Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij bij dit ziekenfonds inschrijven ?

Inschrijven als gerechtigde

Mensen die beginnen met werken, werklozen met een uitkering, kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden... moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

Bezorg ons dan het inschrijvingsformulier en indien noodzakelijk de mutatieaanvraag. Ons ziekenfonds zorgt voor de rest.

 

Inschrijven als persoon ten laste

De volgende documenten zijn vereist voor de inschrijving van een persoon ten laste:

 • pasgeborenen: het formulier "Geboorteattest" en de geboorteakte;
 • persoon jonger dan 25 jaar: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie;
 • andere categorieën: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie (echtgenoten of echtgenotes/samenwonenden/(groot)ouders) en de verklaring op erewoord over het inkomen van de persoon ten laste. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de verklaring op erewoord over de inkomsten voor je inschrijving als persoon ten laste, bel 02 506 96 11 en maak een afspraak met een van onze medewerkers.
Behoor ik tot de groep van risicopatiënten voor Covid-19 vaccinatie?

Controleer online op MyHealthViewer of je een risicopatiënt bent  

Vanaf 8 april kan je op het online platform MyHealthViewer controleren of je op de lijst staat met risicopatiënten die voorrang krijgen op een coronavaccin. Daar kan je ook zien of je vaccinatiedatum al ingepland is. Als je niet op de lijst staat, zal je volgens je leeftijd gevaccineerd worden. 

We helpen je graag om nu al af te leiden of je mogelijk op de lijst staat. Hieronder vind je een lijst met aandoeningen die je recht geven op een eerdere vaccinatie. Staat jouw aandoening op de lijst, dan sta jij op de lijst als risicopatiënt. Ben je ná 30 juni 2020 ziek geworden door een van deze aandoeningen, dan sta je niet op de lijst.

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar

 • Kanker
  In de laatste 5 jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al 5 jaar hersteld bent van je kanker, dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes
  Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de lijst. Heb je een vaste huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op de lijst staat. Heb je geen huisarts en wil je eerder gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je hiervoor aanmeldt.
 • Ernstig longprobleem
  Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
  Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA), zoals een hersenbloeding, beroerte of herseninfarct.

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar

 • Je bent pre-transplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse.   Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de lijst.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is vóór 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand vóór 30.06.2020.

Voor enkele aandoeningen is het voor de ziekenfondsen onmogelijk om via hun gegevens de juiste personen te vinden. Daardoor zitten ze niet in de selectie van de ziekenfondsen. Heb je een van deze aandoeningen, dan is het de huisarts die je op de lijst van prioritaire vaccinatie zet. Heb je een GMD-arts, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD-arts maar wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+-waarde hebt van < 350 cellen/µL, je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI = 30, je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Onder delegatie van de arts-directeur kunnen, vanaf april, bepaalde medewerkers van je ziekenfonds dat voor je opzoeken.
Neem contact op met je ziekenfonds.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij kent de selectiecriteria en kan die toetsen aan je medische toestand.

Ik ben afgestudeerd. Wat moet ik doen?

Mensen die beginnen met werken en kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden, moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

Hoe kan ik me aanmelden op e-Mut?

Er zijn drie mogelijkheden om je aan te melden op e-Mut:

Aanmelden via wachtwoord

Geef je aansluitingsnummer of je rijksregisternummer en je wachtwoord in en bevestig je keuze.

Aanmelden via eID

Om je aan te melden via eID op e-Mut moet je:

 • de kaartlezer met je computer verbinden.
 • je eID in de kaartlezer steken.
 • de pincode van je eID ingeven. Pincode vergeten?
 • vragen over de verbinding met je eID? Klik hier.

Inschrijven via Itsme

Om je op e-Mut in te schrijven via Itsme, moet je:

 • de app downloaden op je smartphone.
 • vragen over de verbinding met Itsme? Klik hier.
Krijg ik een terugbetaling voor psychotherapie?

Soms is een roze bril niet genoeg ...
De Socialistische Mutualiteit betaalt je tot 160 euro per jaar terug voor psychotherapie.

Onze mutualiteit verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar en je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

Om dit voordeel te genieten, moet je ons modelattest volledig laten invullen door je psycholoog. Je kan ons ook de originele kwijting bezorgen.

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer

kalender

Afspraak online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn het merendeel onze kantoren op afspraak bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag.

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

text bubble

Een suggestie of een klacht?

Jouw mening telt voor ons!

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere dringende vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8.15 - 12.00 en 13.30 - 15.45

vrijdag:
8.15 tot 11.45 

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.