Een ziekenhuisopname kan je heel wat kopzorgen bezorgen. Eerst en vooral over de ingreep of behandeling op zich, maar ook het kostenplaatje spookt door vele hoofden. Dankzij de hospitalisatieverzekeringen van Solidaris Brabant Verzekeringen* bescherm je jezelf tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten.

Door onze hospitalisatieverzekeringen op jouw maat moet je niet langer piekeren over de kosten van je ziekenhuisopname en kan je je concentreren op het belangrijkste: je gezondheid!

Heb je een hospitalisatieverzekering Hospimut en/of AHV?

Vergeet bij een ziekenhuisopname dan niet je verklaring van ziekenhuisopname te laten invullen: 

Verklaring Hospimut - Verklaring Hospimut Plus - Verklaring AHV.

Raadpleeg hier de segmentatiecriteria betreffende de aanvaarding, tarifering en omvang van de waarborg van Solidaris Brabant Verzekeringen.

*Solidaris Brabant Verzekeringen (Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Brabant) stelt hospitalisatieverzekeringen voor aan de leden van Solidaris Brabant.

Vergelijking Hospimut en Hospimut Plus

 

Tussenkomst Hospimut

Tussenkomst
Hospimut Plus

Verblijfskosten

Remgeld1

Volledige terugbetaling

Volledige terugbetaling

Kamersupplementen

Tot 25 euro/dag2,3

Tot 150 euro/dag2

Dagopname

Terugbetaling van het opnameforfait tot 37 euro/dag

Tot 80 euro/dag

Medische honoraria

Remgeld1

Volledige terugbetaling

Volledige terugbetaling

Ereloonsupplementen5

Tot eenmaal de terugbetaling door de verplichte verzekering2,3,4
 • Tot eenmaal de terugbetaling door de verplichte verzekering bij dagopname2,4
 • Tot driemaal de terugbetaling door de verplichte verzekering bij ziekenhuisopname van minstens 1 nacht2,4

Geneesmiddelen (behalve parafarmaceutische producten)

Met tussenkomst van de verplichte verzekering4

Eenmaal het bedrag betaald door de verplichte verzekering4

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de
verplichte verzekering (categorie D) 4

Volledige terugbetaling

Volledige terugbetaling

Implantaten, prothesen, viscerosynthese- en endoscopisch materiaal

Implantaten, prothesen (behalve tandprothesen en -implantaten), viscerosynthese- en endoscopisch materiaal

Tot 2650 euro per ziekenhuisopname

Volledige terugbetaling

Andere leveringen (gipsverband, bloedverstrekking enz.)

Met tussenkomst van de verplichte verzekering4

Eenmaal het bedrag betaald door de verplichte verzekering4

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de
verplichte verzekering4

Geen terugbetaling

Volledige terugbetaling

Diverse kosten

Comfortkosten (tv, drank enz.)

Geen terugbetaling

 • Voor een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer: volledige terugbetaling
 • Voor een eenpersoonskamer:
  geen terugbetaling
 • Bij dagopname: volledige terug­betaling voor alle kamertypes

Ouder aan het ziekbed van een kind
(-19 jaar) in het ziekenhuis (rooming-in)

Geen terugbetaling

Tot 25 euro/dag

Financiële beperkingen

Franchise

75 euro/jaar voor opname in een
een­persoonskamer

Franchise van 100 euro bij ziekenhuisverblijf van minstens 1 nacht in een privékamer en in een ziekenhuis dat supplementen van meer dan 200% toepast.

Terugbetalingsplafond

Tot 25.000 euro/jaar per rechthebbende en per ziekenhuisopname

Geen grensbedrag

Specifieke gevallen

Ziekenhuisopname diensten Psychiatrie en Neuropsychiatrie (voor kinderen) (340, 370 en 410)

Max. 30 dagen per jaar,
behalve supplementen

Max. 30 dagen per jaar

Tandingrepen (geen prothesen of implantaten) met tussenkomst van het Riziv

Tussenkomst enkel voor de extractie van wijsheidstanden onder volledige anesthesie

Volledige terugbetaling

Dringend vervoer naar het ziekenhuis

Tot 150 euro per jaar

Terugbetaling tot 250 euro/jaar

Verzorging voor en na een opname (doktersbezoek, verpleging, kinesi-therapie, voorgeschreven genees­middelen met tussenkomst van de verplichte verzekering enz.)

 

Forfaitaire tussenkomst van 15% met een minimum van 25 euro

Tot 30 dagen voor en 90 dagen na een opname:

 • Terugbetaling van remgeld1 en ereloonsupplementen ter waarde van eenmaal het bedrag betaald door de verplichte verzekering4
 • Terugbetaling van het remgeld voor terugbetaalbare geneesmiddelen

Verblijf in een hersteloord

Geen terugbetaling

6,50 euro/dag

Kraamzorg

Geen terugbetaling

20 euro/dag (maximaal 7 dagen)

In-vitrofertilisatie en robotchirurgie

Eenmaal het bedrag betaald door de verplichte verzekering4

Voor ivf maximaal 500 euro/jaar in een eenpersoonskamer

Thuisbevalling

Geen terugbetaling

Eenmalig forfait van 600 euro

Ziekenhuisopname in het buitenland

Geen terugbetaling, Hospimut is alleen geldig voor opnames in België.

 • Hospimut Plus geldt over de hele wereld met een maximum van 360 euro/dag.
 • Geen terugbetaling voor dagopname
 • Bij voorafbestaande ziekte: terug­betaling van 20 euro/dag
 

Bereken je premie

of lees verder

Bereken je premie

of lees verder

1   Het remgeld is het verschil tussen het officiële tarief dat bepaald wordt door het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de terugbetaling door het ziekenfonds in het kader van de verplichte verzekering. Het remgeld is dus het gedeelte van het officiële tarief dat u zelf betaalt.
2   Behalve bij opname in een eenpersoonskamer, als het ziekenhuisverblijf plaatsvindt in de eerste drie jaar van aansluiting en de oorzaak ervan ligt bij een op datum van de aansluiting bestaande aandoening, verwonding of gebrekkigheid (termijn beperkt tot negen maanden bij bevalling).
3   Behalve in geval van hospitalisatie in een eenpersoonskamer op de diensten Geriatrie, Revalidatie (300), (Neuro)Psychiatrie (340, 370, 410) of Gespecialiseerde diensten (610-S1, 620-S2, 630-S3, 640-S4, 650-S5 en 660-S6).
4   De verplichte verzekering zorgt voor de terugbetaling van (para)medische verzorging volgens de officiële tarieven, die vastgelegd zijn door het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), en voor de betaling van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Het zijn de ziekenfondsen die de betalingen in het kader van de verplichte verzekering uitvoeren.
5   Een ereloonsupplement is een bedrag dat sommige artsen mogen aanrekenen bovenop het officieel vastgelegde Riziv-tarief. Een ereloonsupplement wordt niet terugbetaald door de verplichte verzekering.