Hoe kan ik een overzicht van de terugbetalingen van het ziekenfonds verkrijgen?

Je kan makkelijk een overzicht opvragen via het online ledenportaal, e-Mut.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Je kan je gegevens zeer gemakkelijk zelf online wijzigen op e-Mut.

Ga anders naar de verstrekte link als uw beroepsleven en studies (cfr. zelfstandige, baanverlies of einde loopbaan) of uw persoonlijke situatie veranderen.

Aankondiging van zwangerschap in het beroepsleven

De administratieve procedures rondom zwangerschap en geboorte zijn erg belangrijk om al je rechten te behouden.

Bezoek onze pagina voor meer informatie over het aankondigen van uw zwangerschap in het beroepsleven.

Waarom voor ons kiezen als mutualiteit?

Wij begeleiden je uw hele leven.

Wij geloven in: 

 1. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Met een pakket van meer dan 70 voordelen en diensten en onze verzekeringen, beschermen we je waar de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt.

 2. Een geringe bijdrage Met een bijdrage van maar 7,80 euro per maand zijn we een van de goedkoopste spelers in de markt

 3. Nabijheid. We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mutkantoren houden halt in de gemeentes zonder vast kantoor. 

Hier is onze pagina om je online in te schrijven of een afspraak te maken met een van onze medewerkers.

Formulier aanvraag van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid

Voor bediende of arbeiders:

 • Eerst dien je toestemming te krijgen van je werkgever. Daarna moet je bij ons een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting, naar je ziekenfonds opsturen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden. De toestemming of weigering wordt schriftelijk meegedeeld door de adviserend arts.

In afwachting van het advies van de adviserend arts kun je je activiteit al hervatten. Is het advies van de adviserend arts negatief? Dan moet je je activiteit onmiddellijk stopzetten.

Voor zelfstandigen:

 • Zelfstandigen die hun activiteiten of een andere activiteit gedeeltelijk willen hervatten, moeten bij ons een aanvraag indienen.
Voor wie is de inschrijving?
 1. Inschrijven als gerechtigde

  Mensen die beginnen met werken, werklozen met een uitkering, kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden... moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

  Hier is onze pagina om je online in te schrijven of een afspraak te maken met een van onze medewerkers. 

 2. Inschrijven als persoon ten laste

De volgende documenten zijn vereist voor de inschrijving van een persoon ten laste:

 • pasgeborenen: het formulier "Geboorteattest" en de geboorteakte;
 • persoon jonger dan 25 jaar: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie;
 • andere categorieën: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie (echtgenoten of echtgenotes/samenwonenden/(groot)ouders) en de verklaring op erewoord over het inkomen van de persoon ten laste. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de verklaring op erewoord over de inkomsten voor je inschrijving als persoon ten laste, bel 02 506 96 11 en maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Inschrijven als persoon ten laste kan via ons kantoor, post of via het contactformulier. 

Wat is een tussenkomst voor individuele materiële bijstand?

Dit betreft een financiële tussenkomst voor de aankoop van materiële hulpmiddelen of aanpassingen (voertuig, woning...) met als doel mensen met een handicap te ondersteunen in hun dagelijks leven. Deze hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld braille-regels, een ziekenhuisbed, woningaanpassingen of elk ander specifiek materiaal zijn dat de autonomie van de persoon met een handicap vergemakkelijkt en vergroot.
Afhankelijk van het type hulp zijn er ook financiële tussenkomsten voor het onderhoud, de reparatie en de vernieuwing van het hulpmiddel.
Deze terugbetalingen worden verzorgd door uw ziekenfonds.

 

 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst voor individuele materiële bijstand?

Men moet voldoen aan de volgende administratieve en medische voorwaarden:

Administratieve voorwaarden:
- Woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;
- Voldoen aan de specifieke administratieve voorwaarden voor het gevraagde type hulp.

Medische voorwaarden:
- De handicap moet zijn ontstaan voor de leeftijd van 65 jaar;
- Een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteiten of ten minste 20% van de mentale capaciteiten hebben;
- Voldoen aan de medische voorwaarden die van toepassing zijn op de gevraagde hulp.

Wat moet mijn aanvraagdossier voor individuele materiële bijstand bevatten?

Uw aanvraagdossier moet doorgaans het volgende bevatten:
- Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
- Bijlagen;
- Medische rapporten;
- Offertes;
- Administratieve en/of medische bewijsstukken zoals vereist op basis van het type aanvraag en het type hulp.

Voor de exacte inhoud van het dossier dat moet worden ingediend voor uw aanvraag, kunt u de website van Iriscare raadplegen of contact opnemen met de sociale dienst van Solidaris Brabant.

 

 

Waar moet ik mijn aanvraagdossier indienen voor individuele materiële bijstand?

Jouw aanvraagdossier voor individuele materiële hulpmiddelen moet, in papieren vorm of digitaal via het contactformulier, worden ingediend bij jouw ziekenfonds Solidaris Brabant.

Waar kan ik hulp vinden om mijn verzoek voor individuele materiële bijstand in te dienen?

U kunt contact opnemen met onze Sociale Dienst op een van de volgende manieren:

- Telefonisch op het algemene nummer: 02/546 15 12 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
- Tijdens een spreekuur (zonder afspraak): raadpleeg de openingstijden hier

Mag ik op vakantie gaan naar het buitenland als ik een uitkering ontvang ?

In Europa moet je 15 dagen voor vertrek schriftelijk om toestemming vragen.

Buiten Europa, bij bilaterale overeenkomsten of derde landen moet je voor vertrek toestemming hebben verkregen. Het is mogelijk dat er geen toestemming wordt gegeven.

Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Dien je aanvraag hier in.

! Let op: Deze aanvraag sluit een eventuele oproep van de adviserend arts niet uit.

En vergeet niet om ons jouw land van bestemming door te geven.

Inschrijven bij Solidaris Brabant

Hoe kan ik mij bij dit ziekenfonds inschrijven ?

1. Inschrijven als gerechtigde

Hier is onze pagina om je online in te schrijven of een afspraak te maken met een van onze medewerkers.

Online inschrijven; 

Om u bij ons ziekenfonds in te schrijven, bieden we een eenvoudig en snel online inschrijvingsproces aan. Volg de onderstaande stappen om u vandaag nog in te schrijven:

 1. Bezoek onze website inschrijving bij Solidaris Brabant 'word lid'.

 2. Verzamel de benodigde documenten;
  - Identificatiedocument (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort) en eventuele andere relevante documenten die specifiek zijn voor uw situatie (bijvoorbeeld, arbeidsstatus, etc.)

 3. Vul het online inschrijvingsformulier in: Op onze website vindt u een specifiek inschrijvingsformulier. Vul alle vereiste gegevens nauwkeurig in, zoals uw persoonlijke gegevens, contactinformatie, en eventuele aanvullende informatie die wordt gevraagd.

 4. Controleer en verzend uw aanvraag: Neem even de tijd om uw ingevulde gegevens te controleren en ervoor te zorgen dat alles correct is ingevuld. Zodra u tevreden bent met uw inschrijvingsaanvraag, kunt u deze elektronisch verzenden via het online formulier.

 5. Bevestiging en verdere stappen: Na ontvangst van uw inschrijvingsaanvraag zullen wij deze verwerken en beoordelen. Binnen een bepaalde periode ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, samen met eventuele verdere instructies of informatie die relevant is voor uw situatie.

Het online inschrijven is momenteel enkel voor inschrijvingen als gerechtigde!

 

2. Inschrijven als persoon ten laste

De volgende documenten zijn vereist voor de inschrijving van een persoon ten laste:

 • pasgeborenen: het formulier "Geboorteattest" en de geboorteakte;
 • persoon jonger dan 25 jaar: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie;
 • andere categorieën: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie (echtgenoten of echtgenotes/samenwonenden/(groot)ouders) en de verklaring op erewoord over het inkomen van de persoon ten laste. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de verklaring op erewoord over de inkomsten voor je inschrijving als persoon ten laste, bel 02 506 96 11 en maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Inschrijven als persoon ten laste kan via ons kantoor, post of via het contactformulier. 

Wanneer moet ik me inschrijven bij het ziekenfonds als gerechtigde?

Mensen die beginnen met werken, werklozen met een uitkering, kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden... moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

Welke documenten moet ik in orde brengen voor een persoon ten laste in te schrijven?

Inschrijven als persoon ten laste

De volgende documenten zijn vereist voor de inschrijving van een persoon ten laste:

 • pasgeborenen: het formulier "Geboorteattest" en de geboorteakte;
 • persoon jonger dan 25 jaar: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie;
 • andere categorieën: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie (echtgenoten of echtgenotes/samenwonenden/(groot)ouders) en de verklaring op erewoord over het inkomen van de persoon ten laste. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de verklaring op erewoord over de inkomsten voor je inschrijving als persoon ten laste, bel 02 506 96 11 en maak een afspraak met een van onze medewerkers.
Ik ben afgestudeerd. Wat moet ik doen?

Mensen die beginnen met werken en kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden, moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

Hier is onze pagina om je online in te schrijven of een afspraak te maken met een van onze medewerkers.

Kan ik me inschrijven bij dit ziekenfonds, ongeacht waar ik woon ?

Je kunt je steeds inschrijven bij ons ziekenfonds, ongeacht waar je woont. Uiteraard kun je de meeste ziekenfondstransacties via e-Mut uitvoeren. Ook kun je ons je getuigschriften voor verstrekte hulp in een voorgefrankeerde envelop opsturen.

Als je in Waals-Brabant woont, kun je een van onze medewerkers vragen om bij jou thuis langs te komen.

Kan ik geholpen worden bij het invullen van mijn inschrijvingsaanvraag ?

 Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van je inschrijvingsaanvraag, bel 02 506 96 11 of maak een afspraak online met een van onze medewerkers.

Moet ik mijn pasgeborene inschrijven bij het ziekenfonds ?

Je pasgeborene dient als een persoon ten laste ingeschreven te worden.

Om je pasgeborene in te kunnen in te schrijven bij ons ziekenfonds heb je het formulier 'Geboorteattest' nodig en de geboorteakte.

 

Hier vind je meer informatie over onze diensten en voordelen voor baby's, onze baby op komst pagina en onze geboortegids.

Hoe schrijf ik mijn pasgeborene in bij het ziekenfonds?

Allereerst gefeliciteerd. Uw pasgeborene moet worden vermeld als een persoon ten laste.

Om je pasgeborene bij ons ziekenfondsin te schrijven, heb je het formulier 'Geboorteattest'  en de geboorteakte nodig.

 

Hier vind je meer informatie over onze diensten en voordelen voor baby's, onze baby komt eraan pagina en onze geboortegids.

 

 

Inschrijving voltooien

Welke documenten moet ik in orde brengen voor mij in te schrijven bij het ziekenfonds?

Inschrijven als gerechtigde

Mensen die beginnen met werken, werklozen met een uitkering, kinderen die als persoon ten laste zijn ingeschreven en 25 jaar worden... moeten zich inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet langer recht hebben op terugbetaling en uiteindelijk ook niet op een uitkering. Ook als je naar België komt om er te werken, voor een stage enzovoort moet je ingeschreven zijn bij een ziekenfonds om vergoeding van je gezondheidszorg te krijgen.

Bezorg ons dan het inschrijvingsformulier en indien noodzakelijk de mutatieaanvraag. Ons ziekenfonds zorgt voor de rest.

 

Inschrijven als persoon ten laste

De volgende documenten zijn vereist voor de inschrijving van een persoon ten laste:

 • pasgeborenen: het formulier "Geboorteattest" en de geboorteakte;
 • persoon jonger dan 25 jaar: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie;
 • andere categorieën: het formulier voor de wijziging in de gezinssituatie (echtgenoten of echtgenotes/samenwonenden/(groot)ouders) en de verklaring op erewoord over het inkomen van de persoon ten laste. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de verklaring op erewoord over de inkomsten voor je inschrijving als persoon ten laste, bel 02 506 96 11 en maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT)

Wie komt in aanmerking voor het RVT?

De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan personen die een bepaald sociaal voordeel of statuut genieten:

 • leefloon of gelijkgestelde hulp;
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • tegemoetkoming voor mensen met een handicap;
 • kinderen met een fysieke of mentale handicap met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV);
 • kinderen (jonger dan 25) die bij het ziekenfons ingeschreven zijn als gerechtigde in het statuut wees.

De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden aan gezinnen met een laag inkomen op basis van een inkomensonderzoek.

Wat zijn de voordelen voor personen die verhoogde tegemoetkoming genieten?

Gezondheidszorg

 • Een betere terugbetaling van je gezondheidszorg.
 • Minder betalen voor een aantal geneesmiddelen.
 • Minder betalen voor raadplegingen bij de dokter en huisbezoeken.
 • Een minder hoog persoonlijk aandeel betalen bij ziekenhuisopname.

Andere voordelen

Daarnaast hebben de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming ook nog talrijke andere voordelen:

 • Korting op openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB). Neem contact op met de betrokken instanties om in aanmerking te komen voor deze voordelen.

Om dit voordeel te genieten, dien je enkel je eID te tonen aan de loketten voor het verkrijgen van een abonnement van de NMBS (2e klasse) en MIVB. Vanwege technische beperkingen kan het zijn dat de NMBS of MIVB om een papieren attest vraagt. Klik hier om het te verkrijgen.

Wat betreft de abonnementen van De Lijn en TEC, is het attest van de mutualiteit nog steeds noodzakelijk. Je kan dit attest verkrijgen in een van onze kantoren, door ons te contacteren of door het te bestellen via e-Mut.
 

 • Toegang tot het Sociaal Verwarmingsfonds cat. 1.
 • Als je beantwoordt aan specifieke voorwaarden: sociaal tarief voor telefoon, vrijstelling van kijk- en luistergeld, voordelen toegekend door sommige gemeenten (gratis vuilniszakken of lagere huisvuilbelasting).
 • De verhoogde tegemoetkoming is ook voordelig in het kader van de MAF (maximumfactuur).
 • De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering is lager.
 • Je geniet de derde-betalersregeling: de zorgverlener (arts, tandarts enz.) regelt je medische kosten rechtstreeks met je ziekenfonds, je betaalt zelf dus enkel het remgeld, het ziekenfonds stort het verschil rechtstreeks aan de zorgverlener.
 • Tot 30/06/2023 kom je in aanmerking voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Vanaf 01/07/2023 kom je niet meer automatisch in aanmerking voor het sociaal energietarief. Je zal moeten overstappen naar een commercieel tarief. De energieleverancier moet je informeren over het stopzetten van het sociaal tarief en je een nieuw tarief aanbieden.

