Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten van onze vzw's. Je hoeft dus niet aangesloten te zijn bij ons ziekenfonds. Je dient bij een aantal vzw's echter wel een jaarlijkse bijdrage van € 50 te betalen voor de aansluiting bij een van onze vzw's (waaronder S'Academie, Gezondheid & Vrije Tijd en Gehandicapten & Solidariteit). Daarnaast organiseert ons Thuiszorgcentrum informatiesessies omtrent gezondheid en welzijn.

Ons ziekenfonds komt tussen: leden van Solidaris Brabant genieten een terugbetaling van € 50 voor deze aansluiting. Dit betekent dus dat onze leden zich gratis kunnen aansluiten bij onze vzw's.

Coördinaten (Optioneel)