Ons Thuiszorgcentrum is op zoek naar heel wat vrijwilligers voor oppas en vrijwillige chauffeurs voor het mindermobielenvervoer. Ben je geïnteresseerd? Contacteer hen dan via 078 15 60 30 of thuiszorgcentrum@solidaris.be.

Welk vrijwilligerswerk kan ik doen?

Snuister in ons ruime aanbod aan vrijwilligersfuncties:

Meewerken in lokale afdelingen en clubs

 • activiteiten organiseren in de lokale afdelingen van onze socio-culturele verenigingen en in ons thuiszorgcentrum
 • meehelpen bij losse activiteiten (waaronder zaal klaarzetten en bar openhouden)
 • deelnemen aan denkgroepen rond maatschappelijke thema's
 • voordrachten geven rond gezondheidsthema’s
 • actie voeren rond bepaalde thema’s
 • meewerken in een promoteam

Sportieve activiteiten begeleiden

 • sportlessen geven aan senioren
 • sportieve activiteiten begeleiden voor senioren
 • sportieve activiteiten begeleiden voor personen met een handicap

Hulp in de zorg

 • minder mobiele personen vervoeren en begeleiden
 • (rolstoel)wandelingen begeleiden
 • zieken of senioren bezoeken
 • voorlezen aan rusthuisbewoners
 • oppassen aan huis bij hulpbehoevenden
 • meehelpen bij maaltijdbegeleiding van zorgbehoevende personen

Hulp bij activiteiten en op vakanties

 • reisbegeleider op volwassenenvakanties
 • animator op kinder- en jongerenvakanties
 • binnen- en buitenlandse vakanties begeleiden voor personen met een handicap
 • daguitstappen begeleiden
 • daguitstappen begeleiden voor personen met een handicap
 • animator in vakantiecentra, bij activiteiten en evenementen

Werken met baby's, kinderen en jongeren

 • jonge ouders en baby’s ontvangen in consultatiebureaus
 • oppassen op zieke kinderen of kinderen met een handicap
 • animator voor kinderen op het speelplein
 • animator op stages voor kinderen met een beperking
 • seksuele voorlichting geven in scholen

Administratief vrijwilligerswerk

Kom hier te weten welke vacatures we momenteel in de aanbieding hebben.

Heb je nog vragen, maak je graag kennis met onze medewerkers en vrijwilligers of wil je een andere vrijwilligersactiviteit voorstellen? Mail dan naar vrijwilligers@solidaris.be. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Is vrijwilligerswerk iets voor mij?

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen en als vrijwilliger sta je er niet alleen voor! Je bepaalt zelf wat je wil doen en je krijgt begeleiding en ondersteuning vanuit onze organisaties.

Wat? Waar? Wanneer?

​Vrijwilligerswerk doe je in je vrije tijd. Je kiest zelf waar en wanneer.

 • Wat is vrijwilligerswerk?
  Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten die iemand doet zonder daartoe verplicht te zijn en zonder een bezoldiging te ontvangen. Het zijn activiteiten die je doet ten behoeve van iemand anders, een organisatie of de brede maatschappij. Vrijwilligerswerk wordt ingericht door een organisatie en vindt dus niet plaats in familie- of privéverband. De activiteiten die je als vrijwilliger verricht, kunnen niet dezelfde zijn als de activiteiten die je verricht binnen een arbeidsovereenkomst.
   
 • Vrijwilligerswerk bij jou in de buurt
  Onze vrijwilligerswerking is verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. We hebben echter niet overal hetzelfde aanbod. Afhankelijk van welke activiteiten je wil verrichten, gaan we samen met jou op zoek naar een mogelijkheid bij jou in de buurt. Je beslist dus zelf in hoeverre je je wenst te verplaatsen.
   
 • Hoeveel tijd spendeer je aan vrijwilligerswerk?
  Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wil besteden aan vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger kan je dagelijks, maar evengoed wekelijks, maandelijks of enkele dagen per jaar aan vrijwilligerswerk doen. Het hangt er natuurlijk ook van af welke vrijwilligersfunctie je uitoefent. Als verantwoordelijk bestuurslid van een afdeling zal je meer tijd besteden aan vrijwilligerswerk, dan wanneer je je inzet als losse medewerker op een bepaalde activiteit.

Heb je nog vragen? Mail dan naar vrijwilligers@solidaris.be. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Mag iedereen vrijwilliger worden?

Je bent altijd welkom bij ons! Krijg je een uitkering of leefloon? Dan dien je dit eerst te melden.

Jong en oud

Vrijwilliger worden, kan op elke leeftijd. Vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt, kan je bij ons aan vrijwilligerswerk doen. We zetten hier geen maximumleeftijd op. Zolang je zelf enthousiast bent, kan je bij ons aan de slag als vrijwilliger.

Ontvang je een van de volgende uitkeringen van de RVA?