  Je kunt :

  - dit aanbod aanvaarden
  - een ander tarief kiezen bij je huidige energieleverancier,
  - veranderen van energieleverancier,
  - aantonen dat je tot een andere (vaste) categorie behoort die recht heeft op het sociale tarief (meer informatie over het sociale energietarief).

  Om de tarieven van energieleveranciers te vergelijken, kun je de simulators gebruiken die door de regionale regulatoren ter beschikking worden gesteld :

  CWaPE in het Waalse Gewest
  BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  VREG  in het Vlaams Gewest

Wanneer start en eindigt het recht op verhoogde tegemoetkoming?

Wanneer het recht aanvangt en eindigt is afhankelijk van je statuut.

RVT op basis van een sociaal voordeel of statuut zonder inkomensvoorwaarden:

Aanvangt: Dit recht wordt je automatisch toegekend. Zodra je voldoet aan de voorwaarden, sturen wij je een brief om je te verwittigen dat het recht op de verhoogde tegemoetkoming aan jou werd toegekend.

Eindigt: Op 1 januari als het jaar daarvoor niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 3 volledige en ononderbroken maanden leefloon of daaraan gelijkgestelde hulp;
 • een dag inkomensgarantie voor ouderen of IGO;
 • een dag gehandicaptenuitkering;
 • een dag ingeschreven als rechthebbende NBM;
 • een dag ingeschreven als rechthebbende wees.

RVT op basis van een inkomensonderzoek

Aanvangt: Dit recht begint ten vroegste op de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend of ten laatste op de eerste dag van de maand van de aanvraag. Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van de start van het recht.

Eindigt: Het RVT eindigt zodra zich een verandering in het mutualistisch gezin heeft voorgedaan of na een controle van de indicator of de inkomsten. Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van het einde van het recht.

Waar kan ik het document vinden om RVT aan te vragen?

Afhankelijk van je persoonlijke situatie dien je voor je aanvraag andere documenten te gebruiken.

Een overzicht van alle aanvraagvoorwaarden en de noodzakelijke documenten kan je hier terugvinden.

 

Welke documenten moet ik bijvoegen wanneer ik mijn RVT aanvraag?

Elke aanvraag verloopt via de 'Verklaring op erewoord' die ondertekend moet worden door alle gezinsleden. Daarbij moet je alle documenten voegen over de inkomsten* van elk gezinslid aan de aanvraag:

 • een kopie van het belastbaar bruto-inkomen van je gezin van de maand waarin de verklaring ondertekend werd, alsook van de voorafgaande maand (loonfiches, betalingsbewijzen van je werkloosheidsuitkeringen, pensioen, vakantiegeld, eindejaarspremie, de aanvullende vergoeding van je werkgever in geval van brugpensioen ...);
 • een kopie van het laatste aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen), indien je eigenaar bent van een eigendom;
 • een kopie van het laatste aanslagbiljet betreffende personenbelasting dat je ontvangen hebt van de belastingadministratie. Het document van tax-on-web en het voorstel tot een vereenvoudigde aangifte zijn niet geldig.

Wanneer ons ziekenfonds al deze documenten gekregen heeft, onderzoeken we je dossier en als je aan alle voorwaarden voldoet, zullen we je de verhoogde tegemoetkoming toekennen.

* Zelfstandigen moeten een document voorleggen waarin duidelijk hun inkomen vermeld staat (bv. een attest opgesteld door de boekhouder).

Ik heb recht op een verhoogde tegemoetkoming. Hoe kan ik een sociaal abonnement voor de NMBS, De Lijn, TEC en MIVB bekomen?

Neem contact op met de betrokken instanties om in aanmerking te komen voor de ze voordelen.

Om dit voordeel te genieten, dien je enkel je eID te tonen aan de loketten voor het verkrijgen van een abonnement van de NMBS (2e klasse) en MIVB. Vanwege technische beperkingen kan het zijn dat de NMBS of MIVB om een papieren attest vraagt. 

Wat betreft de abonnementen van De Lijn en TEC, is het attest van de mutualiteit nog steeds noodzakelijk. Je kan dit attest verkrijgen in een van onze kantoren, door ons te contacteren of door het te bestellen via e-Mut.

Krijgen alle gezinsleden recht op verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel of statuut wordt toegekend aan de rechthebbende van dit voordeel/statuut, zijn samenwonende partner, en in enkele gevallen aan hun personen ten laste.

De verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek wordt toegekend aan alle leden van het mutualistische gezin. Dit wil zeggen dat de gerechtigde, zijn samenwonende partner en de eventuele personen ten laste allen de verhoogde tegemoetkoming genieten.

In het kader van het recht op verhoogde tegemoetkoming, met welke periode wordt bij het inkomstenonderzoek rekening gehouden?

De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen het voorbije jaar lager lag dan het wettelijk opgestelde plafond.

Meer informatie kan je hier vinden.

Waar kan ik hulp vinden voor het vervolledigen van mijn RVT aanvraag?

De medewerkers van onze advieskantoren staan klaar om u te helpen:

Advieskantoren arrondissement Leuven: Aarschot: Bogaardenstraat 25 - 016 56 74 31 / Diest: Grote Markt 31 - 013 33 41 61 / Leuven: Mechelsestraat 70/72 - 016 22 57 04 / Tienen: Grote Markt 42/1 - 016 81 23 23

Advieskantoren arrondissement Halle-Vilvoorde: Halle: Molenborre 15 - 02 360 30 39 / Liedekerke: Stationsstraat 1 - 053 66 90 89 / Vilvoorde: Grote Markt 1 - 02 251 25 41 / Zaventem: Stationsstraat 113 - 02 720 68 57

Advieskantoren arrondissement Brussel: Anderlecht: Bergensesteenweg 805 - 02 523 90 96 / Brussel: Zuidstraat 111 - 02 506 96 11 / Elsene: Vleurgatsesteenweg 19 - 02 649 50 64 / Etterbeek: Waversesteenweg 706 - 02 647 71 12 / Laken: Fransmanstraat 12 - 02 426 29 92 / Molenbeek: Gentsesteenweg 122 - 02 411 10 96 / Schaarbeek: Maarschalk Fochlaan 57 - 02 216 55 78 / Sint-Gillis: Waterloosesteenweg 132 - 02 537 75 75

Geen recht op uitbetaling gezondheidszorgen

Wat gebeurt er als ik mijn dossier niet in orde breng?

Als je je dossier niet in orde brengt, heb je voor de rest van het jaar geen recht op een terugbetaling.

Heb je twee opeenvolgende jaren geen recht op een terugbetaling? Dan zijn wij wettelijk verplicht om je aansluiting te beëindigen.

Wil je je opnieuw inschrijven bij een ziekenfonds? Dan kan het zijn dat je een wachttijd van 6 maanden moet doorlopen, voordat je weer aanspraak kunt maken op de terugbetaling van gezondheidszorgen.

Wilt u weten of uw bijdragen in orde zijn, ga dan naar e-Mut. U kunt deze informatie ook verkrijgen in al onze kantoren of door te bellen naar 02 506 96 11.

Waarom heb ik geen recht meer op terugbetaling van de gezondheidszorgen?

Om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gezondheidszorgen, moet je een bepaald plafond hebben bereikt aan bijdragebons en/of gelijkgestelde dagen. Aangezien je deze minimumwaarde niet hebt bereikt, kan het recht op terugbetaling van de ziektekosten niet worden verlengd. De bijdragebons en gelijkgestelde dagen die we gebruiken om de berekening uit te voeren zijn:

 • De bijdragebons betreffen de bezoldiging van werknemers, de sociale premies van zelfstandigen en de wettelijke bijdragen van bepaalde categorieën van gerechtigden;
 • Gelijkgestelde dagen betreffen de perioden waarin je werkloos of gepensioneerd was, een (erkende) handicap of vergoede ziekte had enzovoort

Informatie over je bijdragebons en/of gelijkgestelde dagen wordt elektronisch doorgestuurd door de betreffende sociale zekerheidsinstellingen.

De bijdragebons en/of gelijkgestelde dagen van een bepaald jaar verzekeren je voor de gezondheidszorgen in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar waarin de bon werd uitgegeven. Zo ben je met de bijdragebons en/of gelijkgestelde dagen van 2016 bijvoorbeeld gedekt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

 

Wilt u weten of uw bijdragen in orde zijn, ga dan naar e-Mut.

Op wie is deze beëindiging van het recht van toepassing?

Het recht werd beëindigd voor jou en al je personen ten laste.

Hoe kan ik mijn bijdragen in orde brengen?

Neem contact op met een van onze raadgevers. Zij helpen je om een oplossing te vinden, zodat jij je rechten weer terugkrijgt.
Daartoe moet u een inventaris opmaken van:

 • alles wat u in 'huidige jaar-2' gedaan hebt op professioneel gebied (periodes van werk, werkloosheid, uitzendwerk   enzovoort)
 • eventuele veranderingen in uw situatie in huidige jaar-2' (verhuizing, echtscheiding, geboorte, verblijf in het buitenland   enzovoort).

  Verzamel zoveel mogelijk documenten die een inkomen kunnen bewijzen van al uw gezinsleden in 2018. Verzamel voor elk van deze personen ook de volgende documenten:

 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting met de inkomsten van het huidige jaar-2'
 • een kopie van het laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (kadaster) van elk onroerend goed

*Voorbeeld: we zijn in 2023-2 = dus al je gegevens voor het jaar 2021

Hoeveel tijd heb ik om me in orde te stellen?

Zonder terugbetaling door het ziekenfonds kunnen uw kosten voor gezondheidszorgen bijzonder hoog zijn. Daarom raden we u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om uw situatie te regulariseren.

Ik ben in orde met mijn trimestriële bijdragen. Waarom ontvang ik dan deze brief?

Je dient onderscheid te maken tussen de aanvullende en de verplichte verzekering. Je hebt deze brief ontvangen, omdat je niet in orde bent met de verplichte verzekering.
De verplichte verzekering biedt altijd dezelfde voordelen, ongeacht bij welk ziekenfonds u aangesloten bent. Dankzij de verplichte verzekering worden de kosten van je gezondheidszorgen terugbetaald (geneesmiddelen, medische erelonen, ziekenhuisopnames enzovoort) en krijg je een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.

Zoals de naam al aangeeft, is de aanvullende verzekering een aanvulling op de verplichte verzekering. De voordelen van de aanvullende verzekering variëren naargelang het gekozen ziekenfonds. Deze verzekering wordt gefinancierd met de bijdrage die je elk trimester betaalt. De aanvullende verzekering van Solidaris Brabant betaalt het remgeld terug, biedt een tegemoetkoming voor de inschrijvingskosten van uw sportclub enzovoort. Meer informatie over ons aanbod aanvullende voordelen vind je hier terug.

Kan ik van ziekenfonds veranderen als ik geen recht heb op terugbetaling?

Ja, maar dan heb je nog steeds geen recht op terugbetaling van uw gezondheidszorgen. Om weer aanspraak te kunnen maken op deze rechten, moet je jouw situatie regulariseren.

Lidgeld (aanvullende verzekering)

Waarvoor dient de aanvullende bijdrage?
 1. Zich aansluiten bij een ziekenfonds  is voor iedereen in België verplicht (verplichte verzekering).
 2. Onze ziekenfonds biedt ook aanvullende verzekeringen aan. Met onze 70 voordelen en diensten beschermt onze aanvullende verzekering u in situaties waarin de verplichte verzekering niet tussenkomt. U kunt ook onze jaarlijkse gids 'voordelen en diensten' downloaden.
 3. Als extra verzekeringen bieden we ook een optionele hospitalisatie- en tandartsverzekering aan. Voor meer informatie, hier is onze jaarlijkse voordeelgids

Om van deze voordelen en diensten te genieten of om je in te schrijven op een van onze extra verzekeringen, moet je dus in orde zijn met je bijdragen voor de aanvullende verzekering (te controleren via e-mut).

Welke diensten en voordelen worden aangeboden binnen de aanvullende verzekering?

Een overzicht van al onze aangeboden diensten en voordelen in kader van de aanvullende verzekering, kan je hier vinden.

Ik woon in het buitenland, dien ik nog steeds een bijdrage voor de aanvullende verzekering te betalen?

Ja, je bent wettelijk* verplicht je bijdragen te betalen. De voordelen en diensten van de aanvullende verzekering kunnen pas worden toegekend zodra alle bijdragen zijn betaald. Ook als je in het buitenland woont en bent ingeschreven als Belgische verzekerde, moet je je aanvullende verzekeringsbijdragen betalen.

* Wet van 26 april 2010 en 2 juni 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

Hoe moet ik de aanvullende bijdrage betalen?
 • Elk kwartaal betaal je je bijdrage. Begin december/maart/juni/september ontvang je een overschrijvingsformulier waarin je wordt gevraagd je bijdrage te betalen in de maand waarin je dit formulier ontvangt. Opmerking: bij een nieuwe inschrijving krijg je je overschrijvingsformulier enkele dagen na de validatie van je inschrijving.;
 •  Je kunt je bijdragen ook jaarlijks betalen, zodat je er niet ieder kwartaal aan hoeft te denken. In december ontvang je dan een uitnodiging om je bijdrage te betalen;

Daarnaast kun je ook via domiciliëring betalen, zodat een correcte en punctuele betaling van al je bijdragen gegarandeerd is. Het geld wordt binnen de eerste 5 dagen van elk kwartaal van je rekening gehaald. Ten slotte kun je je bijdragen ook in al onze kantoren betalen.

Wil je je bijdragen jaarlijks of door middel van domiciliëring betalen? Vraag het hier via het contactformulier, in een van onze kantoren of telefonisch op 02 506 96 11 aan.

Waar kan ik de documenten bekomen om een terugbetaling te krijgen voor een aanvullend voordeel?

Hier vind je een overzicht van onze voordelen en diensten. Op elke voordeelpagina vind je de documenten die je nodig hebt om je voordeel te kunnen genieten.

