Wie zijn wij?

De bepalingen van de wet van 26 april 2010 betreffende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering die op 1  januari 2012 in voege zijn getreden, veplichten de ziekenfondsen om verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand op te richten.

Verzekerings Maatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Brabant , afgekort Solidaris Brabant Verzekeringen, werd aldus opgericht. Solidaris Brabant Verzekeringen is door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen erkend onder het nummer 350/03 en bundelt alle hospitalisatieverzekeringen die Solidaris Brabant aan haar leden voorstelt. De zetel is gevestigd te Brussel (1000), Zuidstraat 111. Solidaris Brabant Verzekeringen is ingeschreven in het Brusselse rechtspersonenregister onder het nummer 0838.221.243. Oprichting: Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2011 1e wijziging (ontslag/benoeming): Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013.

Doel van Solidaris Brabant Verzekeringen

Het aanbod van Solidaris Brabant Verzekeringen weerspiegelt de wens om gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken en om het lid de mogelijkheid te bieden de meest aangepaste dekking in geval van ziekenhuisverblijf te kiezen.

In tegenstelling tot de commerciële verzekeringsmaatschappijen, streven de verzekeringsmaatschappijen van de ziekenfondsen zoals Solidaris Brabant Verzekeringen niet naar winst om onder aandeelhouders te verdelen.

Solidariteit en afwezigheid van winstbejag staan bij ons centraal. Wij ambiëren de continuïteit in de dienstenaanbod van Solidaris Brabant Verzekeringen te verzekeren, met inachtneming van de wettelijke normen en de regelgeving die in de sector gelden.

Partners

Solidaris Brabant Verzekeringen werkt samen met Solidaris Brabant, die erkend is door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen als verzekeringstussenpersoon onder het nummer 3001. Zij stelt haar uitgebreide netwerk van agentschappen en haar contact center (tel: 02 506 96 11) ter beschikking voor inlichtingen over de producten voorgesteld door Solidaris Brabant Verzekeringen.