hospital

Pluspunten van Hospimut

  • Een tegemoetkoming tot 25.000 euro per jaar en per rechthebbende.
  • Een hoge financiële dekking bij verblijf in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.
  • Een tussenkomst van 25 euro per dag voor de kamersupplementen in een eenpersoonskamer.
  • Een voordelige tussenkomst in de kosten voor de implantaten en prothesen (uitgezonderd tandimplantaten en -prothesen).
  • Een volledige terugbetaling van geneesmiddelen die niet door het Riziv terugbetaald worden.

Aansluitingsvoorwaarden

  1. Je moet aangesloten zijn bij Solidaris Brabant.
  2. Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
  3. Je bent onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en geniet van de voordelen hiervan.

Wachttijd

  • De algemene wachttijd bedraagt zes maanden. De verzekering komt niet tussen in geval van een ziekenhuisopname voor aanvang van het contract of tijdens de wachttijd.
  • In geval van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer, worden de supplementen op de kamer en op de erelonen van de behandelende arts(en) niet terugbetaald, indien de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste drie jaar van het contract en is gekoppeld aan een aandoening, verwonding of handicap die reeds bestond voor aanvang van het contract of de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste negen maanden van het contract, als gevolg van een zwangerschap. Dit geldt ook voor bepaalde ziekenhuisdiensten (zie onderstaande informatiefiche).

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wens je meer info?

Raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden of contacteer ons.

 Heb je al een hospitalisatieverzekering Hospimut?
Om de verzekering te verkrijgen, mag je niet vergeten de Verklaring Hospimut te laten invullen in het ziekenhuis.