 • volledige uitkeringsgerechtigde werklozen
 • deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA
 • tijdelijke werklozen
 • werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)
  • Al onze vrijwilligersorganisaties hebben een algemene toelating om vrijwilligerswerk te organiseren met werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag. Werklozen dienen nog steeds een individuele aangifte in te dienen. Werklozen met bedrijfstoeslag hoeven dit echter niet te doen.
  • De individuele aangifte gebeurt voorafgaandelijk door:
   • het formulier C45B (te verkrijgen via de RVA of via onze vrijwilligersorganisaties) in te vullen;
   • dit formulier bij je uitkeringsinstelling (de vakbond of de hulpkas) af te geven, en dit minstens één werkdag voor je start met het vrijwilligerswerk.
    De RVA heeft 12 dagen de tijd om te reageren op je aanvraag. Als je binnen de twee weken geen reactie krijgt of je ontvangt een goedkeuring, dan mag je je vrijwilligerswerk voortzetten.

Je ontvangt een leefloon van het OCMW

Indien je een leefloon ontvangt van het OCMW, mag je vrijwilligerswerk doen. Je dient dit wel voorafgaandelijk te melden aan je dossierbeheerder bij het OCMW.

Je ontvangt een uitkering van je ziekenfonds

Indien je een uitkering ontvangt van je ziekenfonds, mag je vrijwilligerswerk doen. De voorwaarde is wel dat je een goedkeuring krijgt van een adviserend arts die verbonden is aan je ziekenfonds. De adviserend arts gaat na of je vrijwilligerswerk verenigbaar is met je gezondheidstoestand.

Ben je lid van ons ziekenfonds? Download hier het formulier inzake de de toestemming van de adviserend arts voor de arbeidsongeschikt erkend vrijwilliger.

 • Voorwaarden
  Wil je vrijwilligerswerk doen tijdens je arbeidsongeschiktheid? Dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:
  • Je gezondheid laat je toe om het vrijwilligerswerk te doen.
  • Je blijft vanuit medisch standpunt arbeidsongeschikt.
  • De adviserend arts van ons ziekenfonds moet bevestigen dat je het vrijwilligerswerk met je gezondheidstoestand kan combineren.
 • Spreek erover met de adviserend arts
  Maak een afspraak bij de adviserend arts van ons ziekenfonds vóór je (opnieuw) aan de slag gaat als vrijwilliger. De adviserend arts stelt vast of het vrijwilligerswerk dat je wil doen, te combineren is met je gezondheid.

  Tijdens de consultatie vraagt de adviserend arts aan jou deze documenten en informatie:

  • een recent medisch verslag van de dokter die jou behandelt;
  • welke activiteit je als vrijwilliger wil uitoefenen;
  • hoeveel uur per week en op welke dagen je vrijwilligerswerk wil doen;
  • de naam en het adres van de organisatie waarvoor je als vrijwilliger wil werken.
   Tip: vul vooraf de informatienota in. Zo heeft de adviserend arts alle nodige informatie over het vrijwilligerswerk dat je wil verrichten.

Als je gezondheid het toelaat om vrijwilligerswerk te doen, dan geeft de adviserend arts je een verklaring van zijn beslissing.

Je hebt geen Europese nationaliteit

Je mag vrijwilligerswerk doen als je een wettig verblijfsdocument hebt, of als je recht hebt op opvang (met uitzondering van gezinnen zonder wettige verblijfplaats met een minderjarig kind). Als je een dagbedrag krijgt van Fedasil, moet je toestemming vragen voor je start met vrijwilligerswerk.

Heb je nog vragen? Mail dan naar vrijwilligers@solidaris.be. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Wat krijg ik in ruil voor vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk doe je niet voor niets. Je ontmoet leuke mensen en bouwt een fijn sociaal netwerk uit. Tijdens de activiteiten leer je heel wat bij en ontvang je veel dankbaarheid.

Verzekering

Onze vrijwilligersorganisaties hebben een verzekeringspolis die zorgt dat je verzekerd bent. Bij de start van je vrijwilligerswerk word je hierover geïnformeerd.

Vergoedingen

Als vrijwilliger heb je in principe geen recht op een vergoeding voor je prestaties. Voor sommige taken kan je wel een vergoeding ontvangen voor de (eventuele) kosten die je maakt. Of je die vergoeding ontvangt, is afhankelijk van welk soort vrijwilligerswerk je doet en wordt vooraf duidelijk afgesproken.

Opleidingen

Als vrijwilliger kan je bij ons een opleiding volgen die aansluit bij je takenpakket. Binnen onze organisaties worden regelmatig opleidingen georganiseerd (bijvoorbeeld animator in het jeugdwerk, EHBO en conflicthantering).

Heb je nog vragen? Mail dan naar vrijwilligers@solidaris.be. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Vrijwilligers aan het woord

Remi en Freddy werken als vrijwilliger bij de mindermobielencentrale:

Remi (78 jaar): “Ik ben reeds 9 jaar chauffeur van de mindermobielencentrale. Na mijn pensioen vond ik het belangrijk om bezig te blijven. Chauffeur zijn is een interessante bezigheid. Je doet de mensen een plezier en je krijgt veel sociale contacten. Ik leef dikwijls mee met het verhaal van de vaste klanten. Dit maakt het werk zo boeiend.”

Freddy (63 jaar): “Ik ben op brugpensioen en was vroeger onderhoudstechnicus. Na mijn brugpensioen belandde ik in een zwart gat, waardoor ik een nieuwe bezigheid zocht. Chauffeur zijn bij de mindermobielencentrale sprak mij enorm aan, omdat ik op deze manier mensen kan helpen.”
 

Ook onze vzw 'Joetz' trekt heel wat vrijwilligers aan:

Sorenza (19 jaar)"Bij Joetz werken als animator is superleuk en leerrijk. Als je op kamp gaat met kinderen of jongeren en er komt een glimlach op hun gezicht, word je automatisch zelf ook blij. Na een week met deze mensen, voel je een enorme voldoening."

Sam (27 jaar)"Ik ben al sinds 16-jarige leeftijd animator bij Joetz. Doorheen deze 11 jaar werd ik ook hoofdanimator én geef ik zelf mee vorming aan nieuwe animatoren. Dat is echt een super ervaring!"

Mohamed (20 jaar)"Ik ben sinds 3 jaar animator bij Joetz Brabant. Door Joetz besefte ik dat ik graag met kinderen werk. Ik wil er dan ook mijn beroep van maken. Ik volg sinds vorig jaar de opleiding 'leerkracht lager onderwijs'." 

Katrien (36 jaar): "Mijn kinderen gingen vorige zomer mee op kamp met Joetz en ze kwamen superenthousiast weer thuis. Ze hopen dat Mattias en Nina volgend jaar weer met hun meegaan als animator."

 

Als begeleider van activiteiten en reizen kan je eveneens bij ons terecht:

Louisette (65 jaar): “Ik zet me graag in voor anderen (meer bepaald senioren) als begeleidster bij daguitstappen en -activiteiten en ik haal enorme voldoening uit deze hobby.”

Hagère (27 jaar): "Toen de vzw mij vroeg om te komen helpen als vrijwilliger, heb ik toch even moeten nadenken. Maar nu kijk ik steeds uit naar de volgende uitstap of het volgende jongerenkamp. Dankzij dit vrijwilligerswerk krijg ik de kans om veel plezier te maken en supertoffe mensen te leren kennen!"

Jean-Pierre (58 jaar)“Begeleiden begint bij de voorbereiding en geeft een intellectuele boost. De uiteenlopende contacten met de mensen houden je met beide voeten op de grond.”

 

Ons ziekenfonds en haar verenigingen zijn geregeld op zoek naar administratief vrijwilligers:

Anita (58 jaar)“Ik was al geruime tijd op zoek naar een job, toen ik de vacature voor administratief vrijwilliger zag. Ik had weinig ervaring in de administratieve sector. Dit leek me dus een uitgelezen kans om bij te leren en tegelijkertijd anderen te helpen. In mijn vrijwilligersjob moet ik onder meer nieuwe dossiers aanmaken, prestaties inbrengen, klasseren en telefoneren. Het werk bevalt mij enorm en de dankbaarheid van de coördinatoren is heel groot. Ze proberen ook altijd de perfecte match te vinden tussen vrijwilliger en hulpbehoevende.”

Ann (47 jaar): “Ik help als vrijwilliger bij de administratie en ben tevens reisbegeleidster. Ik krijg enorm veel waardering voor mijn werk van onze senioren en van de andere medewerkers van de vzw.”

 

Ook voor andere vrijwilligersactiviteiten kan je bij ons terecht:

Golda (70 jaar)“Ik doe al meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk bij de Oppasdienst. In het begin was ik werkzoekende en dankzij het vrijwilligerswerk waren mijn dagen goed gevuld. Sinds een aantal jaren ben ik op pensioen. Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik me engageren voor Thuishulp. Ik let sinds enkele jaren ook op mijn kleinkinderen. Aangezien je bij het vrijwilligerswerk je uren en dagen zelf kan kiezen, is dat perfect te combineren!”

Rita (64 jaar)“Ik ben sinds mijn 17de actief in de socialistische beweging. In 2009 heb ik met Viva Liedekerke en S'Sport Brabant de S'Sport yoga vereniging opgericht. Sindsdien zorg ik als vrijwilliger met veel plezier voor alle public relations, inschrijvingen en administratie. Onze yogaclub draait met zijn 63 actieve leden op volle toeren en daar ben ik fier op!”

 

Heb je nog vragen of wil je een andere vrijwilligersactiviteit voorstellen? Mail dan naar vrijwilligers@solidaris.be. Onze medewerkers helpen je graag verder!