Hoeveel moet ik maandelijks betalen voor mijn aanvullende verzekering?

De bijdrage voor onze aanvullende verzekering bedraagt slechts € 7,80 per maand, waardoor we een van de goedkoopste ziekenfondsen zijn.

Wanneer moet ik betalen voor mijn aanvullende verzekering?
 • Elk kwartaal betaal je je bijdrage. Begin december/maart/juni/september ontvang je een overschrijvingsformulier waarin je wordt gevraagd je bijdrage te betalen in de maand waarin je dit formulier ontvangt. Opmerking: bij een nieuwe inschrijving krijg je je overschrijvingsformulier enkele dagen na de validatie van je inschrijving.;
 •  Je kunt je bijdragen ook jaarlijks betalen, zodat je er niet ieder kwartaal aan hoeft te denken. In december ontvang je dan een uitnodiging om je bijdrage te betalen;
 • Daarnaast kun je ook via domiciliëring betalen, zodat een correcte en punctuele betaling van al je bijdragen gegarandeerd is. Het geld wordt binnen de eerste 5 dagen van elk kwartaal van je rekening gehaald.
 • Ten slotte kun je je bijdragen ook in al onze kantoren betalen.

Wil je je bijdragen jaarlijks of door middel van domiciliëring betalen? Vraag het hier via het contactformulier, in een van onze kantoren of telefonisch op 02 506 96 11 aan.

Wie is gedekt door mijn aanvullende verzekeringsbijdrage?

Je aanvullende verzekeringsbijdrage dekt jezelf en je personen ten laste (kinderen jonger dan 25 jaar, echtgenoot of echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder enzovoort). De personen die je ten laste hebt, betalen dus geen bijdrage, maar worden wel gedekt door de aanvullende verzekering.

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn bijdragen?

Ga naar e-Mut om te zien of je in orde bent met je bijdragen. Deze informatie kun je ook in al onze kantoren of telefonisch op 02 506 96 11 opvragen.

Ben ik gedekt door mijn hospitalisatie- of tandzorgverzekering als ik niet in orde ben met mijn aanvullende verzekeringsbijdragen?

Nee, je moet in orde zijn met de aanvullende verzekeringsbijdragen om gedekt te blijven door onze hospitalisatie- en tandzorgverzekering.

Ben ik verplicht om de aanvullende verzekeringsbijdragen te betalen?

Ja, je bent wettelijk* verplicht je bijdragen te betalen. De voordelen en diensten van de aanvullende verzekering kunnen pas worden toegekend zodra alle bijdragen zijn betaald. Ook als je in het buitenland woont en bent ingeschreven als Belgische verzekerde, moet je je aanvullende verzekeringsbijdragen betalen.

* Wet van 26 april 2010 en 2 juni 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

Onze voordelen (aanvullende verzekering)

Ik moet een nieuwe bril/lenzen aankopen. Betaalt het ziekenfonds dit terug?

Solidaris Brabant betaalt je 60 euro terug bij aankoop van een bril of lenzen. Je kunt in elke leeftijdscategorie dit financieel extraatje genieten.

 

Een overzicht van al onze aangeboden diensten en voordelen in kader van de aanvullende verzekering, kan je hier vinden.

Ik ben aangesloten bij een sportclub. Krijg ik een vergoeding van het ziekenfonds?

Samen bereiken we de top! Solidaris Brabant betaalt alle sportievelingen 45 euro terug van hun aansluiting bij een sportclub of de aankoop van een fitnessabonnement!

 

Een overzicht van al onze aangeboden diensten en voordelen in kader van de aanvullende verzekering, kan je hier vinden.

Betaalt het ziekenfonds anticonceptie terug?

Welk anticonceptiemiddel je ook kiest, Solidaris Brabant betaalt 40 euro per jaar terug voor vrouwelijke anticonceptiemiddelen, ongeacht je leeftijd!

 

Een overzicht van al onze aangeboden diensten en voordelen in kader van de aanvullende verzekering, kan je hier vinden.

Krijg ik een terugbetaling voor psychotherapie?

Soms is een roze bril niet genoeg ...
Solidaris Brabant betaalt je tot 160 euro per jaar terug voor psychotherapie.

Onze mutualiteit verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar en je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

Om dit voordeel te genieten, moet je ons modelattest volledig laten invullen door je psycholoog. Je kan ons ook de originele kwijting bezorgen.

 

Een overzicht van al onze aangeboden diensten en voordelen in kader van de aanvullende verzekering, kan je hier vinden.

Waarom moet ik een aanvullende verzekeringsbijdrage betalen?

Met meer dan 70 voordelen en diensten beschermt onze aanvullende verzekering je waar de verplichte verzekering niet tegemoetkomt. Als extra dekking bieden wij ook een facultatieve hospitalisatie- en tandzorgverzekering.

Om deze voordelen en diensten te genieten of om je in te schrijven op een van onze verzekeringen, moet je dus in orde zijn met je bijdragen voor de aanvullende verzekering. Klik hier om al onze voordelen en diensten te ontdekken.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Ik ben verhuisd, hoe verander ik mijn adres bij het ziekenfonds?

Je kan je adres makkelijk online wijzigen via het online ledenportaal, e-Mut.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer veranderen?

Je kan je bankrekeningnummer makkelijk wijzigen via het online ledenportaal, e-Mut.

Is het mogelijk om mijn post naar een ander adres te versturen dan mijn domicilieadres?

Je kan makkelijk zelf een correspondentieadres opgeven via het online ledenportaal, e-Mut.

ISI+-kaart

Hoe kan ik een ISI+-kaart voor mijn kind verkrijgen?

Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet er geen aanvraag ingediend worden om een isi+ te ontvangen. Het ziekenfonds bezorgt deze automatisch. 

Grensarbeiders moeten zelf een aanvraag indienen bij hun ziekenfonds.

Moet ik betalen voor een ISI+kaart?

De eerste aflevering van de isi+ is gratis.

Indien je een nieuwe isi+ wil aanvragen bij het ziekenfonds kost dit 2,5 euro. In afwachting van ontvangst van de nieuwe isi+ krijg je een vervangingsattest dat 2 maanden geldig is.

Wat is een ISI+-kaart?

Wie geen e-ID heeft, krijgt een isi+. Deze kaart wordt afgeleverd door het ziekenfonds. Ze bevat in tegenstelling tot de SIS-kaart geen chip met persoonlijke gegevens. Om toegang te krijgen tot je ziekenfondsgegevens, gebruiken de apothekers, ziekenhuizen en zorgverstrekkers je rijksregisternummer op de voorzijde van je isi+ of de code op de achterzijde.

Roze klevers en enveloppen bestellen

Hoe kan ik roze klevers en/of enveloppen bestellen?

Je kan makkelijk zelf nieuwe roze klevers en enveloppen bestellen via e-Mut, of in een van onze kantoren.

Moederschapsrust

Welke documenten zijn nodig voor de berekening en betaling van mijn moederschapsrust?

Welke documenten je moet indienen, is afhankelijk van je statuut:

 • Je bent werknemer of werkloze: Werkneemsters en werklozen ontvangen tijdens de moederschapsrust een uitkering van het ziekenfonds. Deze uitkering moet je zelf aanvragen bij de start van je moederschapsrust door je ziekenfonds een medisch attest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat te bezorgen. Je dient ook te vermelden wanneer je effectief gestopt bent met werken.

  Je ziekenfonds stuurt je dan een inlichtingenblad op ("deel lid").  Dat document moet ingevuld en ondertekend naar het ziekenfonds teruggestuurd worden.

  Andere informatie die nodig is voor de berekening van het gederfde loon en de uitkering, wordt ons elektronisch toegestuurd door jouw werkgever of werkloosheidsdienst.

  Na de bevalling bezorg je het ziekenfonds een uittreksel uit de geboorteakte. Op basis van dit document, dat je op de gemeente kreeg, berekent het ziekenfonds de precieze duur van de bevallingsrust. Deze periode zal je dan schriftelijk worden meegedeeld.

  Als je al bevallen bent en nog geen stappen ondernomen hebt om je uitkeringen voor moederschapsrust te ontvangen, moet je de geboorteakte aan je ziekenfonds bezorgen samen met een medisch attest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. 

 • Je bent zelfstandige: Vrouwen die een zelfstandig hoofdberoep uitoefenen en helpende echtgenotes hebben recht op de moederschapsuitkering mits de wachttijd van zes maanden volbracht is. Bezorg het aanvraagformulier ‘moederschapsuitkering voor zelfstandigen’ waarop je aangeeft vanaf wanneer je wilt rusten ingevuld terug aan het ziekenfonds en voeg er een uittreksel uit de geboorteakte bij.

 • Je bent ambtenaar: Je ontvangt je uitkering (100 % van je loon) gedurende je moederschapsrust van de overheidsinstelling waar je werkt en dus niet van het ziekenfonds.

Wanneer mag ik stoppen met werken of met werkzoekende te zijn ?

Zowel de loontrekkende, zelfstandige als werkloze mama's hebben recht op moederschapsrust. Het is afhankelijk van je statuut wanneer je de moederschapsrust kan starten.

Meer informatie hierover, kan je hier terugvinden.

Hoelang duurt de moederschapsrust ?

Zowel de loontrekkende, zelfstandige als werkloze mama's hebben recht op moederschapsrust. Het is afhankelijk van je statuut hoelang je moederschapsrust duurt.

Meer informatie hierover, kan je hier terugvinden.

Hoeveel bedraagt de uitkering tijdens de moederschapsrust?

De uitkeringen voor moederschapsrust worden altijd berekend op basis van je laatste brutoloon of je laatste werkloosheidsuitkering. De mutualiteit kent een uitkering toe voor alle dagen, behalve zondag (dus 6 dagen per week).

Afhankelijk van je statuut zal er een andere berekening worden toegepast. Deze berekening kan je hier consulteren.

Hoe kom ik te weten op welke datum mijn moederschapsrust eindigt?

De moederschapsrust bestaat uit twee delen: de voorbevallingsrust (prenataal) en de nabevallingsrust (postnataal).

 • Loontrekkenden en werklozen hebben recht op 15 weken (19 voor een meerling) moederschapsverlof.
 • Zelfstandigen en helpende echtgenotes hebben recht op 3 tot 8 weken (9 voor een meerling).

Opgepast! Eén week voorbevallingsrust is verplicht op te nemen. Want als je geen week voor de bevalling neemt, ben je die week kwijt!

Wat als ik een zelfstandige in bijberoep ben en mijn moederschap opneem?

Als zelfstandige in bijberoep bouw je geen sociale rechten op. Hierdoor heb je geen recht op moederschapsverlof. Als werknemer kan je dit wel doen. Je hebt dan recht op 15 weken verlof en krijgt dan een uitkering. De eerste maand krijg je 82% van je brutoloon. Vanaf de 31e dag krijg je 75% van het begrensd brutoloon.

Wat bij een vroegtijdige of laattijdige bevalling ?

Je bevalt vroeger dan gepland
De 7 dagen van de verplichte week voor de bevalling, mag je niet na je bevalling opnemen. Als je te vroeg bevalt, kan je dus een aantal dagen van je moederschapsrust verliezen.

Je bevalt later dan gepland
Beval je na de uitgerekende datum? Dan wordt de voorbevallingsrust verlengd tot aan de dag van de bevalling.

Ik ben arbeidsongeschikt erkend/ invalide en ga bevallen. Kan ik moederschapsrust opnemen ?

Loontrekkenden en werklozen die ononderbroken arbeidsongeschikt waren tijdens de zes weken (acht bij een meerling) voorafgaand aan de bevalling, kunnen deze periode (tot één week voor de bevallingsdatum) overdragen en laten aansluiten op de nabevallingsrust. Om deze extra weken te verkrijgen, moet je een uitdrukkelijke aanvraag indienen bij je ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik na mijn moederschapsrust ziek word?

Indien je na je moederschapsrust ziek wordt, val je onder het arbeidsongeschiktheidsstatuut. Om een vervangingsinkomen van het ziekenfonds te bekomen tijdens je arbeidsongeschiktheid, moet je binnen de aangegeven termijn, het ziekenfonds verwittigen via een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Pas op! Je document moet altijd het originele zijn, dat volledig ingevuld is, met begin- en einddatum en diagnose van je arbeidsongeschiktheid, gedateerd en ondertekend. Bij laattijdige indiening word je uitkering met 10% verminderd.

In welke gevallen kan de moederschapsrust verlengd worden ?

Je moederschapsrust kan je zelf niet verlengen. Slechts in enkele gevallen kan je moederschapsrust langer zijn dan de voorziene periode. 

 • In geval van laattijdige bevalling
 • Indien je kind nog in het ziekenhuis moet verblijven. 
 • 16e week bij ziekte

Geboorteverlof

Uit hoeveel dagen bestaat het geboorteverlof ?

De vader of meeouder heeft recht op 10 dagen geboorteverlof die binnen de 4 maanden na de geboorte in één keer of in verschillende keren kan worden opgenomen. 

Bij de geboorte van een meerling heeft de vader/meeouder slechts één keer recht op de 10 dagen geboorteverlof.

 

Meer informatie hierover vind je hier.

Wie heeft recht op het geboorteverlof?

De vader of meeouder heeft recht op 10 dagen geboorteverlof. De meeouder is de persoon die op het moment van de geboorte:

 • gehuwd is met de moeder van het kind
 • wettelijk samenwoont met de moeder van het kind op de wettelijke verblijfplaats van het kind
 • drie jaar permanent en op affectieve wijze samenwoont met de moeder van het kind

Opgelet

 • Als er een wettelijk erkende vader op het geboorteattest staat, dan heeft alleen hij recht op geboorteverlof.
 • Er mag geen bloedband (ouder, grootouder, broer, zus, tante, ...) zijn tussen de moeder van het kind en de meeouder.
Kan een meeouder aanspraak maken op geboorteverlof ?

Ja, de vader of meeouder heeft recht op 10 dagen geboorteverlof. De meeouder is de persoon die op het moment van de geboorte:

 • gehuwd is met de moeder van het kind
 • wettelijk samenwoont met de moeder van het kind op de wettelijke verblijfplaats van het kind
 • drie jaar permanent en op affectieve wijze samenwoont met de moeder van het kind

Opgepast:

 • Als er een wettelijk erkende vader op het geboorteattest staat, dan heeft alleen hij recht op geboorteverlof.
 • Er mag geen bloedband (ouder, grootouder, broer, zus, tante, ...) zijn tussen de moeder van het kind en de meeouder.

