt.

human outline

Altijd in jouw buurt

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mutkantoren houden halt in de gemeentes zonder vast kantoor. 

Solidaris Brabant = SOLIDAIR

 • Solidariteit is de kern van onze waarden!
 • We streven samen naar ons gemeenschappelijk doel.
 • We bundelen onze krachten en verdelen onze middelen.
 • Solidariteit is niet te koop!

Iedereen telt mee voor Solidaris Brabant: iedereen heeft recht op gelijke kansen in onze samenleving, en iedereen moet mee!

Solidaris Brabant = MAATSCHAPPELIJK EN SOCIAAL GEËNGAGEERD

 • We voelen de noden van de samenleving goed aan.
 • We zijn de spreekbuis van de bevolking.
 • We geven een impuls voor collectieve, maatschappelijke acties. 
 • We zetten ons in voor de maatschappij, elke dag opnieuw.

Ons doel: zorgen voor een betere samenleving en een beter leven voor iedereen!

Solidaris Brabant = NABIJ

 • Elk lid moet bij ons terechtkunnen met vragen of voor advies.
 • Elk lid moet kunnen rekenen op een proactieve ondersteuning en begeleiding.
 • Mensen die bij ons ziekenfonds aankloppen, moeten met een oplossing naar buiten gaan. 
 • Onze vele kantoren staan daar waar de leden ons nodig hebben.

Solidaris Brabant wil bij iedereen in de buurt zijn en komt ook naar jou toe!

Solidaris Brabant = RESPECTVOL VOOR HET INDIVIDU

 • Iedereen heeft recht op respect.
 • Respect is een levenshouding die je uitstraalt bij alles wat je doet en zegt.
 • Voor Solidaris Brabant betekent respect: ons inleven in de situatie, aandachtig en onbevooroordeeld luisteren en begeleiden met een open geest. 
 • Iedereen heeft recht op zijn verschillen en zijn eigenheid.

 Solidaris Brabant wil respect voor ieders recht op een gelijke behandeling! En dat verdedigen wij wereldwijd.

Solidaris Brabant = INNOVATIEF

 • Innovatie is vernieuwing.
 • Een dynamische organisatie zoals Solidaris Brabant moet durven veranderen en vooruitdenken.
 • Niet veranderen om te veranderen, maar om tegemoet te komen aan de noden die met onze waarden overeenstemmen.
 • We investeren in vernieuwende technologieën en in nieuwe samenwerkingsmodellen.

Solidaris Brabant neemt het voortouw voor een steeds betere dienstverlening door gepaste oplossingen voor te stellen voor de vele evoluties in onze samenleving.

Solidaris Brabant = DIENSTGERICHT

 • Dienen is begeleiden, helpen zoeken naar een gepast antwoord op de noden en behoeften van onze leden, de zorgverstrekkers en onze partners.
 • Voor Solidaris Brabant begint een degelijke dienstverlening bij het onthaal!
 • Door dicht bij de mensen te staan, leggen we een vlot contact en luisteren we echt naar hun verhaal.
 • Zo kunnen we hun vragen en noden begrijpen en doelgericht behandelen om hen verder te helpen met een proactief antwoord.

Het is de taak van Solidaris Brabant om vooruit te denken.

Solidaris Brabant = KWALITATIEF

 • We bieden kwaliteit door efficiënt te communiceren, door onze medewerkers op te leiden en permanent bij te scholen.
 • We vragen ons telkens opnieuw af of we goed bezig zijn en waken over professionalisme in al onze afdelingen.
 • We nemen nieuwe technologieën en nieuwe regelgevingen vlot op in onze werking.
 • We ontwikkelen standaardwerkmodellen, zowel voor de technische als voor de relationele aspecten van ons beroep.

Solidaris Brabant straalt ernst en vakmanschap uit, altijd en overal!

Solidaris Brabant = PROGRESSIEF

 • Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het leven en gezondheid. We gaan dit onderwerp niet uit de weg en praten erover met onze leden.
 • We willen een stralend en verantwoordelijk liefdesleven promoten.
 • We bieden terugbetalingen voor anticonceptie
 • We maken jongeren en jong-van-geesten op een ludieke manier bewust van het belang van veilige seks: www.love4you.be.

Solidaris Brabant biedt gezondheidszorg zonder te moraliseren.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een aanvullende verzekeringsbijdrage betalen?

Met meer dan 70 voordelen en diensten beschermt onze aanvullende verzekering je waar de verplichte verzekering niet tegemoetkomt. Als extra dekking bieden wij ook een facultatieve hospitalisatie- en tandzorgverzekering.

Om deze voordelen en diensten te genieten of om je in te schrijven op een van onze verzekeringen, moet je dus in orde zijn met je bijdragen voor de aanvullende verzekering. Klik hier om al onze voordelen en diensten te ontdekken.

Ben ik verplicht om de aanvullende verzekeringsbijdragen te betalen?

Ja, je bent wettelijk* verplicht je bijdragen te betalen. De voordelen en diensten van de aanvullende verzekering kunnen pas worden toegekend zodra alle bijdragen zijn betaald. Ook als je in het buitenland woont en bent ingeschreven als Belgische verzekerde, moet je je aanvullende verzekeringsbijdragen betalen.

* Wet van 26 april 2010 en 2 juni 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

Wanneer moet ik betalen voor mijn aanvullende verzekering?
 • Elk kwartaal betaal je je bijdrage. Begin december/maart/juni/september ontvang je een overschrijvingsformulier waarin je wordt gevraagd je bijdrage te betalen in de maand waarin je dit formulier ontvangt. Opmerking: bij een nieuwe inschrijving krijg je je overschrijvingsformulier enkele dagen na de validatie van je inschrijving.;
 •  Je kunt je bijdragen ook jaarlijks betalen, zodat je er niet ieder kwartaal aan hoeft te denken. In december ontvang je dan een uitnodiging om je bijdrage te betalen;
 • Daarnaast kun je ook via domiciliëring betalen, zodat een correcte en punctuele betaling van al je bijdragen gegarandeerd is. Het geld wordt binnen de eerste 5 dagen van elk kwartaal van je rekening gehaald.
 • Ten slotte kun je je bijdragen ook in al onze kantoren betalen.

Wil je je bijdragen jaarlijks of door middel van domiciliëring betalen? Vraag het hier via het contactformulier, in een van onze kantoren of telefonisch op 02 506 96 11 aan.

Wie is gedekt door mijn aanvullende verzekeringsbijdrage?

Je aanvullende verzekeringsbijdrage dekt jezelf en je personen ten laste (kinderen jonger dan 25 jaar, echtgenoot of echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder enzovoort). De personen die je ten laste hebt, betalen dus geen bijdrage, maar worden wel gedekt door de aanvullende verzekering.

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn bijdragen?

Ga naar e-Mut om te zien of je in orde bent met je bijdragen. Deze informatie kun je ook in al onze kantoren of telefonisch op 02 506 96 11 opvragen.