Berekening van de premie

De premie wordt berekend op basis van de leeftijd van de verzekerde bij inschrijving en op de jaarlijkse vervaldatum.
De premie wordt jaarlijks geïndexeerd op de vervaldatum van het contract, op basis van de index van de consumptieprijzen en de medische index.

Betaling van de premie

De premie dient een keer per jaar of via domiciliëring per kwartaal betaald te worden.

Jaarlijkse premie AHV (aanvullende hospitalisatievergoeding)

Je bent jonger dan 75 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

als je jonger bent dan 18 jaar € 12,84
van 18 tot en met 59 jaar € 32,88
van 60 tot en met 74 jaar € 60,48
vanaf 75 jaar € 70,44

Je bent 75 jaar of ouder als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

vanaf 75 jaar € 101,64

Jaarlijkse premie Hospimut

Je bent jonger dan 66 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

als je jonger bent dan 25 jaar € 48,24
van 25 tot en met 49 jaar € 97,20
van 50 tot en met 59 jaar € 146,16
van 60 tot en met 65 jaar € 195,12
vanaf 66 jaar € 281,04

Je bent 66 jaar of ouder als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

van 66 tot en met 70 jaar € 381,12
vanaf 71 jaar € 425,40

Jaarlijkse premie Hospimut Plus

Je bent jonger dan 46 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

als je jonger bent dan 18 jaar € 75,84
van 18 tot en met 24 jaar € 95,28
van 25 tot en met 49 jaar € 260,76
van 50 tot en met 59 jaar € 322,08
vanaf 60 jaar € 565,92

Je bent tussen 46 en 49 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 49 jaar € 273,84
van 50 tot en met 59 jaar € 338,64
vanaf 60 jaar € 594,48

Je bent tussen 50 en 54 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 59 jaar € 354,60
vanaf 60 jaar € 622,56

Je bent tussen 55 en 59 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 59 jaar € 483,72
vanaf 60 jaar € 849,60

Je bent tussen 60 en 65 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

vanaf 60 jaar € 963,12

Je bent 66 jaar of ouder als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

van 66 tot en met 70 jaar € 1251,96
vanaf 71 jaar € 1396,56

Jaarlijkse premie Hospimut Plus Continuïteit

Je bent jonger dan 46 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

als je jonger bent dan 18 jaar € 22,44
van 18 tot en met 24 jaar € 28,08
van 25 tot en met 49 jaar € 77,40
van 50 tot en met 59 jaar € 95,88
vanaf 60 jaar € 169,44

Je bent tussen 46 en 49 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 49 jaar € 81,60
van 50 tot en met 59 jaar € 101,04
vanaf 60 jaar € 177,72

Je bent tussen 50 en 54 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 59 jaar € 105,96
vanaf 60 jaar € 186,12

Je bent tussen 55 en 59 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot 59 jaar € 144,36
vanaf 60 jaar € 254,16

Je bent tussen 60 en 65 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

vanaf 60 jaar

€ 288,12

Kosten en bijbehorende lasten van de verzekeringsovereenkomsten

De premies (2023) van onze verzekeringen zijn als volgt samengesteld:

De commerciële premie, taksen en heffingen inbegrepen, is het bedrag van de te betalen premie, voor de verzekering die u wilt onderschrijven. Ze omvat:

  • Taksen en heffingen die, al naargelang van het verzekeringsproduct, bestaan uit: de RIZIV-bijdrage van 10 % die toegepast wordt op de premies van de hospitalisatieverzekeringen (Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuiteit en AHV voor bepaalde leeftijdscategoriën) ten gunste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • de commerciële premie zonder lasten, die het volgende omvat: de administratiekosten, waaronder alle beheerskosten voor uw contracten vallen; de acquisitiekosten, waaronder alle kosten voor de aanschaf van uw contracten vallen. De berekening van de aankoop- en administratiekosten is gebaseerd op de bedragen die zijn opgenomen in de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar van de betrokken verzekeringsonderneming zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van Solidaris Brabant Verzekeringen.

Merk op dat een vergelijking tussen meerdere verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook andere elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises en de uitsluitingsclausules.

De bovenstaande schattingen geven een duidelijker beeld van het premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van taksen, bijdragen, administratiekosten en acquisitiekosten, bestaat uit het premiegedeelte dat wordt gebruikt om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten, en de andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten voor de schadegevallen en het beheer ervan).

Die schattingen worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.