Geboortepremie

Wat is de geboortepremie?

De geboortepremie wordt uitbetaald bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag. Het is bedoeld om de ouders te helpen het kind in optimale materiële omstandigheden in het gezin op te nemen.

Welke documenten moet ik indienen om een geboortepremie te ontvangen?

Om een geboortepremie te ontvangen, dien je het geboorte-of adoptieattest van de gemeente aan ons te bezorgen.

Hoeveel bedraagt de geboortepremie?

De geboortepremie bedraagt 130 EUR voor elke ouder die ingeschreven is bij ons ziekenfonds.  Wanneer beide ouders zijn ingeschreven bij het ziekenfonds, is het € 260.

Akkoorden

Is mijn akkoord voor orthodontie nog geldig?

Het akkoord blijft geldig voor zover de behandeling is gestart binnen de 24 maanden na ontvangst van de aanvraag en voor zover er geen onderbreking is van meer dan 6 maanden in de behandeling dat niet werd meegedeeld.

Heb ik recht op een tandprothese?

Vanaf 50 jaar heeft men recht op een tandprothese vernieuwbaar om de 7 jaar. Indien het niet gaat om een volledige prothese kunnen er tanden worden bijgevoegd tot de totale waarde van een volledige prothese werd bereikt. Een herstelling is om het jaar vergoedbaar.

Wat dient er te gebeuren om in aanmerking te komen als palliatieve patiënt?

De huisarts dient de aanvraag te doen via een specifiek formulier dat ons moet bezorgd worden. Er wordt dan een bedrag toegekend dat na 30 dagen opnieuw kan worden uitbetaald indien er een aanvraag om verlenging wordt ingediend door de huisarts. Er is dan geen remgeld te betalen bij bezoeken van huisartsen,bepaalde verpleegkundige zorgen en kinesitherapie.

Hebben enkel kinderen recht op logopedie en hoe ontvang ik een tussenkomst?

Ook volwassenen hebben recht op een tussenkomst. De aanvraag moet gebeuren aan de hand van een medisch voorschrift (opgemaakt door neus-keel of oorspecialist,pediater of interne geneeskunde), een aanvraag en een logopedisch bilan opgesteld door een logopedist.

Heb ik recht op een tussenkomst voor logopedie in het kader van de aanvullende verzekering?

Het ziekenfonds verleent een eenmalige tussenkomst van 5 euro voor een logopedische behandeling waarvoor de rechthebbende zijn rechten in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging heeft uitgeput of niet beantwoordt aan één van de voorziene situaties om te genieten van de tenlasteneming door voornoemde verzekering. De dienst verleent slechts een tussenkomst op voorwaarde dat de rechthebbende over een globaal medisch dossier (GMD) beschikt of ingeschreven is in een medisch huis.

Waarom heb ik een brief ontvangen waarin werd meegedeeld dat mijn zorgtraject werd stopgezet?

Opdat je zorgtraject verder blijft lopen dien je ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met je huisarts hebben en tenminste 1 maal per jaar je specialist te raadplegen.

Waarom werd mij maar een toestemming gegeven van één jaar in plaats van 3 jaar voor mijn kine zware pathologie?

Het toegestane akkoord kan maximaal 3 jaar zijn maar ook korter naargelang de periode dat door de kine werd aangevraagd.

Mijn huisarts heeft een aanvraag gedaan voor dit specifiek geneesmiddel maar op mijn toestemming spreekt men van ‘paragraaf’?

De adviserend arts geeft nu inderdaad zijn toestemming op de paragraaf van het geneesmiddel in plaats van op de specialiteit zelf . Dit houdt in dat al de specialiteiten die onder deze paragraaf vallen en die hernomen zijn op de toestemmingsbrief door de apotheker mogen worden afgeleverd.

Ik heb een brief ontvangen dat er ingevolge een controle mijn forfait thuisverpleging wordt verlaagd. Wat houdt dit in?

Er worden inderdaad controles uitgevoerd door de bevoegde instanties. Dit houdt in dan de verpleegkunde niet meer het aangevraagde forfait mag aanrekenen maar enkel het forfait dat werd bevestigd na het controlebezoek. Als patiënt zal je niets meer moeten betalen . Enkel de verlaging van een C naar een B-forfait kan voor je gevolgen hebben. Bij een C-forfait mag de verpleegkundige 2 maal per dag langskomen terwijl dit niet het geval is bij een B-forfait. Indien de verpleegkundige oordeelt dat deze verlaging onterecht is, moet de verstrekker zelf reageren door een medisch verslag in te dienen opgemaakt door de arts die het forfait heeft voorgeschreven en die het hoger forfait rechtvaardigt. De adviserend arts zal dat het dossier nogmaals bekijken.

Terugbetaling gezondheidszorgen

Wat moet ik doen om een terugbetaling te ontvangen van mijn doktersbezoek?

Wanneer je een arts, verpleegkundige, kinesitherapeut, ... raadpleegt, ontvang je een getuigschrift voor verstrekte hulp. Daar moet je een identificatieklever op bevestigen en het dan aan je ziekenfonds bezorgen om terugbetaald te worden.

 

Ter info: via het online ledenportaal e-Mut kun je eenvoudig zelf roze vignette en enveloppen bestellen en je terugbetalingen controleren.

Hoeveel tijd heb ik om mijn getuigschrift voor verstrekte hulp (doktersbriefje) in te dienen?

Je hebt 2 jaar de tijd om verstrekking in te dienen. Uitzonderlijk en enkel om gegronde reden kan men een aanvraag naar het RIZIV overmaken teneinde deze periode van 2 jaar te verlengen.

Hoe moet ik mijn getuigschrift voor verstrekte hulp (doktersbriefje) indienen?

Geef je getuigschrift voor verstrekte hulp af in een van onze kantoren of verzend het in een omslag 'port betaald door bestemmeling'. Deze omslagen zijn verkrijgbaar in onze kantoren. Hiervoor heb je maximaal twee jaar tijd. Onder bepaalde voorwaarden kan deze verjaringstermijn echter worden opgeheven.

Tip! Met het nieuwe mondzorgtraject betaal je een hoger remgeld als je het jaar voordien niet naar de tandarts geweest bent. Daarom is het belangrijk om je getuigschriften van de tandarts niet te laten rondslingeren, maar ze binnen te brengen bij je ziekenfonds. Pas dan is je tandartsbezoek geregistreerd en vermijd je verminderde tussenkomsten.

Wat als ik mijn getuigschrift (doktersbriefje) verlies?

De dokter dient dan een nieuw attest uit te schrijven met de notie duplicaat en verwijzend naar het nummer van het attest waarvoor een duplicaat wordt gemaakt. Er dient ook een verklaring op erewoord te zijn waarin men verklaart dat men geen terugbetaling van het attest heeft ontvangen (bv. door een verzekering...)

Wat gebeurt er als het getuigschrift voor verstrekte hulp (doktersbriefje) onleesbaar is?

Bezorg ons hoe dan ook het attest. Als we niet in staat zijn om het attest te verwerken, sturen we een corrigerend document naar de arts. Zodra dit is afgewerkt, betalen we je het correcte bedrag terug.

Ik word opgenomen in een ziekenhuis tijdens mijn vakantie of heb medische of farmaceutische kosten tijdens mijn vakantie. Wat moet ik ondernemen om een terugbetaling te ontvangen?

Ingeval van ziekenhuisopname dient men binnen de 24 uur contact op te nemen met onze alarmcentrale Mutas op het nummer 02 272 08 80-90. Dit nummer is hernomen op je EZVK. Deze laatste zal, indien u in regel bent met de aanvullende verzekering, een garantie uitschrijven met het ziekenhuis op uw vakantiebestemming. Je dient dan enkel wat ten jouw laste blijft te betalen.
Opgepast, enkel de landen rond Middellands Zeegebied en Europa worden vergoed.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis in een ander land dan de voornoemde landen, dan wordt enkel de opname vergoed en dit aan het Belgisch tarief. We raden je aan om voor zulke landen een reisbijstandsverzekering te nemen om het kostenplaatje te dekken.

Indien je een cruise maakt, bepaalt de vlag waaronder je vaart of er dekking al dan niet is.

Voor ambulante zorgen is het principe is, probeer eerst een terugbetaling te ontvangen er plaatse. Indien niet mogelijk, kan men attest(en) of betalingsbewijzen indienen bij de mutualiteit. Indien bedrag < 200 EUR zal men 75% van de terugbetaalbare verstrekkingen of geneesmiddelen in België terugbetalen. Indien bedrag > 200 EUR moet men het dossier overmaken naar het land waar de zorgen werden verstrekt teneinde een tarificatie te bekomen door het land zelf. Indien men na 6 maanden geen antwoorden heeft van dat land, mag het dossier aan het Belgisch tarief worden uitbetaald.

Ik wens me te laten verzorgen in het buitenland. Hoe moet ik te werk gaan?

We spreken over geplande zorg als je naar een andere lidstaat reist met de bedoeling om daar verzorgd te worden. Enkel de zorgen die in België worden vergoed komen in aanmerking.

Bij een ziekenhuisopname  moet de toestemming aan het ziekenfonds worden gevraagd en dit aan de hand van het formulier S2. Dit formulier moet vergezeld worden van een medisch verslag. De toestemming kan gegeven worden in volgende situaties :

 • wanneer  de noodzakelijke zorg niet binnen een medisch verantwoorde termijn in België kan gegeven worden 
 • wanneer de noodzakelijke zorg in gunstigere medische voorwaarden kan worden in een ander land dan België.

Indien één van beide criteria niet is voldaan dan zal de toestemming geweigerd worden. Voor ambulante zorgen is er geen voorafgaande toestemming nodig  behalve  voor dure verstrekkingen zoals CT-scan, MRI-scan, radiotherapie, PET-scan en cathlab.

Forfait chronische ziekte

Ik heb een brief van het FOD financiën ontvangen met de melding dat ik recht heb op het forfait chronisch zieken? Geniet ik al van dat forfait en wat moet ik doen om het te ontvangen?

Via de gegevensstroom die we jaarlijks ontvangen van het FOD krijgen we automatisch deze informatie doorgespeeld. Er is echter nog een tweede voorwaarde waaraan men moet voldoen om het forfait uitbetaald te krijgen: twee opeenvolgende kalenderjaren genoeg aan remgeld hebben opgeslagen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Ik heb een chronische aandoening. Kom ik in aanmerking voor een terugbetaling van het forfait?

Hier is onze pagina gewijd aan chronische ziekten of download onze gids.

Het is niet omdat men een chronische "ziekte" heeft dat dit recht geeft. De criteria die in aanmerking komen voor dit forfait hebben niets met een medische aandoening te maken. 

Als chronisch zieke kan je een jaarlijkse forfaitaire uitkering krijgen als je door jouw ziekte sterk afhankelijk bent van anderen en hoge zorgkosten hebt.

De forfait varieert tussen 321,44 euro, 482,19 euro en 642,90 euro. Om voor deze tussenkomst in aanmerking te komen, moet aan twee voorwaarden  worden voldaan:

 1. Je tijdens het betrokken kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor telkens een totaal van 450 euro aan persoonlijke aandelen (remgelden) ten laste genomen hebt (als u de verhoogde tegemoetkoming geniet, verlaagt het bedrag tot 365 euro

 2. Je je in een ‘afhankelijkheidssituatie’ bevindt in de loop van het betrokken kalenderjaar:

 • Voor een tussenkomst van 350.35 euro
  - voor een tijdvak van ten minste 6 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een behandeling met kinesitherapiebehandelingen of fysiotherapiebehandelingen met betrekking tot een zware aandoening
  - voldoen aan de medische voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag
  - opgenomen zijn in een ziekenhuis voor een totale duur van ten minste 120 dagen in het lopende en voorgaande kalenderjaar of ten minste 6 keer opgenomen zijn in dezelfde periode
   
 • Voor een tussenkomst van 525.56 euro
  - voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming van de integratietegemoetkoming, of van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, voor de persoon met een handicap van wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 12 punten werd vastgesteld
  - genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden
  - genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast op basis van de erkenning van de behoefte aan andermans hulp of van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden
   
 • Voor een tussenkomst van 700.73 euro
  - voor een tijdvak van ten minste 3 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een behandeling met verpleegkundige verzorging die aanleiding geeft tot de betaling van de forfaits B of C

Klik hier voor meer informatie.

Ik heb een integratietegemoetkoming bekomen bij het FOD Financiën van 12 punten doch ik krijg geen uitbetaling van het forfait. Hoe komt dit?

Er dienen twee voorwaarden te worden vervuld om het forfait te ontvangen:

 • Bij 12 punten is de eerste voorwaarde vervult.
 • De tweede voorwaarde is dat men twee opeenvolgende kalenderjaren genoeg remgelden moet opgespaard hebben. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan er geen terugbetaling gebeuren.
Wat is het verschil tussen de verschillende bedragen van het forfait?

De volgende zaken geven een recht op de terugbetaling aan 200%:

 • recht hebben op een forfait B of C in de thuisverpleging

De volgende zaken geven recht aan de terugbetaling aan 150%:

 • recht hebben op min. 12 punten voor de integratietegemoetkoming of aan het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroegere hulp aan bejaarden)
 • recht hebben op een verhoogde invaliditeitsuitkering of primaire arbeidsongeschiktheid in het kader van hulp aan bejaarden
 • recht hebben op hulp aan derden uitgekeerd door het ziekenfonds Geeft recht aan het forfait aan 100%
 • recht hebben aan kine zware pathologie bij het ziekenfonds
 • recht hebben op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap
 • minstens 120 dagen op een periode van 2 jaar verbleven hebben in een ziekenhuis
Ik heb een betaling ontvangen die overeenstemt met het forfait aan 100%, maar kom nu in aanmerking voor het forfait aan 200%. Hoe ontvang ik het supplement

Het supplement wordt automatisch bijbetaald van zodra de nieuwe criteria in voege gaat. De betaling gebeurt altijd in het begin van de maand.

Ik heb een brief ontvangen waarin wordt meegedeeld dat de betaling gaat gebeuren maar heb nog niets ontvangen. Is dat normaal?

