Nieuw voordeel vanaf 2024!

Als jouw verzekeraar streven wij ernaar jou goed te ondersteunen met tussenkomsten die ertoe doen. Daarom ontvang je nu ook een terugbetaling van 15% voor pre- en postoperatieve kosten. Dit wordt automatisch gestort. Je hoeft hiervoor helemaal niets te doen.

Kort samengevat:

 • Dit geldt voor ziekenhuisopnames vanaf 2024.
 • De tussenkomst bedraagt minimum 25 euro.
 • Is van toepassing voor zowel nieuwe als reeds bestaande verzekerden.
 • Zal samen met de afrekening van jouw ziekenhuisverblijf worden gestort.

Praktisch voorbeeld: 

Factuur ziekenhuisverblijf € 1000
Tussenkomst Hospimut € 800
Tussenkomst 15% pre- en postoperatieve kosten € 120 
Totaal terugbetaling € 920

Wat zijn pre- en postoperatieve kosten?

Dit gaat over kosten die niet tijdens het ziekenhuisverblijf gemaakt worden, maar er wel mee samenhangen. Dit kan onder andere gaan over: raadplegingen bij artsen voor de hospitalisatie, kinesitherapie, medische onderzoeken, enz. Je hoeft hiervoor niets binnen te brengen. Het bedrag van de tussenkomst is forfaitair (15 %).

Voor meer info: raadpleeg hier de Algemene voorwaarden geldig vanaf 2024 (bijkomende punten: 1.14. en 6.1.13.)

hospital

Pluspunten van Hospimut

 • Een tegemoetkoming tot 25.000 euro per jaar en per rechthebbende.
 • Een hoge financiële dekking bij verblijf in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.
 • Een tussenkomst van 25 euro per dag voor de kamersupplementen in een eenpersoonskamer.
 • Een voordelige tussenkomst in de kosten voor de implantaten en prothesen (uitgezonderd tandimplantaten en -prothesen).
 • Een volledige terugbetaling van geneesmiddelen die niet door het Riziv terugbetaald worden.

Aansluitingsvoorwaarden

 1. Je moet aangesloten zijn bij Solidaris Brabant.
 2. Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
 3. Je bent onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en geniet van de voordelen hiervan.

Wachttijd

 • De algemene wachttijd bedraagt zes maanden. De verzekering komt niet tussen in geval van een ziekenhuisopname voor aanvang van het contract of tijdens de wachttijd.
 • In geval van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer, worden de supplementen op de kamer en op de erelonen van de behandelende arts(en) niet terugbetaald, indien de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste drie jaar van het contract en is gekoppeld aan een aandoening, verwonding of handicap die reeds bestond voor aanvang van het contract of de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste negen maanden van het contract, als gevolg van een zwangerschap. Dit geldt ook voor bepaalde ziekenhuisdiensten (zie onderstaande informatiefiche).

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wens je meer info?

Raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden of contacteer ons.

 Heb je al een hospitalisatieverzekering Hospimut?
Om de verzekering te verkrijgen, mag je niet vergeten de Verklaring Hospimut te laten invullen in het ziekenhuis.