Waarom kiezen voor Dentimut Plus?

human outline

Geen vragenlijst, medisch onderzoek en behandelingsplan

human outline

Geen franchise

human outline

geen leeftijdslimiet

human outline

Tot 1200 euro terugbetaald per jaar

human outline

Terugbetaling van het remgeld

Vergelijking verplichte verzekering, Dentimut First en Dentimut Plus

 

TUSSENKOMST
ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING
(verplichte ziekteverzekering)

 TUSSENKOMST DENTIMUT FIRST

 TUSSENKOMST
DENTIMUT PLUS

Leden die in orde zijn met hun ziekenfondsbijdragen hebben automatisch recht op deze terugbetalingen  

Terugbetalingsplafond

  Neen Neen Tot € 1200/jaar

Raadplegingen 

Tot en met 17 jaar Volledige terugbetaling
van het officiële ereloon
Niet van toepassing 100% van de kosten
te jouwen laste (3)
Vanaf 18 jaar Ja Volledige terugbetaling
van het remgeld (1,2)

Preventieve tandzorg (mondonderzoek, verwijderen tandsteen, ...)   

Tot en met 17 jaar Volledige terugbetaling
van het officiële ereloon
Niet van toepassing 100% van de kosten
te jouwen laste (3)
Vanaf 18 jaar Ja Volledige terugbetaling
van het remgeld (1,2)

Curatieve tandzorg (vullen van tanden, trekken van tanden, mondradiologie, ...)

Tot en met 17 jaar Volledige terugbetaling
van het officiële ereloon
Niet van toepassing 100% van de kosten
te jouwen laste (3)
Vanaf 18 jaar Ja  Neen

Orthodontie

     
Vroege orthodontische behandeling
(voor de leeftijd van 9 jaar)
Ja Volledige terugbetaling
van het remgeld (1,2)
60% van de kosten
te jouwen laste (3)
Forfait voor apparaat Ja Tot € 1050 (2)
Tandbeugel bij specifieke aandoeningen Ja Tot € 400 (2)
Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontisch onderzoek
en advies...
Ja Volledige terugbetaling
van het remgeld (1,2)
Tandbeugel zonder tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering Neen Neen

Kronen, bruggen, tandprothesen en implantaten

Kronen, bruggen, tandprothesen en implantaten

Neen Tot 20 % van het supplement dat effectief ten laste blijft van de patiënt, met een max. van € 1050 per 2 jaar
 (2,4)
50% van de kosten te jouwen laste (3) , als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg: 60% van de kosten te jouwen laste. (3)
Jonger dan 50 jaar
(uitneembare protheses plaatsen, herstellen, toevoegen ... )
Ja, mits akkoord
tandheelkundige raad
Tot 20 % van het supplement dat effectief ten laste blijft van de patiënt, met een max. van € 1050 per 2 jaar
 (2,4,5)
Vanaf 50 jaar
(uitneembare protheses plaatsen, herstellen, toevoegen ... )
Ja Tot 20 % van het supplement dat effectief ten laste blijft van de patiënt met een max. van € 1050 per 2 jaar
(2,4,5)

Paradontologie

Bepaling van de parodontale index Ja Volledige terugbetaling van het remgeld (1,2) 100% van de kosten te jouwen laste (3)
Parodontaal mondonderzoek en verwijderen van tandsteen onder het tandvlees Ja (tussen 18 en 55 jaar) Volledige terugbetaling van het remgeld (1,2) 50% van de kosten te jouwen laste (3), als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg: 90% van de kosten te jouwen laste. (3)
Andere parodontale zorg Neen Neen
   

Bekijk ons voordeel

of neem contact op

Bereken je premie

of ontdek meer informatie

(1) Het remgeld of persoonlijke aandeel is het deel van het officiële tarief dat te jouwen laste blijft na tussenkomst van de mutualiteit.

(2) Ofwel moet de prestatie geleverd zijn in een van onze medische centra César De Paepe, ofwel moet je beschikken over een globaal medisch dossier (GMD) of ingeschreven zijn in een medisch huis. Je huisarts opent en beheert je GMD en de kosten hiervoor worden volledig terugbetaald door de mutualiteit.

(3) na aftrek van andere tussenkomsten en binnen het jaarlijkse terugbetalingsplafond van 300 euro tijdens het jaar waarin je contract van start gaat, 600 euro tijdens het daaropvolgende jaar en 1200 euro (1000 voor orthodontie) vanaf het derde aansluitingsjaar

(4) vernieuwingsperiode: 7 jaar

(5) zonder tussenkomst: 15% korting in onze medische centra César De Paepe

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8u15 - 12u00 en 13u30 - 16u00

vrijdag:
8u15 tot 11u45