De betaling wordt een aantal dagen na het versturen van de brief gedaan. Dit laat toe de gegevens zoals het bankrekeningnummer te controleren en ons eventueel te contacteren voor een wijziging en voor de betaling gestort wordt.De betaling wordt een aantal dagen na het versturen van de brief gedaan. Dit laat toe de gegevens zoals het bankrekeningnummer te controleren en ons eventueel te contacteren voor een wijziging en voor de betaling gestort wordt.

Het bankrekeningnummer is niet correct. Wat gebeurt er met mijn betaling?

Indien de betaling reeds is gebeurd, dan zullen wij het bedrag indien, de bankrekening gesloten is, opnieuw ontvangen via de bank. We zullen dan op de nieuwe bankrekening het bedrag opnieuw storten. Indien de bankrekening nog geldig is maar men wenst een nieuwe door te geven, dan zullen de volgende betalingen op deze nieuwe rekening gebeuren.

Op e-Mut kunt u heel eenvoudig zelf online uw gegevens wijzigen.

De persoon voor wie het forfait werd uitbetaald, is overleden en het rekeningnummer is gesloten. Wat moet ik doen?

Het forfait mag aan de echtgeno(o)te worden uitbetaald. Indien er geen echtgenoot meer is aan de erfgenamen op basis van een erfrechtsverklaring. Indien er meerdere erfgenamen zijn, wordt deze aan één erfgenaam uitbetaald en moeten de andere erfgenamen ons een volmacht bezorgen dat de som aan die erfgenaam mag worden uitbetaald. Deze volmacht moet bij de gemeente worden voor echt verklaard.

Wat is het forfait voor incontinentie?

Het forfait wordt toegestaan aan personen die gedurende 4 opeenvolgende maanden een forfait B of C in de thuisverpleging hebben met een graad 3 of 4 voor incontinentie. De aanvraag voor dit forfait gebeurd meestal door een verpleegkundige maar mag ook door de huisarts worden opgemaakt. Het forfait mag niet uitbetaald worden indien de persoon in een rustoord of rust-en verzorgingstehuis verblijft.

Wat verstaat men onder forfait bij onhandelbare incontinentie?

Om dit forfait te ontvangen zijn 4 voorwaarden aan verbonden:

 • akkoord ontvangen van de adviserende arts ( geldig voor 3 jaar)
 • geen recht hebben op het incontinentieforfait
 • niet verblijven in een rustoord of rust-en verzorgingstehuis
 • geen tussenkomst ontvangen voor autosondage. De aanvraag dient te gebeuren door de huisarts op basis van het formulier "onhandelbare incontinentie-forfait"

Maximumfactuur (MAF)

Wat is de maximumfactuur (MAF)?

Dankzij de maximumfactuur zijn gezinnen zeker dat zij nooit meer dan een bepaald bedrag moeten betalen voor hun gezondheidszorg. Het MAF-systeem begrenst immers het remgeld dat een gezin jaarlijks moet betalen.

Zodra het grensbedrag overschreden wordt, krijgen de MAF-gezinsleden hun wettelijk persoonlijk aandeel voor de gezondheidszorg tijdens de rest van het kalenderjaar terugbetaald. Dit geldt niet voor de ereloonsupplementen.

Op e-Mut kunt u controleren of het te factureren maximum (MAF) voor u geldt.

Welke kosten worden meegeteld om de maximumfactuur (MAF) te berekenen?
 • De erelonen van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten enz.
 • De technische verstrekkingen (radiografie, heelkundige ingrepen, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken enz.).
 • De geneesmiddelen die tot de terugbetalingscategorieën A, B en C behoren, de kosten voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen bereid door de apotheker) en het remgeld voor het griepvaccin (enkel voor 50-plussers en voor sommige chronisch zieken).
 • De kosten voor ziekenhuisopname: het geneesmiddelenforfait, alsook het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs van het ziekenhuis (maximaal 12 maanden voor een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis).
 • De enterale voeding (toediening van voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal met behulp van een sonde) voor kinderen jonger dan 19 jaar.
 • De afleveringsmarge en veiligheidsgrens voor implantaten.
 • Het persoonlijk aandeel voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal.
Hoeveel medische kosten mag ik hebben om het plafondbedrag te bereiken?

Alle gezinnen komen in aanmerking voor de MAF Inkomen. Het bedrag van de remgelden dat bereikt moet worden om deze MAF te kunnen genieten, hangt af van het jaarlijks belastbaar nettogezinsinkomen.

Welke kosten worden terugbetaald bij de maximumfactuur (MAF) (wanneer mijn plafond overschreden is)?

Je ziekenfonds telt elk jaar automatisch alle remgelden bij elkaar op, de MAF bepaalt waarop je recht hebt en doet eventueel een terugbetaling.

Is het mogelijk om na te kijken of de maximumfactuur (MAF) van toepassing is voor mij?

Op e-Mut kun je nagaan of de maximumfactuur (MAF) van toepassing is voor jou.
 

Ziekenhuisopname

Waarvan hangen de kosten bij een ziekenhuisopname af?

De kosten bij een ziekenhuisopname zijn opgedeeld van 8 categorieën:

 • de verblijfskosten;
 • de forfaitair aangerekende kosten;
 • de apotheekkosten;
 • de honoraria van zorgverleners;
 • de andere leveringen;
 • het ziekenvervoer;
 • de diverse kosten;
 • de btw.
Wat als ik zelf niet naar het ziekenhuis kan rijden voor mijn geplande ziekenhuisopname?
 • Voor dringend vervoer met de dienst 112 zijn de tarieven wettelijk vastgelegd.
 • Bij niet-dringend vervoer wordt het tarief vrij bepaald. Je mutualiteit komt ook tussen in je vervoer naar het ziekenhuis.
Is ziekenvervoer met een ambulance of helikopter gratis?

Ziekenwagen

Onze mutualiteit betaalt een deel van de factuur rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Je betaalt zelf dus alleen een forfaitair bedrag per transport van:

 • € 35 (€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming)
 • € 5 in geval van dialyse, chemo-, radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg).

Helikopter

Maximaal € 500 per transport.

Mag het ziekenhuis een voorschot vragen?

De meeste ziekenhuizen vragen een voorschot bij de opname en eventueel aan het begin van elke week. De betaalde bedragen worden afgetrokken van de eindfactuur. Het wekelijkse voorschot wordt beperkt door wettelijke limieten.

Het ziekenhuis heeft altijd het recht om een voorschot te vragen, maar het mag je nooit de toegang weigeren als je het voorschot niet kunt betalen.

Hier is een link die uitlegt wat er op uw ziekenhuisfactuur staat.

Waar kan ik de documenten bekomen om een terugbetaling te krijgen voor een ziekenhuisopname?

Hier is het ziekenhuisopnameformulier.

Vergeet bij ziekenhuisopname uw aangifte niet! Vind op deze pagina's de aangifte Hospimut, Hospimut Plus en/of ICH.

Lees op deze pagina alles over ziekenhuisopname of download onze gids.

Mijn globaal medisch dossier (GMD)

Wat is het globaal medisch dossier (GMD)?

Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) te openen. Dat GMD wordt bijgehouden door je huisarts en bevat al je medische gegevens, waaronder diagnoses en resultaten van medische onderzoeken.

Waar kan ik een globaal medisch dossier (GMD) verkrijgen?

Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) te openen. Dat GMD wordt bijgehouden door je huisarts en bevat al je medische gegevens, waaronder diagnoses en resultaten van medische onderzoeken.

Wat zijn de voordelen van een globaal medisch dossier (GMD)?

Het globaal medisch dossier voorkomt dat hetzelfde geneeskundige onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. Bovendien betaalt je ziekenfonds meer terug voor een raadpleging bij je huisarts*. Dankzij het GMD betaal je immers 30 % minder remgeld voor:

 • raadplegingen bij je huisarts;
 • raadplegingen bij en huisbezoeken van je huisarts als je 75 jaar of ouder bent (wanneer je niet in een rustoord verblijft);
 • raadplegingen bij en huisbezoeken van je huisarts als je beschouwd wordt als chronisch ziek, ongeacht je leeftijd.

Personen tussen 45 en 75 jaar oud met het statuut 'chronisch zieke', krijgen eveneens een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd door de huisarts.

*Sinds 1 januari 2020 huisbezoeken als u 75 jaar of ouder bent maar niet in een verpleeghuis verblijft

Hoelang is een globaal medisch dossier (GMD) geldig en hoe verlengen?

De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging ervan. Een GMD geopend op 2 januari 2018 blijft dus geldig tot 31 december 2020.

Het GMD moet dus jaarlijks verlengd worden. Deze verlenging gebeurt automatisch door je ziekenfonds als je op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die op huisbezoek geweest is tijdens het betreffende jaar.

Als je tijdens het betreffende jaar niet op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die niet op huisbezoek geweest is, moet je zelf de verlenging van je GMD aanvragen. De verlenging kost evenveel als de opening van een GMD en wordt eveneens volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

Hoe verleng ik mijn globaal medisch dossier (GMD)?

Het GMD moet dus jaarlijks verlengd worden. Deze verlenging gebeurt automatisch door je ziekenfonds als je op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die op huisbezoek geweest is tijdens het betreffende jaar.

Als je tijdens het betreffende jaar niet op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die niet op huisbezoek geweest is, moet je zelf de verlenging van je GMD aanvragen. De verlenging kost evenveel als de opening van een GMD en wordt eveneens volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Wanneer moet ik mijn ziekenfonds verwittigen als ik arbeidsongeschikt ben?

Wanneer je het ziekenfonds moet verwittigen, is afhankelijk van je statuut:

 • Je bent arbeider: uiterlijk op de 14e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
 • Je bent bediende:  uiterlijk op de 28e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
 • Je bent uitzendkracht:  uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
 • Je bent werkloze: uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
 • Je bent zelfstandige: uiterlijk op de 7e kalenderdag na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid;
 • Je bent contractueel ambtenaar: uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Ben je gehospitaliseerd op het moment dat de aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medische getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.

 

Hier is onze pagina gewijd aan arbeidsongeschiktheid. We leggen uit wat u moet doen, we geven u meer informatie over de uitkering (bedrag, datum etc.).

Wat gebeurt er wanneer ik mijn aangifte voor arbeidsongeschiktheid laattijdig indien?

Het bewijs van de afgifte of de verzending van het medische getuigschrift moet door jou geleverd worden. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 %. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.

Waar kan ik een officieel model van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid verkrijgen?

Je kan een officieel model van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid via onze website verkrijgen.

Volstaat een kopie van mijn medisch getuigschrift?

Je dient ons steeds het originele document te verschaffen. Je kunt het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.

Hoe moet ik de documenten invullen voor aangifte arbeidsongeschiktheid?

Hier is onze pagina gewijd aan arbeidsongeschiktheid.

Verwittig de adviserend arts van het ziekenfonds via een origineel medisch getuigschrift of via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Dat document moet de diagnose met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid vermelden en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn.

Stuur ons uw medische attest digitaal (via het contactformulier - zie rubriek "medische attest indienen"), per post of via een van onze agentschappen.

Betaling ziekte-uitkeringen

Op welke datum wordt mijn uitkering betaald?

Wanneer je uitkering wordt betaald, is afhankelijk van je statuut. Je kan deze informatie hier terugvinden.

De exacte data waarop de betalingen worden uitgevoerd, kan je hier raadplegen.

Ik werk in dienst van een werkgever en heb een zelfstandig bijberoep. Wat moet ik doen als ik ziek word?

Alle activiteiten bij de aanvang van het risico dienen volledig te worden stopgezet.

Weet dat je, mits toelating van de adviserend arts, uw activiteite(en) gedeeltelijk kan hervatten tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Vergeet echter niet om deze #toelating aan te vragen minstens één werkdag voorafgaand aan de gedeeltelijke hervatting.

Wanneer komt er een einde aan de arbeidsongeschiktheid?

Je arbeidsongeschiktheid kan op 2 manieren worden beëindigd, namelijk:

 • U maakt zelf een einde aan uw arbeidsongeschiktheid. Gebruik hiervoor het "attest werkhervatting" dat het ziekenfonds u bezorgde bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Via e-Mut kunt u snel en eenvoudig de hersteldatum aan ons doorgeven.
 • De adviserend arts beëindigt de arbeidsongeschiktheid.
  Hou hierbij wel rekening dat de adviserend arts je nooit kan verplichten om halftijds terug aan het werk te gaan.

Kijk ook op deze pagina hoe een werkhervattingstraject verloopt als je voor het einde van je arbeidsongeschiktheid weer aan het werk gaat.

Ik was op vakantie bij de aanvang van mijn arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit voor mijn uitkering?
 • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee geen overeenkomst bestaat, zal de adviserend arts weigeren de arbeidsongeschiktheid te erkennen.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten, zijn de uiterste inleverdata dezelfde als bij een arbeidsongeschiktheid in België, waarbij het poststempel geldt als bewijs.
Hoeveel bedraagt de uitkering voor zelfstandige ingeval van ziekte ?

Hier is onze pagina gewijd aan uitkeringen.

Zelfstandigen ontvangen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van hun gezinssituatie.

Een overzicht van deze bedragen, vind je hier terug.

Wanneer gebeurt de eerste betaling van de uitkeringen voor een zelfstandige ?

Een zelfstandige ontvangt vanaf de 1e ziektedag een uitkering als je arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen duurt. Anders wordt er geen uitkering uitbetaald.

Deze wordt enkele dagen voor het einde van elke ziektemaand uitbetaalt. De exacte data waarop de betalingen worden uitgevoerd, kan je hier raadplegen.

Opgelet: je geen recht op uitkeringen hebt voor de ziekte dagen die meer dan 14 dagen teruggaan vóór uw raadpleging aan de behandelende arts.

Ontvang ik, als zelfstandige, uitkeringen vanaf de 1ste ziektedag ?

Je uitkeringen worden uitbetaald vanaf de 1e ziektedag als je arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen duurt. Anders wordt er geen uitkering uitbetaald.

Opgelet: je geen recht op uitkeringen hebt voor de ziekte dagen die meer dan 14 dagen teruggaan vóór uw raadpleging aan de behandelende arts.

Wat wordt bedoeld met een inhaalpremie?

Tijdens invaliditeit, wordt deze extra uitkering automatisch uitbetaald als je aan 2 voorwaarden voldoet:

 • op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, was je minstens 1 jaar arbeidsongeschikt;
 • in mei van de jaar van de betaling van de premie, ben je nog arbeidsongeschikt tijdens minstens 1 dag.

Deze inhaalpremie wordt in mei uitbetaald, tegelijk met je uitkering. Raadpleeg hier het bedrag van deze inhaalpremie.

Wanneer gebeuren de volgende betalingen voor de uitkeringen van een zelfstandige ?

De exacte data waarop de betalingen worden uitgevoerd, kan je hier raadplegen.

Welke impact heeft vakantiegeld op mijn ziekte-uitkeringen?

Aan het einde van elk jaar werden je niet-opgenomen vakantiedagen in mindering gebracht op je arbeidsongeschiktheidsdagen. Deze verrekening gebeurde op basis van een vakantieattest.   

Vanaf 1 januari 2024 mag je zowel je ziekte-uitkering als je vakantiegeld cumuleren. Je hoeft ons daarom geen vakantieattest meer te bezorgen.

Deeltijds werken

Wat is gedeeltelijke werkhervatting?

Gedeeltelijke werkhervatting houdt in dat de arbeidsongeschikte of invalide werknemer tijdens de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een beroepsactiviteit hervat of als vrijwilliger werkt.

Welke stappen moet ik zetten als ik het werk gedeeltelijk wil hervatten ?
 1. Krijg toestemming van je werkgever om het werk gedeeltelijk te hervatten
   
 2. Dien je aanvraag in bij je ziekenfonds. Deze aanvraag kan je hier terugvinden (voor loontrekkende/werklozen, voor zelfstandigen).

  Deze aanvraag moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting, naar je ziekenfonds opsturen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden. 
   

 3. De adviserend arts deelt je schriftelijk zijn toestemming of weigering mee

  In afwachting van het advies van de adviserend arts kun je je activiteit al hervatten. Is het advies van de adviserend arts negatief? Dan moet je je activiteit onmiddellijk stopzetten.
   

Wat gebeurt er als ik mijn aanvraagformulier te laat bezorg?

Als je het aanvraagformulier te laat naar ons opstuurt, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden.

Wat dient er te gebeuren bij onbezoldigd werk?

Indien je wenst een onbezoldigde activiteit (vrijwilligerswerk) uit te voeren, zal je een aanvraag moeten indienen bij je ziekenfonds. De adviserend arts zal je schriftelijk een akkoord of weigering toekennen.

Enkele voorbeelden van onbezoldigde arbeid zijn: het helpen op een kermis, schoolfeest, avondschool en het uitoefenen van beperkte politieke activiteiten.

Je kan de aanvraag hier op onze website downloaden (voor loontrekkende/werklozen, voor zelfstandigen).

Wat dient er te gebeuren bij vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is een onbezoldigde activiteit bij een niet winstgevende organisatie (vzw).  

Indien je vrijwilligerswerk uitvoert zal je een aanvraag moeten indienen. Nadien zal de adviserend arts een akkoord of weigering geven.

Je kan de aanvraag hier op onze website downloaden (voor loontrekkende/werklozen, voor zelfstandigen).

Kan de adviserend arts mij verplichten het werk gedeeltelijk te hervatten ?

De adviserend arts kan je nooit verplichten gedeeltelijk het werk te hervatten.

De arts zal wel zijn akkoord moeten geven wanneer je zelf wenst het werk gedeeltelijk te hervatten.

 • Als de adviserend arts akkoord gaat met je gedeeltelijke werkhervatting, mag je blijven werken
 • Als de adviserend arts niet akkoord gaat met je gedeeltelijke werkhervatting, moet je onmiddellijk stoppen met werken.

 

Medische controle

Wat als ik niet naar een afspraak van de medische controle kan gaan?

Indien je het werk niet volledig hebt hervat, ben je steeds verplicht om op consultatie te gaan bij de adviserend arts voor een medische controle.

Ben je niet aanwezig bent op deze controle en kan je geen medische reden opgeven voor je afwezigheid, wordt de betaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid opgeschort. Indien je echter om medische redenen niet op consultatie kunt gaan, moet je een bewijsstuk met vermelding van de medische reden afgeven aan of opsturen naar de adviserend arts.

Ik was afwezig op de raadpleging, wat moet ik doen?

Indien je het werk niet volledig hebt hervat, ben je steeds verplicht om op consultatie te gaan bij de adviserend arts voor een medische controle.

Ben je niet aanwezig bent op deze controle en kan je geen medische reden opgeven voor je afwezigheid, wordt de betaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid opgeschort. Indien je echter om medische redenen niet op consultatie kunt gaan, moet je een bewijsstuk met vermelding van de medische reden afgeven aan of opsturen naar de adviserend arts.

Waarom dien ik op medische controle te gaan?

De adviserend arts controleert je toestand van arbeidsongeschiktheid. Rond de derde maand van arbeidsongeschiktheid, stuurt hij je een brief waarin wordt gevraagd een recent medisch rapport in te dienen. Het rapport moet gestuurd worden naar het Medische departement (Zuidstraat 111, 1000 Brussel) of uiterlijk overlegd worden tijdens de consultatie bij de adviserend arts.

Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt er gesproken van invaliditeit. In dat geval is alleen de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) bevoegd om de invaliditeitstoestand en de verlenging ervan te erkennen. Dat gebeurt op basis van een door de adviserend arts opgesteld dossier. Voor het einde van je invaliditeitserkenning stuurt hij je een oproep om op consultatie te gaan en een recent medisch rapport voor te leggen.

Moet ik naar de raadpleging komen wanneer ik het werk of de werkloosheid heb hervat?

Indien je het werk niet volledig hebt hervat, ben je steeds verplicht om op consultatie te gaan bij de adviserend arts voor een medische controle.

Alleen als je het werk of de werkloosheid volledig hervat hebt, hoef je niet op consultatie te komen. Bezorg ons in dat geval wel zo snel mogelijk het attest van hervatting dat bewijst dat je het werk of de werkloosheid opnieuw hervat hebt. Dit attest heb je gekregen samen met je erkenning van arbeidsongeschiktheid. Werk je niet voltijds, dan moet je op consultatie komen bij de adviserend arts.

Dien een aanvraag 'verblijf buitenland' in

In de Europese Unie of de EER moet je ons 15 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte brengen.

Buiten de Europese Unie en de EER moet je 15 dagen voor vertrek schriftelijk om toestemming vragen en deze ook verkrijgen van de adviserend arts. Het is mogelijk dat er geen toestemming wordt gegeven.

En vergeet niet om ons jouw land van bestemming door te geven.

Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Dien je aanvraag hier in.

Opgelet: Indien je ons niet schriftelijk op de hoogte brengt en een oproep van de adviserend arts ontvangt en niet naar de afspraak gaat, kan je jouw uitkering verliezen.

 

Aan wie en wanneer moet ik het medische rapport bezorgen?

De adviserend arts controleert je toestand van arbeidsongeschiktheid. Rond de derde maand van arbeidsongeschiktheid, stuurt hij je een brief waarin wordt gevraagd een recent medisch rapport in te dienen. Het rapport moet gestuurd worden naar het Medische departement (Zuidstraat 111, 1000 Brussel) of uiterlijk overlegd worden tijdens de consultatie bij de adviserend arts.

Je medisch rapport omvat alle medische informatie in verband met je arbeidsongeschiktheid (kopieën van de verslagen van je huisarts en/of specialist, verslagen van je ziekenhuisverblijf, de resultaten van de medische onderzoeken enzovoort).

Hoeveel tijd heb ik om het medisch dossier te bezorgen voor ik op medische controle moet komen?

Je medisch dossier kan nodig zijn voor de beslissing van een adviserend arts betreffende de gegrondheid van de arbeidsongeschiktheid. Indien je je medisch dossier niet op tijd kan bezorgen (uiterlijk op de dag van je consultatie) is er een mogelijkheid dat de adviserend arts geen beslissing kan nemen. Dit kan zelfs leiden tot de opschorting van je arbeidsongeschiktheid. 

Wat als ik het medisch dossier niet op tijd kan bezorgen?

Je medisch dossier kan nodig zijn voor de beslissing van een adviserend arts betreffende de gegrondheid van de arbeidsongeschiktheid. Indien je je medisch dossier niet op tijd kan bezorgen (uiterlijk op de dag van je consultatie) is er een mogelijkheid dat de adviserend arts geen beslissing kan nemen. Dit kan zelfs leiden tot de opschorting van je arbeidsongeschiktheid. 

Wat moet ik meenemen naar een medische controle?

Breng op de consultatie de volgende documenten mee:

 • je lidmaatschapskaart van het ziekenfonds;
 • je identiteitskaart;
 • alle medische informatie in verband met je arbeidsongeschiktheid (kopieën van de verslagen van je huisarts en/of specialist, verslagen van je ziekenhuisverblijf, de resultaten van de medische onderzoeken enzovoort).

Verblijf buitenland

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik tijdelijk verblijf in het buitenland maar wel nog gedomicilieerd ben in België ?

Het akkoord van de adviserend arts is niet nodig om naar een van de 27 landen van de Europese Unie en naar Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland te gaan. Je moet echter wel kunnen antwoorden op een oproeping voor een medische controle. Je moet dus het ziekenfonds verwittigen bij een verblijf in het buitenland. Hetzelfde geldt voor de landen waarmee een bilaterale overeenkomst is afgesloten.

De personen die naar een land zonder overeenkomst gaan, dienen het voorafgaande akkoord van de adviserend geneesheer te vragen.

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik me domicilieer in het buitenland ?

Je kan nog steeds een uitkering krijgen mits goedkeuring van een adviserend arts.

Wat moet ik indienen bij het ziekenfonds als ik tijdelijk ga verblijven in het buitenland ?

Je moet je ziekenfonds verwittigen en zij zullen je de juiste documenten geven. 

Wat moet ik indienen bij het ziekenfonds als ik definitief ga verblijven in het buitenland ?

Je moet je ziekenfonds verwittigen en zij zullen je de juiste documenten geven. 

Vakantie

Hoe bestel ik een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)?

Je kan ze terugvinden op e-Mut. Klik op 'Aanvraag documenten' en daarna op 'Vakantie in het buitenland'. Zo kan je ze downloaden en afdrukken voor jou en je gezin.

Je kan ze daarnaast ook aanvragen via het contactcenter op 02 506 96 11 of ons contactformulier.

 

Ik ga op reis buiten Europa. Ben ik gedekt door het ziekenfonds als ik daar zorgen moet krijgen?
 • Voor de landen Zwitserland, Noorwegen, Macedonië, Ijsland en Liechtenstein zijn dezelfde regels van toepassing als voor reizen binnen de Europese Unie.
 • Voor de landen Algerije, Tunesië, Turkije, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro heeft België sociale zekerheidsovereenkomsten afgesloten.  In deze landen geniet je dezelfde toegang tot geneeskundige verzorging en dezelfde terugbetalingen als de plaatselijke bewoners, op basis van documenten en voorwaarden die specifiek zijn voor ieder land. Als je naar één van deze landen op reis gaat, moet je voor vertrek de speciale formulieren voor dat land aanvragen bij je ziekenfonds. 

Meer informatie over de landen die hier niet vermeld zijn, kan je hier terugvinden.

 

Voor welke landen moet ik een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen?

De Europese Ziekteverzekeringskaart is geldig in de volgende landen:

 • De lidstaten van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus (Griekse kant), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek Zweden
 • Australië: op basis van uw paspoort en uw EZVK, kunt u een terugbetaling voor dringende verzorging krijgen via het Australische MEDICARE-systeem. Er zal geen terugbetaling in België plaatsvinden
 • Volgende eilanden: Aland Eilanden, Azoren, Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta-Melilla enclaves, Corsica, Frans Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion Eiland, Sardinië, Sicilië
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Republiek Noord-Macedonië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland
Hoe lang is mijn Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) geldig?

De vervaldatum staat onderaan rechts op je EZVK vermeld.

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn vakantie ziek word of een ongeval heb?
 • Het bedrag van uw terugbetaling en de stappen die u moet ondernemen om het te krijgen hangen af van uw bestemming.
 • Neem altijd contact op met Mutas bij een ziekenhuisopname in Europa of het Middellandse Zeegebied (+32 2 272 08 90) !

Bezoek onze pagina voor meer informatie.

Ongeval

Welke documenten moet ik meenemen als ik op vakantie ga?

Je dient je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee te nemen als je binnen de Europese Unie reist, alsook de landen van de Europese Economische Unie.

Voor landen waarmee een bilaterale overeenkomst werd afgesloten (Tunesië, Marokko,Turkije, …..) dien je een specifiek formulier aan te vragen.

Studeren

Welke documenten neem ik mee als ik in het buitenland ga studeren?

Studenten die in het kader van hun opleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of een buitenlandse stage, worden gedurende één jaar door Mutas gedekt. Ze moeten minstens 17 jaar oud zijn, recht hebben op kinderbijslag van de Belgische sociale zekerheid en een Europese ziekteverzekeringskaart hebben. Die dekking is alleen gelding in de landen van de Europese Unie en in Zwitserland, Finland, Noorwegen en IJsland.

Als je in een ander land gaat studeren, adviseren wij je om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

Kan ik mij laten verzorgen in het land waar ik studeer?

In het geval van een spoedbehandeling zijn, afhankelijk van het land waar u verblijft, de dekkingsniveaus en de stappen die je moet ondernemen om uw behandeling te laten terugbetalen, verschillend.

Wij raden je aan om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten wanneer je gaat studeren in een land dat geen overeenkomst heeft met België.

Is er een verschil tussen de landen binnen en buiten Europa?

Ja. Het niveau van de dekking en de stappen die u moet ondernemen om de kosten van uw zorg te laten terugbetalen, zijn verschillend afhankelijk van het land waar u verblijft.

Werken/Wonen

In welk land verzeker ik mij als grensarbeider? Het land waar ik werk of het land waar ik woon?

Het land dat je denkt is het land waar je jouw sociale bijdragen betaalt, ofwel door jezelf als zelfstandige ofwel door je werkgever.

Wat doe ik als ik mijn domicilie-adres in België houd, maar in het buitenland ga werken voor een buitenlandse werkgever?

Na je inschrijving bij de sociale zekerheidskas van het land waar je werkt, zal deze je een openingsformulier van recht geven (S1 wanneer het gaat over een land in de EEG of Zwitserland) dat je aan ons kan overmaken. Zo ben je gedekt in België ten laste van het land waar je werkt.

Wat doe ik als ik in het buitenland ga werken en wonen?

Wijzig je adres door naar het gemeentehuis te gaan en vraag hun een attest model 8. Vul ons overdrachtsformulier in waarbij je het ontvangen attest model 8 bijvoegt, samen met de andere documenten die afhankelijk van je situatie aan je werden gevraagd. Eens je dossier in orde is, sluiten wij je dossier bij het ziekenfonds.

Wat doe ik als ik blijf werken in België maar in het buitenland ga wonen?

Wijzig je domicilieadres door naar het gemeentehuis te gaan en hen het attest model 8 te vragen. Vul je overdrachtsformulier in en voeg hierbij het attest model 8. In functie van het land waar je naartoe verhuist, geef je ons het openingsformulier van recht dat je zal dekken in je nieuwe land van verblijf.

Ik ben gepensioneerd of invalide en ga in het buitenland wonen, wat doe ik?

Wijzig je domicilieadres door naar het gemeentehuis te gaan en hen een attest model 8 te vragen. Vul ons overdrachtsformulier in en voeg hierbij het attest model 8. Afhankelijk van je nieuwe land van verblijf dien je een openingsformulier van recht bij ons in waardoor je gedekt bent in je nieuwe land van verblijf. Opgepast, als je een invalide bent en je invaliditeitsuitkeringen van het ziekenfonds ontvangt, kan je enkel in het buitenland gaan wonen met aan akkoord van de adviserend arts.

Wat doe ik als ik mijn domicilie-adres in België houd, maar in het buitenland ga werken voor een Belgische werkgever?

Jij of je werkgever moet een detacheringsaanvraag indienen bij de RSZ. Als je een akkoord ontvangt, dien je dit in bij ons. Wij geven je dan een openingsformulier van recht voor het land waar je gaat werken.

Hospitalisatieverzekering (AHV / Hospimut/ Hospimut Plus/ Hospimut Plus Continuïteit)

Waarom heb ik een hospitalisatieverzekering nodig?

Een ziekenhuisopname kan je heel wat kopzorgen bezorgen. Eerst en vooral over de ingreep of behandeling op zich, maar ook het kostenplaatje spookt door veel hoofden. Dankzij de hospitalisatieverzekeringen van Solidaris Brabant Verzekeringen* bescherm je jezelf tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten. Door onze hospitalisatieverzekeringen op jouw maat moet je niet langer piekeren over de kosten van je ziekenhuisopname en kan je je concentreren op het belangrijkste: je gezondheid!

 

* De Solidaris Brabant Verzekeringen is de Solidaris Brabant Verzekeringen. Deze verzekeringsmaatschappij stelt hospitalisatieverzekeringen voor aan de leden van Solidaris Brabant van Brabant.

Moet ik een wachttijd doorlopen?

De algemene wachttijd bedraagt 6 maanden.

Meer informatie over de voorwaarden om een hospitalisatie contract af te sluiten, kan je hier terugvinden.

Hoe wordt de premie voor de hospitalisatieverzekering berekend?

De premie is afhankelijk van 2 zaken:

 • Bij welke hospitalisatieverzekering je jezelf aansluit;
 • De leeftijd van de verzekerde bij inschrijving en op de jaarlijkse vervaldatum. De premie wordt jaarlijks geïndexeerd op de vervaldatum van het contract, op basis van de index van de consumptieprijzen en de medische index.

Meer informatie over onze verschillende hospitalisatieverzekeringen en de bijhorende premies, kan je hier terugvinden.

Hoe sluit ik een hospitalisatieverzekering af?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wat is een ereloonsupplement?

Alle prestaties zijn op je factuur terug te vinden per specialiteit en per zorgverstrekker. Naast de vaste forfaits, betaal je ook een honorarium of ereloon voor de verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Voor sommige honoraria is er geen remgeld, en betaal je als patiënt dus niets. Voor de meeste honoraria moet je echter wel een persoonlijk aandeel of remgeld betalen. Hoeveel dat bedraagt, is wettelijk vastgelegd in het tarievenakkoord. Geconventioneerde artsen passen deze tarieven toe. Niet-geconventioneerde artsen rekenen een ereloonsupplement aan bovenop het wettelijke tarief, bij een ziekenhuisopname, mogen ze dit echter enkel doen als je verblijft in een eenpersoonskamer. Op de opnameverklaring vind je terug hoeveel % dit supplement maximaal mag bedragen.

Alle ereloonsupplementen worden gefactureerd door het ziekenhuis, betaal deze nooit rechtstreeks aan je arts!

Wanneer start mijn hospitalisatieverzekering?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel, op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Ik zou graag een eenpersoonskamer hebben in het ziekenhuis. Waarop moet ik letten?

Je kan altijd opteren voor een eenpersoonskamer. Afhankelijk van je hospitalisatieverzekering zullen de bijkomende kosten verbonden met een eenpersoonskamer (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Een overzicht van de verschillende hospitalisatieverzekeringen en de bijhorende voorwaarden vind je hier.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

De premie dient een keer per jaar of via domiciliëring per kwartaal betaald te worden.

Hoe verkrijg ik een tussenkomst van de hospitalisatieverzekering?

Je kan een terugbetaling bekomen van je hospitalisatieverzekering door ons volgende documenten te bezorgen.
Dit kan per post of via een kantoor van Solidaris Brabant:

- het formulier van «aangifte van ziekenhuisopname», ingevuld en ondertekend (jdit kan je hier terugvinden),
- de originele en volledige ziekenhuisfactuur of -facturen.

Enveloppes "onnodig te frankeren"  kan je makkelijk zelf bestellen via e-Mut.

Tandzorgverzekering (Dentimut Plus)

Hoe sluit ik een tandverzekering af?

De snelste manier om een tandverzekering af te sluiten is om: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons op het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Moet ik een wachttijd doorlopen voor mijn tandverzekering?
 • Je moet een wachttijd van 6 maanden in acht nemen voor preventieve en curatieve verstrekkingen en parodontologie. De wachttijd bedraagt 12 maanden voor orthodontie, tandprotheses en -implantaten. Er is geen wachttijd als je voor je aansluiting gedekt was door een gelijkaardige verzekering.
 • Er is geen wachttijd bij een ongeval nadat op de verzekering is ingetekend.
Hoe wordt de premie voor de tandverzekering berekend?

De premie wordt berekend op basis van de leeftijd van de verzekerde bij inschrijving en op de jaarlijkse vervaldatum.
De premie wordt jaarlijks geïndexeerd op de vervaldatum van het contract, op basis van de index van de consumptieprijzen en de medische index.

Wanneer start mijn tandverzekering?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door Solidaris Brabant Verzekeringen van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Wat moet ik doen om een uitbetaling te krijgen?

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet je de volgende documenten opsturen naar Solidaris Brabant Verzekeringen (Zuidstraat 111, 1000 Brussel). Dit kan per post, of via een kantoor van Solidaris Brabant:

 • het formulier 'Aanvraag tegemoetkoming Dentimut Plus', volledig ingevuld en ondertekend door jou en je tandarts;
 • een bewijsstuk.

Enveloppes "onnodig te frankeren"  kan je makkelijk zelf bestellen via e-Mut.

Aanvaarde documenten verschillen naargelang de situatie:

 • Als er een terugbetaling voor bepaalde zorg voorzien is binnen de verplichte verzekering, is een kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit voldoende.
 • Als het aan de tandarts betaalde bedrag niet wordt vermeld op het kwijtschrift (of niet overeenstemt met het bedrag vermeld op het aanvraagformulier), dan moeten we in het bezit zijn van het kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit + een betalingsbewijs (bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • Als er geen terugbetaling voorzien is door de verplichte verzekering, dan zijn originele, gedetailleerde facturen of ereloonnota noodzakelijk.

Bij orthodontische zorg moet op de factuur of het aanvraagformulier worden aangegeven wat het bedrag is dat betaald werd voor het apparaat en voor het inspectiebezoek en/of de datum waarop het apparaat geplaatst werd.

Hoe kan ik mijn premie voor Dentimut Plus betalen?

De premie dient een keer per jaar of via domiciliëring per kwartaal betaald te worden.

Zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Wat is de tegemoetkoming voor het zorgbudget voor ouderen met zorgnood?

Het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger THAB) is een maandelijks bedrag dat toegekend wordt aan personen van 65 jaar of ouder die zorgbehoevend zijn en een beperkt inkomen hebben. De tegemoetkoming zorgt ervoor dat de zorgkosten voor deze personen dalen.

Voor wie is de tegemoetkoming?

Het budget dient voor personen met een verminderde zelfredzaamheid, die normale dagelijkse activiteiten (bv. koken of schoonmaken) niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.

Hoe vraag ik het zorgbudget aan?

Je kan een tegemoetkoming aanvragen vanaf je 65e. Meer informatie over deze aanvraag, kan je hier vinden.

Wat is het bedrag van de tegemoetkoming die ik zal ontvangen?

Het bedrag wordt berekend aan de hand van de inkomsten (pensioen, spaargeld, vervangingsinkomsten, ...) rekening houdende met de inkomsten van de persoon waarmee men een gezin vormt.

Wanneer weet ik of ik het zorgbudget ontvang?

De zorgkas stuurt een brief met het toegekende bedrag alsook vanaf wanneer je het ontvangt. De zorgkas vermeldt ook dat er interesten of achterstallen worden uitbetaald. De berekening vind je terug in de bijlage toegevoegd aan de brief.

Wat moet ik doen nadat ik het zorgbudget heb aangevraagd ?

Je moet ervoor zorgen dat al de stappen werden ingevuld. Indien de aanvraag niet volledig is zal de zorgkas je hierover verwittigen. Er kunnen ook door de zorgkas bewijsstukken worden opgevraagd. Er kan ook een medische controle gebeuren door artsen van het FOD. Voor personen wonende in arrondissement Leuven zal de inschaling gebeuren door een maatschappelijk werker. Indien al deze stappen werden doorlopen zal er een goedkeuring of weigering gebeuren door de zorgkas. Je wordt hierover per brief verwittigd.

Wat als ik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woon?

Je kan een tegemoetkoming aanvragen vanaf je 65e. Meer informatie over deze aanvraag, kan je hier vinden.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Wat is een zorgbudget voor mensen met een handicap?

Het zorgbudget voor personen met een handicap is een tegemoetkoming voor mensen met een beperking met vastgestelde ondersteuningsnood.
Het gaat om de volgende personen:

 • volwassenen die op een wachtlijst staan van gehandicaptenzorg;
 • minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar;
 • volwassenen met een beperking die bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om een persoonsvolgend budget hebben gevraagd.

Er mag niet tegelijkertijd gebruikgemaakt worden van niet-rechtstreekse toegankelijke hulp, het persoonlijk assistentiebudget (van minderjarigen) of het persoonsvolgend budget (van meerderjarigen).

Wie komt in aanmerking voor een zorgbudget voor mensen met een handicap?

Het zorgbudget voor personen met een handicap is een tegemoetkoming voor mensen met een beperking met vastgestelde ondersteuningsnood.
Het gaat om de volgende personen:

 • volwassenen die op een wachtlijst staan van gehandicaptenzorg;
 • minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar;
 • volwassenen met een beperking die bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om een persoonsvolgend budget hebben gevraagd.

Er mag niet tegelijkertijd gebruikgemaakt worden van niet-rechtstreekse toegankelijke hulp, het persoonlijk assistentiebudget (van minderjarigen) of het persoonsvolgend budget (van meerderjarigen).

Wat kan ik doen met een zorgbudget voor mensen met een handicap?
 • Een poetshulp inschakelen;
 • een vrijwilliger vergoeden die je meeneemt met de auto;
 • enkele dagen verblijven in een dagcentrum.
Vanaf wanneer wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald?

Vanaf dat wij de informatie ontvangen, wordt er een bedrag van 300 euro overgeschreven elke 25ste van de maand.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wat is de tegemoetkoming voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geeft financiële steun voor niet-medische hulp aan zwaar zorgbehoevende mensen die in Vlaanderen of Brussel wonen. Een maandelijkse tegemoetkoming van € 130 wordt toegekend aan mensen die thuis verzorgd worden of verblijven in een woonzorgcentrum, rust-en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel.

Voor wie is de tegemoetkoming?

Je bent zorgbehoevend als je één van de volgende documenten kunt voorleggen:

 • attest van forfait B of C in de thuisverpleging (verkrijgbaar bij je ziekenfonds);

 • attest van minstens score 35 op de Belgische profielschaal van de gezinszorg (verkrijgbaar bij de dient Gezinszorg);

 • attest van minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid bij het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de FOD Sociale zekerheid);

 • attest van bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (verkrijgbaar bij je kinderbijslagfonds);

 • attest van minstens score C of Cdem op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling);

 • attest van verblijf in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling).

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als je geen attest hebt. Wij brengen je dan in contact met een instantie die je zorgbehoevendheid kan vaststellen.

Hoe vraag ik het zorgbudget aan?

Om de vergoeding van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te bekomen, moet je:

 • een aanvraagformulier indienen bij de zorgkas. Je kunt dat formulier bij ons aanvragen;
 • ons het ingevulde document met de nodige bewijsstukken terugsturen.
Wat is het bedrag van de tegemoetkoming die ik zal ontvangen?

Een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro wordt toegekend aan mensen die thuis verzorgd worden of verblijven in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel.

Sociale dienst

Hoe kan ik contact opnemen of een afspraak maken met de Sociale dienst?
 1. bellen naar het algemeen nummer 02 546 15 12 (tussen 9u en 12u) of bellen naar de maatschappelijk werker van jouw regio.
 2. langskomen in de kantoren waar er vrije permanenties zijn of een afspraak maken in een van onze kantoren. 
 3. een vraag stellen via ons contactformulier.

Om de sociale dienst de contacteren, kan je: 

Voor een overzicht van de telefoonnummers waarmee je contact kunt opnemen en de tijden waarop we permanent beschikbaar zijn, kun je terecht op de pagina 'Sociale dienst' onder het gedeelte 'Praktische informatie'.

