Pluspunten Hospimut Plus

 • een tegemoetkoming zonder grensbedrag.
 • een volledige financiële dekking bij verblijf in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (comfortkosten inbegrepen).
 • een hoge tussenkomst van de kamersupplementen in een eenpersoonskamer (tot 150 euro per dag in geval van ziekenhuisopname van minstens een nacht, en 80 euro in geval van daghospitalisatie).
 • een sterke tussenkomst voor de ereloonsupplementen (tot eenmaal de tussenkomst van het RIZIV bij ziekenhuisopname gedurende de dag en tot driemaal deze tussenkomst bij ziekenhuisopname van minimaal een nacht).
 • een volledige terugbetaling van de implantaten en prothesen (uitgezonderd tandimplantaten en -prothesen).
 • een volledige terugbetaling van geneesmiddelen die tijdens de hospitalisatie worden toegediend en niet door het RIZIV worden terugbetaald.
 • een tussenkomst voor een verblijf op kinderpsychiatrie, neuropsychiatrie en psychiatrie (tot 30 dagen per jaar).
 • een tussenkomst in de kosten voor vervoer (diensten 100 en 112) naar het ziekenhuis.
 • een tussenkomst voor de overnachting (rooming-in) van een ouder bij zijn opgenomen kind.
 • een tussenkomst in de pre- en postoperatieve verzorging en geneesmiddelen (tot 30 dagen voor en 90 dagen na de opname) waarin het RIZIV tussenkomt.
 • een tussenkomst tot 360 euro per dag bij een ziekenhuisopname in het buitenland.
 • thuisoppas voor je kinderen wanneer je twee of meer dagen opgenomen wordt in het ziekenhuis na een ongeval, een onverwachte ziekte of bij een bevalling.
 • een verlaagde franchise (100 euro), alleen van toepassing in geval van ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer in ziekenhuizen die ereloonsupplementen van meer dan 200% toepassen van de tussenkomst van de verplichte verzekering

Aansluitingsvoorwaarden

 1. Je moet aangesloten zijn bij Solidaris Brabant.
 2. Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
 3. Je bent onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en geniet van de voordelen hiervan.

Wachttijd

 • De algemene wachttijd bedraagt zes maanden. De verzekering komt niet tussen in geval van een ziekenhuisopname voor aanvang van het contract of tijdens de wachttijd.
 • In geval van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer, worden de supplementen op de kamer en op de erelonen van de behandelende arts(en) niet terugbetaald, indien de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste drie jaar van het contract en is gekoppeld aan een aandoening, verwonding of handicap die reeds bestond voor aanvang van het contract of de ziekenhuisopname plaatsvindt tijdens de eerste negen maanden van het contract, als gevolg van een zwangerschap.

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel, op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wens je meer info?

Raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden of contacteer ons.

Heb je al een hospitalisatieverzekering Hospimut Plus?
Om de verzekering te verkrijgen, mag je niet vergeten de Verklaring Hospimut Plus te laten invullen in het ziekenhuis. 
Wil je graag gebruikmaken van een tegemoetkoming voor de kosten van de voor- en nazorg bij een ziekenhuisopname? Klik dan hier voor het benodigde formulier.