De tussenkomsten van Ambumut Plus

Ambumut Plus bestaat uit de tussenkomsten van Ambumut en een reeks tussenkomsten in geval van ernstige ziekten.

 • Tussenkomst tot 75 % voor het remgeld van raadplegingen: kinesitherapie, verpleegkundige zorg, medische beeldvorming, bandagisterie, orthopedie, logopedie, enz.
 • Tussenkomst tot 75 % voor psychotherapie, consulten bij diëtisten, logopedie, osteopathie en chiropractie: tot € 500 per jaar per persoon.
 • Tussenkomst tot 75 % corrigerende brillenglazen en/of contactlenzen: tot € 500 per 3 jaar.
 • Tussenkomst tot 75 % intraoculaire lenzen, laserbehandeling en keratotomie: tot € 1000 per 6 jaar.
 • Tussenkomst tot 75 % hoortoestellen: tot € 1000 per 6 jaar.
 • Geboorte: er wordt een bedrag van € 250 per kind betaald voor zorg, verzorgingsproducten en -materiaal en assistentie die nodig zijn bij de geboorte van een kind.

Ambumut Plus komt tegemoet in de kosten van ambulante zorg en behandeling die nodig zijn voor de diagnose en behandeling van ernstige ziekten zoals kanker, leukemie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, Alzheimer, enz.

De verzekering vergoedt:

 • De verzekering vergoedt het saldo van het remgeld en de supplementen tot één keer de tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering;
 • de kosten van geneesmiddelen voor de behandeling van een ernstige ziekte tot maximaal € 1250 per jaar.
 • de kosten van enterale voeding met een maximum van € 1500 per jaar.
 • de kosten van verbanden en kompressen met een maximum van € 250 per jaar.
 • de kosten van het huren van medisch en sanitair materiaal.
 • de kosten van haarprothesen.

De dekking van Ambumut Plus is uitsluitend van toepassing op ziekten die worden gediagnosticeerd na het ingaan van het contract en na het verstrijken van de wachttijd.

Aansluitingsvoorwaarden

 • Je moet aangesloten zijn bij Solidaris Brabant en de bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald hebben.
 • Wil je lid worden van Solidaris Brabant? Wij regelen alles voor jou! Vul het formulier in en wij brengen alles zo snel mogelijk in orde.
 • De verzekeringen moet voor iedereen afgesloten worden die zich onder hetzelfde lidnummer bevinden, met uitzondering van de personen die al een gelijkaardige verzekering hebben.
 • De wachttijd bedraagt 6 maanden met uitzondering van: een correctie of verbetering van ogen of oren, forfait voor zwangerschap. Voor deze voordelen moet je 12 maanden wachttijd doorlopen.

Plafond voor tussenkomsten

 • Het jaarlijks plafond van Ambumut voor tussenkomsten bedraagt maximaal 1500 euro per jaar per verzekerde.
 • Het jaarlijks plafond van Ambumut Plus voor tussenkomsten voor zorg, geneesmiddelen en medisch materiaal nodig voor de behandeling van een ernstige ziekte bedraagt maximaal 6500 euro per jaar per verzekerde.

Hoe inschrijven?

 • De snelste manier om een Ambumut Plus verzekering af te sluiten, is een afspraak maken in een van onze kantoren. Je kan ook bellen naar het nummer 02 506 99 25. De documenten worden dan opgestuurd via de post en kunnen ook gedownload worden via e-Mut.

Wanneer start het contract?

 • Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Wens je meer info?

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet je de volgende documenten opsturen naar Solidaris Brabant Verzekeringen (Zuidstraat 111, 1000 Brussel):

De aanvaarde documenten verschillen naargelang de situatie:

 • Verzorging en onderzoeken: kwijtschriften van het ziekenfonds
 • Kosten van geneesmiddelen: BVAC-attesten
 • Kosten van enterale voeding, voor het huren van medisch en sanitair materiaal, haarprothesen: facturen of ereloonnota’s

Ambumut Plus is een verzekering in geval van ernstige ziekten van Solidaris Brabant Verzekeringen voor de leden van Solidaris Brabant.

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8u15 - 12u00 en 13u30 - 16u00

vrijdag:
8u15 tot 11u45 

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer