teeth

Pluspunten Dentimut Plus

 • Geen vragenlijst, medisch onderzoek en behandelingsplan
 • Geen franchise of leeftijdslimiet
 • Tot 1200 euro terugbetaald per jaar en betaalbare premies
 • Verzeker het hele gezin en betaal geen bijdrage vanaf het 3e kind < 25 jaar
 • Gratis tot en met 3 jaar
 • Terugbetaling van het remgeld, ereloonsupplementen en in gevallen waar het RIZIV niet tussenkomt

Tussenkomsten van Dentimut Plus

Preventieve tandzorg

Dentimut Plus betaalt 100 % van de kosten te jouwen laste terug!

Curatieve zorg en parodontologie

Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te jouwen laste terug. Als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg, betaalt Dentimut Plus 90 % van de kosten te jouwen laste terug!

Orthodontie

Dentimut Plus betaalt 60 % van de kosten te jouwen laste terug!

Protheses en implantaten

Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te jouwen laste terug. Als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg, betaalt Dentimut Plus 60 % van de kosten te jouwen laste terug!

Terugbetalingsplafond

Gedurende de eerste drie jaar van je inschrijving, is het terugbetalingsplafond van Dentimut Plus progressief.

 • Eerste aansluitingsjaar: 300 euro per persoon
 • Tweede aansluitingsjaar: 600 euro per persoon
 • Vanaf het derde aansluitingsjaar: 1200 euro per persoon (1000 euro voor orthodontie)

Inschrijvingsvoorwaarden en wachttijd

 • Het volstaat om lid te zijn van Solidaris Brabant, je bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald te hebben en in orde te zijn met je verzekeringspremies.
 • Je bent onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en geniet van de voordelen hiervan.
 • Je moet een wachttijd van 6 maanden in acht nemen voor preventieve en curatieve verstrekkingen en parodontologie. De wachttijd bedraagt 12 maanden voor orthodontie, tandprotheses en -implantaten. Er is geen wachttijd als je voor je aansluiting gedekt was door een gelijkaardige verzekering.
 • Er is geen wachttijd bij een ongeval nadat op de verzekering is ingetekend.
 • De verzekering wordt verplicht onderschreven door alle personen die onder hetzelfde lidnummer zijn ingeschreven. Deze verplichting geldt niet voor personen die reeds gedekt worden door een tandzorgverzekering.

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Wens je meer info?

Raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden of contacteer ons.

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet je de volgende documenten opsturen naar Solidaris Brabant Verzekeringen (Zuidstraat 111, 1000 Brussel):

Aanvaarde documenten verschillen naargelang de situatie:

 • Als er een terugbetaling voor bepaalde zorg voorzien is binnen de verplichte verzekering, is een kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit voldoende.
 • Als het aan de tandarts betaalde bedrag niet wordt vermeld op het kwijtschrift (of niet overeenstemt met het bedrag vermeld op het aanvraagformulier), dan moeten we in het bezit zijn van het kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit + een betalingsbewijs (bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • Als er geen terugbetaling voorzien is door de verplichte verzekering, dan zijn originele, gedetailleerde facturen of ereloonnota noodzakelijk.

Bij orthodontische zorg moet op de factuur of het aanvraagformulier worden aangegeven wat het bedrag is dat betaald werd voor het apparaat en voor het inspectiebezoek en/of de datum waarop het apparaat geplaatst werd.

Dentimut Plus is een tandzorgverzekering van Solidaris Brabant Verzekeringen voor de leden van Solidaris Brabant.

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8u15 - 12u00 en 13u30 - 16u00

vrijdag:
8u15 tot 11u45