Verwittig je ziekenfonds!

Wanneer je het slachtoffer bent van een ongeval, in je privéleven of op het werk, moet je je ziekenfonds verwittigen via de ongevalsaangifte. Vul deze aangifte zo volledig mogelijk in en stuur ze zo snel mogelijk terug.

Wanneer je ziekenfonds niet in het bezit is van deze volledig ingevulde aangifte, kan het je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid niet storten en je geneeskundige verzorging in verband met het ongeval niet terugbetalen.

Het zou ook kunnen dat wij via een andere weg op de hoogte werden gebracht van je ongeval (via het ziekenhuis, via je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, via een factuur voor verzorging of ziekenwagenvervoer ...). Ook in dat geval zullen wij je vragen om een aangifte in te vullen.

Indien je ongeval leidt tot een arbeidsongeschiktheid, stuur ons dan een officieel medisch getuigschrift binnen de 48 uur. Zorg ervoor dat je geneesheer hierin verduidelijkt dat de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een ongeval.

De verschillende stappen bij een arbeidsongeval

Je moet niet alleen je ziekenfonds verwittigen via de ongevalsaangifte, maar ook je werkgever op de hoogte brengen zodat zijn arbeidsongevallenverzekering je eventueel kan vergoeden.

 • De verzekeringsmaatschappij erkent je arbeidsongeval als een arbeidsongeval
  Je zult vergoed worden door de verzekering van je werkgever en het ziekenfonds krijgt de reeds betaalde kosten rechtstreeks terug van de verzekering (geneeskundige verzorging en eventuele uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid). Je kunt immers geen integrale vergoeding van de verzekering cumuleren met een tegemoetkoming van het ziekenfonds (art. 136 §2 Wet van 14/07/94).

 • De verzekeringsmaatschappij gaat eerst over tot een onderzoek vooraleer ze het ongeval erkent of ze weigert je arbeidsongeval te erkennen als een arbeidsongeval
  Je ziekenfonds zal je vergoeden alsof je ongeschiktheid te wijten zou zijn aan een ziekte.

De verschillende stappen bij een ongeval in je privéleven (verkeersongeval, van de trap vallen ...)

 • Niemand kan verantwoordelijk worden gesteld en geen verzekering voorziet in een tegemoetkoming
  Stuur ons dan de ongevalsaangifte. Wij kunnen tegemoetkomen in de medische kosten en eventueel de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid betalen.

 • Iemand kan verantwoordelijk worden gesteld of een verzekering voorziet in een tegemoetkoming
  In dat geval moet je de ongevalsaangifte invullen. Wij kunnen je dan normaal vergoeden en de gestorte bedragen terugkrijgen van de verzekeringsmaatschappij van de verantwoordelijke derde.

 

Let op! Het is belangrijk dat je alle betalingsbewijzen van getuigschriften voor verstrekte hulp en ziekenhuisfacturen bewaart. Deze zijn immers nodig om alle bedragen die je betaald hebt, terug te krijgen van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.