Studies en eerste werk

Je middelbare schooltijd zit erop. Kies je om verder te studeren, of stap je meteen in het beroepsleven? Beide keuzes hebben een impact op je mutualistische situatie.

Zelfstandige worden

Zelfstandigen moeten zich aansluiten bij het ziekenfonds van hun keuze om hun gezondheidszorg terugbetaald te krijgen en om uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te kunnen ontvangen.

Word lid van onze mutualiteit en geniet zo een efficiënte service, talkrijke voordelen, terugbetalingen aan het loket en dit alles voor een voordelige prijs!

Lid worden van onze mutualiteit kan online. Wij handelen je dossier dan van A tot Z af.

Ontslag

Ben je net je job kwijt? Hier vind je alle informatie om in orde te blijven met je ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Welke stappen moet je ondernemen?

VDAB / Actiris / Le FOREM

Je moet je zo snel mogelijk inschrijven bij de VDAB (voor de inwoners van Vlaanderen), Actiris (voor de inwoners van het Brusselse gewest) of Le FOREM (voor de inwoners van Wallonië). Met het bewijs van je inschrijving moet je naar je vakbond of de hulpkas om je situatie in orde te brengen en werkloosheidsuitkeringen te kunnen krijgen.

Het ziekenfonds

Als je recht hebt op werkloosheidsuitkeringen
Je moet geen contact opnemen met het ziekenfonds, want je gezondheidszorg blijft gedekt.

Als je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen
Je moet contact met ons opnemen om je situatie te bekijken: inschrijving als persoon ten laste of als gerechtigde rijksregister om gedekt te blijven voor je gezondheidszorg.

Heb je een C4 gekregen?
Je moet alleen je C4 aan het ziekenfonds overmaken:
- als je op het moment van je ontslag arbeidsongeschikt of invalide was
- als je je arbeidsongeschiktheid aangeeft
- als je moederschapsrust aanvraagt.
Als je je in de twee laatste gevallen bevindt, voeg dan een kopie van je C4 toe aan het inlichtingsblad voor de dienst Vergoedingen.

Wat met de terugbetalingen van je gezondheidszorg?

Tijdens de werkloosheidsperiode behoud je al je rechten op de terugbetaling van de gezondheidszorg:

  • Tot het einde van het lopende jaar behoud je automatisch dit recht voor raadplegingen bij algemene geneesheren en kinesitherapeuten, ziekenhuiskosten, geneesmiddelen enz.
  • De rechten kunnen in de volgende jaren worden verlengd op basis van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar (het huidige jaar -2). In dit kader wordt eveneens rekening gehouden met de werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zwangerschapsvergoedingen, opzegvergoedingen en uitkeringen van het Fonds Sluiting Ondernemingen enz.

Werkloos en arbeidsongeschikt?

Bij ziekte kunnen werkloosheidsuitkeringen niet meer toegekend worden, want de werkloze is immers niet meer beschikbaar op de arbeidsmarkt. In dit geval zal het ziekenfonds een uitkering betalen. Om daar recht op te hebben moet je de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op de hoogte brengen. Hiervoor moet je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (vertrouwelijk) laten invullen door jouw behandelend geneesheer en dit binnen de 48 uur na het begin van de arbeidsongeschiktheid opsturen.

Wat moet je doen als je een nieuwe baan vindt?

Je ontving werkloosheidsuitkeringen

Je hoeft niets speciaals te doen.

Je ontving geen werkloosheidsuitkeringen 

Je moet contact opnemen met het ziekenfonds om je situatie te bekijken en om je in te schrijven als gerechtigde.

Je hebt een job gevonden bij een buitenlandse onderneming in België of in het buitenland 

Je kunt het best contact opnemen met onze diensten. De kans is dan immers groot dat je niet meer onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid. Wij kunnen je dan informeren over je nieuwe rechten en plichten.

Pensioen

Als we wat ouder worden, denken we stilaan aan het einde van onze professionele carrière. Maar wanneer kun je nu met pensioen gaan? En wat moet je hiervoor doen? Onze Pensioendienst staat je graag bij met raad en daad. Wil je graag weten wanneer je op pensioen kunt gaan? Raadpleeg dan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op de website van de federale overheid.

Hoe kan je je pensioen aanvragen?

Bevoegde pensioendiensten
Wettelijk pensioen op 65 jaar

Ongeveer één jaar voor de aanvang van je pensioen zal de bevoegde pensioeninstelling je een document sturen om te melden dat je recht op pensioen automatisch wordt onderzocht. Dit document moet worden ingevuld. Onze Pensioendienst kan je hiermee helpen, je kan het document ook daar overhandigen.

Je moet je pensioen dus niet langer aanvragen bij het gemeentebestuur als je een loontrekkende werknemer of zelfstandige bent.

Indien je elf maanden voor de wettelijke pensioensleeftijd (65 jaar) nog steeds geen brief hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Pensioendienst op 02 506 99 17 (telefonische hulpverlening op maandag, dinsdag en donderdag van 13 tot 16.30 u. en op vrijdag van 13 tot 15 u.).

Vervroegd pensioen

De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen op 60 jaar wordt in fasen verhoogd:

Jaar Minimale
leeftijd
Loopbaan-
voorwaarde
Uitzonderingen lange loopbaan
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 41 jaar
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 41 jaar
2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 43 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 43 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 42 jaar
2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, indien loopbaan van 44 jaar
61 jaar, indien loopbaan van 43 jaar

De regels in deze tabel zijn van toepassing op de meeste personen, maar er bestaan uitzonderingen! Aarzel niet om contact op te nemen met ons voor meer informatie.

Als je aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen voldoet, moet je dit ongeveer één jaar voor de aanvang hiervan officieel aanvragen.

Je hebt hiervoor 3 mogelijkheden:

  • via de website www.pensioenaanvraag.be 
  • door een aanvraag bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats
  • door een aanvraag bij de bevoegde pensioendienst (zie bovenstaande)

Volmacht

Als je zelf je aanvraag niet kunt indienen, kun je je laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon die over een door jou getekende volmacht beschikt.

Waar moet je nog meer rekening mee houden?

Het RVV-statuut

Je statuut van gepensioneerde kan je eveneens recht geven op het statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming (RVV).

Krijg je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid?

Indien je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid krijgt, dan ontvang je het document "Mod 74 Ter" van de bevoegde pensioendienst. Dit document moet worden ingevuld en teruggestuurd naar deze dienst. Opgelet, je moet de datum waarop je met pensioen gaat hier verplicht op vermelden en de eerste pagina van dit document ondertekenen. Indien dit niet het geval is, kunnen wij je dossier niet behandelen.

Wat de belastingaangifte betreft, genieten personen in invaliditeit (langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt) levenslang een korting op de voorheffing. Wij kunnen je het attest dat je hiervoor eventueel moet voorleggen aan de belastingsadministratie bezorgen.

Wat met je bijdragen voor de aanvullende verzekering?

Je moet de bijdrage voor de aanvullende verzekering blijven betalen.

Het brugpensioen

Het statuut van bruggepensioneerde wordt niet gelijkgesteld met het statuut van gepensioneerde. Je behoudt dus de rechten van je oude statuut op het vlak van gezondheidszorg.

Voor meer inlichtingen over het brugpensioen kun je contact opnemen met je vakbond of de RVA.

Wil je meer weten?

Pensioenlijn 1765 (gratis nummer, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur)