Ons ziekenfonds biedt een breed gamma aan diensten, terugbetalingen en voordelen. Op onze website vind je alle informatie over ons aanbod. Deze pagina geeft je een overzicht van de statuten van ons ziekenfonds.​

Het streefdoel van ons ziekenfonds is de bevordering van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn. We doen dit zonder winstoogmerk en in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. We zijn hierbij actief op drie domeinen: de verplichte ziekteverzekering, de aanvullende verzekering en dienstverlening.

Als lid van ons ziekenfonds ben je automatisch ook lid van het Nationa​al Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Als je woont in Vlaanderen of Brussel kan je ook aansluiten bij de Zorgkas van Socialistische Mutualiteiten.

Gevolgen van de wanbetaling van de bijdragen van de aanvullende verzekering

Huidige statuten

Voorgaande statuten

 De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten. Lees meer over CDZ