Wat neem je mee?

Op administratief vlak

  • Je elektronische identiteitskaart of je ISI+
  • Het adres en telefoonnummer van een contactpersoon die bereikt kan worden tijdens je ziekenhuisverblijf.
  • De naam van je huisarts.
  • Als het gaat om een arbeidsongeval: naam en adres van je werkgever en naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polis- en dossiernummer.

Heb je een hospitalisatieverzekering Hospimut en/of AHV? Vergeet dan je verklaring van ziekenhuisopname niet!

- Verklaring Hospimut
- Verklaring Hospimut Plus
- Verklaring AHV

 

Op medisch vlak

  • De brief van de behandelende arts met de reden voor de ziekenhuisopname.
  • De medische verslagen en radiografieën die belangrijk kunnen zijn voor de behandeling.
  • Je bloedgroep- en vaccinatiekaarten.
  • De geneesmiddelen die je regelmatig neemt.
  • Eventuele richtlijnen van je arts omtrent allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of voedingsmiddelen.
  • Een overzicht van vroegere ingrepen en aandoeningen.
  • Word je thuis bijgestaan door diverse zorgverleners? Vul dan zeker het zorgteamformulier in en neem het mee in geval van ziekenhuisopname. Hier vind je meer informatie over het formulier.
Plan tijdig je zorg en diensten aan huis!

Zorg ervoor dat je terugkeer naar huis zo vlot mogelijk verloopt door de zorg en diensten aan huis die je nodig hebt wanneer je het ziekenhuis verlaat te regelen vóór je aankomst in of ontslag uit het ziekenhuis. Wij willen zo snel mogelijk de gewenste hulp voor jou regelen. Daarom vragen wij je om ons online hospitalisatieformulier tijdig in te vullen.

 

Op persoonlijk vlak

Breng het nodige toiletgerief, pyjama of nachtkleed, kamerjas, pantoffels, etc met je mee. Het ziekenhuis kan je badlinnen leveren, maar dit wordt natuurlijk ook gefactureerd. Je mag dus zeker je handdoeken en washandjes zelf meenemen naar het ziekenhuis. Waardevolle dingen laat je beter thuis, want het ziekenhuis kan niet altijd aansprakelijk gesteld worden als er iets verdwijnt.

Voorschot

De meeste ziekenhuizen vragen een voorschot bij de opname en eventueel aan het begin van elke week. De betaalde bedragen worden afgetrokken van de eindfactuur. Het wekelijkse voorschot wordt beperkt door wettelijke limieten.

  • Voorschot in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer 

De limiet bedraagt 150 euro per week voor gewone verzekerden en 75 euro voor hun kinderen ten laste. Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste is de limiet vastgesteld op 50 euro per week.

  • Voorschot in een eenpersoonskamer

Het plafond voor het voorschot in een eenpersoonskamer bedraagt 150 euro, vermeerderd met maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer. Voor kinderen ten laste is het vastgesteld op 75 euro, plus maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer.

Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste is de limiet vastgesteld op 50 euro, vermeerderd met maximaal 7x het dagsupplement voor de gekozen kamer.

Het ziekenhuis heeft altijd het recht om een voorschot te vragen, maar het mag je nooit de toegang weigeren als je het voorschot niet kunt betalen.

< terug