 

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door ouderdom?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • aanvragen van zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • keuze voor een ouderenvoorziening;
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...)
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • vragen rond het levenseinde;
 • vragen rond omgaan met dementie;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • keuze voor een ouderenvoorziening;

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding)  kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

 

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

Onze maatschappelijk werkers bekijken samen met jou welke problemen je ondervindt die niet te maken hebben met je erkenning of uitkering (ziekenfondsdossier). Ze luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen. Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • ... 

 

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door een beperking?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor personen met een beperking;
 • aanvraag tussenkomst van het VAPH (ook beeleiding bij het opmaken van een ondersteuningsplan voor de aanvraag van een PVB)
 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • ... 

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding én het opmaken van een ondersteuningsplan voor de aanvraag van een PVB) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

 

Komt een sociaal assistent(e) ook op huisbezoek?

Indien het voor jou onmogelijk is om je woning te verlaten vanwege bijvoorbeeld een ziekte of handicap, kan je een huisbezoek aanvragen.

Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden via het contactformulier of telefonisch.

Voor een overzicht van de telefoonnummers waarmee je contact kunt opnemen en de tijden waarop we permanent beschikbaar zijn, kun je terecht op de pagina 'Sociale dienst' onder het gedeelte 'Praktische informatie'.

Met welke vragen kan ik terecht bij de Sociale dienst?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • keuze voor een ouderenvoorziening;
 • vragen rond het levenseinde;
 • vragen rond omgaan met dementie;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Tot slot wil onze dienst steeds proactief te werk gaan door signalen die kunnen wijzen op hulpbehoevendheid nauwlettend in het oog te houden, zodat er snel gereageerd kan worden.

 

Waar kan ik een klacht indienen over de Sociale dienst?

Ben je niet tevreden?
We proberen je uiteraard zo goed mogelijk te helpen. Als je toch niet tevreden bent met de dienstverlening, kun je je probleem steeds melden aan een van onze maatschappelijk werkers. Vaak kan het probleem op een eenvoudige manier opgelost worden.

Komen jullie niet tot een oplossing? Dan kun je een https://www.fsmb.be/nl/lid-inzending?term=439https://www.fsmb.be/nl/lid-inzending?term=439 indienen via het ziekenfonds (Ombudsdienst en Kwaliteit van diensten) of bij de overheid:
- voor bewoners van Vlaanderen: Agentschap Zorg & Gezondheid, Afdeling Preventie, Eerstelijn & Thuiszorg, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1000 Brussel;
- voor bewoners van Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Louizalaan 183, 1050 Brussel.

Ik heb veel (medische) kosten, kunnen de sociaal assistenten me helpen zoeken naar oplossingen en financiële hulp? 

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • info en doorverwijzing op vlak van schuldhulpverlening
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • ... 

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Ik heb moeite met het uitvoeren van mijn dagelijkse taken (poetsen, koken, me verplaatsen …). Wie kan me hierbij helpen?

Je wordt een dagje ouder of bent minder mobiel door een ziekte, ingreep, ongeval of handicap? Geen nood, ons Thuiszorgcentrum biedt jong en oud een uitgebreid aanbod diensten om het huishouden niet te verwaarlozen en vooral, het leven thuis makkelijker te maken. Maar we trachten ook onvoorziene situaties een stap voor te zijn.

Ons volledig aanbod kan je hier consulteren.

Hoe werkt een noodoproepsysteem?

Het personenalarm bestaat uit een klein zendertje dat rond de hals (of aan de pols) gedragen wordt, een alarmtoestel dat op je telefoon is aangesloten en een alarmcentrale die over je gegevens beschikt. Je moet dus een vaste telefoonaansluiting hebben om het personenalarm te gebruiken.

De alarmcentrale is alle dagen van de week de klok rond bereikbaar. Je krijgt altijd iemand aan de lijn, ook in het weekend en 's nachts.

Als je hulp nodig hebt, druk je op de rode knop in het midden van de zender. De oproep wordt onmiddellijk doorgeschakeld met de alarmcentrale die een lijst van je noodnummers heeft. Dat kan gaan over familieleden, vrienden of buren. De alarmcentrale belt dan onmiddellijk naar de eerste persoon op je lijst en licht deze in over je situatie. Als hij niet opneemt, wordt de volgende op de lijst gebeld. Als niemand van je contactpersonen bereikbaar is, dan neemt de alarmcentrale contact op met de hulpdiensten.

Je kan via onze medishop een personenalarm bestellen.

Waarmee kan een multidisciplinair team (MDT) mij helpen?

Het Multidisciplinair Team (MDT) staat staat klaar voor alle personen met een (vermoeden van) handicap, zowel minder- als meerderjarigen, die vragen hebben over de hulpverlening van het VAPH.

Zo helpen onze medewerkers je met vragen rond:

 • budgetten van het VAPH (het persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget);
 • individuele materiële bijstand (bv. woningaanpassingen);
 • zorg in voorzieningen of aan huis.

Als je meer informatie hierover wil opvragen of een aanvraag wil starten kan je altijd met ons contact opnemen via het contactformulier.

Waarmee kan een indicatiesteller mij helpen?

Onze indicatiestellers helpen je met je aanvraag voor een Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo gaan de medewerkers na of je recht hebt op dit zorgbudget door te kijken naar wat je zelf nog kunt in het dagelijkse leven en voor welke taken je hulp nodig hebt.

Kom je in aanmerking voor het Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden? Dan kun je maandelijks een vergoeding van € 130 krijgen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Met deze vergoeding kun je een deel van je niet-medische kosten betalen.

Voor meer info of een afspraak kun je van maandag tot vrijdag bellen naar onze indicatiestellers op het nummer 02 546 15 85 (van 9 tot 12 uur).

Medishop

Hoe kan ik (para)medisch materiaal bestellen bij de Medishop?

Meer informatie over materiaal bestellen, vind je hier

Waar kan ik het materiaal afhalen dat ik via de Medishop heb besteld?
 • In de Medishop

 • In een van de kantoren van onze mutualiteit in je buurt

 • Grote artikelen, zoals een ziekenhuisbed en een tillift, worden aan huis geleverd en geïnstalleerd.
  Hiervoor dien je een transportkost te betalen.

Wie kan gebruikmaken van de Medishop?

De Medishop is speciaal opgericht voor de leden van Solidaris Brabant van Brabant. Om recht te hebben op deze dienst moet je in orde zijn met de bijdrage van de aanvullende verzekering. (Ga naar e-Mut om te zien of uw bijdragen in orde zijn).

Ook niet-leden kunnen terecht in de Medishop. De voorwaarden hiervoor kan je navragen via het contactformulier of op 078 15 60 30.

Kan ik (para)medisch materiaal gratis krijgen?

De meeste hulpmiddelen kan je gratis lenen gedurende een periode van maximaal 1 maand. Na deze termijn wordt een billijke financiële bijdrage gevraagd, afhankelijk van de prijs van het geleende materiaal.
Niet alle artikelen kunnen voor een bepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld worden. Deze moeten direct gehuurd of gekocht worden.

Je moet een waarborg betalen voor het geleende en gehuurde materiaal. Deze waarborg wordt integraal terugbetaald als je het materiaal in goede staat terugbrengt.
Het materiaal wordt op eenvoudige vraag uitgeleend of verhuurd. Er is geen medisch attest nodig.

Soms ben je verplicht om een onderdeel van het gehuurde materiaal aan te kopen. Meestal is dit om hygiënische redenen: de emmer bij de wc-stoel, het afkolfflesje bij een afkolftoestel, het masker bij een aerosol enzovoort.

Je kan hier (para)medisch materiaal bestellen.

Wat moet ik doen om het personenalarmsysteem Biotel aan te vragen?

Je kan hier een personenalarmsysteem via onze Medishop bestellen.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden in de Medishop?
 • Je betaalt bij voorkeur via bancontact. Cash betalen is eventueel ook mogelijk.
 • Domiciliëring enkel voor openstaande huurcontracten.

Juridische dienst

Waarmee kan het departement Ledenverdediging mij helpen?

Het departement Ledenverdediging van onze Juridische dienst informeert je over je rechten en plichten ten overstaan van de ziekteverzekering en zorgverstrekking.

Wij bieden je hulp, informatie en bijstand bij:

 • honoraria van zorgverstrekkers;
 • ziekenhuisfacturen (controle en nazicht);
 • getuigschriften voor verstrekte hulp;
 • beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers (medische fouten);
 • je rechten als patiënt. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft enkele filmpjes gelanceerd, waarin de rechten van de patiënt verduidelijkt worden.

Wij staan ook tot je dienst om jouw dossier bij het Fonds voor Medische Ongevallen (cfr. art 12 van de wet van 31/03/2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) in te dienen.

Wat zijn de rechten van de patiënt?

1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
Als patiënt heb je het recht de persoon te kiezen die je zal verzorgen. Ook het ziekenhuis waar je die verzorging zal krijgen, mag jej vrij kiezen. De arts mag zijn keuze niet opdringen.

2. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
Als patiënt heb je het recht om alle gegevens over je gezondheidstoestand te krijgen, in een voor jou begrijpelijke taal. Dit recht is erg belangrijk omdat de verstrekte informatie je moet toelaten een behandeling te aanvaarden of te weigeren.

3. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie
Zonder je toestemming mag de arts je niet behandelen of je behandeling niet voortzetten. Je kan die toestemming ook stilzwijgend geven, bijvoorbeeld door je arm te strekken voor een injectie.

Deze en bijkomende rechten kan je hier consulteren.

In welke gevallen moet ik geen ereloonsupplementen betalen bij verblijf in een eenpersoonskamer?

Ja, in de volgende gevallen:

 • als de gezondheidstoestand van de patiënt, de technische vereisten van de behandeling of het toezicht een verblijf in een eenpersoonskamer noodzakelijk maken
 • als de noden van de dienst of de niet beschikbaarheid van bedden in een gemeenschappelijke kamer een verblijf in een eenpersoonskamer noodzakelijk maken
 • als de opname plaatsvindt op intensieve zorgen of de spoedafdeling buiten de wil van de patiënt om en zolang hij/zij op deze afdeling verblijft
 • als het gaat om de opname van een kind dat tijdens zijn ziekenhuisverblijf begeleid is door een ouder op voorwaarde dat niet uitdrukkelijk gevraagd werd naar een eenpersoonskamer via een ander ondertekend document, los van de opnameverklaring.
Kan de dienst Ledenverdediging mij juridische bijstand geven bij een arbeidsongeval?

Neen, alle vragen in verband met arbeidsongevallen moeten gericht worden tot het departement Betwiste Zaken van onze federatie.

Je kan contact met hen opnemen via het contactformulier of telefonisch (02 506 99 29) .

Mijn werkgever wil zijn deel van het inlichtingenblad niet invullen kan de dienst Ledenverdediging hiervoor juridische bijstand verlenen?

Alle vragen in verband met het inlichtingenblad moet gericht worden aan de juridische dienst van de vakbond. Voor wie geen lid is van een vakbondsorganisatie, zal het departement  Primaire Arbeidsongeschiktheid contact opnemen met de arbeidsinspectie of het sociaal secretariaat van de onderneming.

Kan ik aan mijn ziekenhuisfactuur een derdebetalersregeling toevoegen?

Ja, en dat na controle van de verzekerbaarheid. Het departement Ledenverdediging schrijft een brief aan de facturatiedienst om te vragen de derdebetalersregeling toe te passen, en de dienst gezondheidszorg betaalt het lid het verschil tussen het recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) en niet recht op verhoogde tegemoetkoming  statuut terug. Daarvoor moet men wel een verzekerbaarheidsattest en een kopie van de verpleegnota aan het departement Ledenverdediging bezorgen.

Er worden kosten aangerekend op mijn ziekenhuisfactuur voor niet gedane zaken wat ik hiertegen doen?

Onze dienst ledenverdediging kan je helpen. Maak een afspraak en neem je factuur en eventuele bewijzen mee.

Mag de arts mij bij een plastische ingreep een extra contract laten ondertekenen voor esthetische ingrepen die niet horen bij mijn contract dat goedgekeurd werd door de adviserend arts?

Neen, indien je reeds een contract ondertekend hebt waarin je goedkeuring hebt gegeven voor een reconstructieve ingreep en hiervoor ook goedkeuring van een adviserend arts kreeg moet je geen bijkomende contracten meer ondertekenen.

Krijg je toch een contract aangeboden door je arts vraag dan bedenktijd alvorens dit te ondertekenen. Ben je niet zeker wat je met dergelijk contract moet doen, vraag dan steeds een bedenktijd aan je arts en neem het contract mee naar onze dienst ledenverdediging zij kunnen je bijstaan voor het maken van dergelijke beslissingen.

Indien je dit niet ondertekend mag een arts geen aparte esthetische kosten toevoegen aan je factuur. Doet je arts dit wel? Geen probleem breng je factuur mee naar onze dienst ledenverdediging zij zullen je verder helpen. Deze kosten moet je namelijk niet betalen.

Let op indien een contract ondertekend hebt betreffende esthetische ingrepen die buiten je contract vallen kan een arts je extra kosten aanrekenen!

Mag mijn arts mij verplichten een eenpersoonkamer te nemen voor het uitvoeren van een medische ingreep?

Neen, je arts kan je op geen enkel moment verplichten om een eenpersoonskamer te nemen voor het uitvoeren van een medische ingreep. Hier kunnen twee gevolgen aan verbonden zijn:

 • de arts stelt je ingreep uit wegens je keuze
 •  je arts weigert de ingreep uit te voeren
Ik ben mijn afspraak vergeten kan je zorgverleners een schadevergoeding aanrekenen voor de gemiste afspraak?

Ja, artikel 77 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer bepaalt dat “een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd”. Deze schadeloosstelling is gelijk aan het ereloon dat betaald had moeten worden voor deze raadpleging aangezien dit het gederfde bedrag is. Let wel: op het ontvangstbewijs dat de arts uitschrijft voor deze schadeloosstelling mag geen verstrekking met nomenclatuur vermeld zijn. Dit bedrag wordt dan ook niet terugbetaald door het ziekenfonds, omdat er geen zorg versterkt is.

Kan de dienst Ledenverdediging ingrijpen als het ziekenhuis weigert om de kopie van het medisch dossier af te geven?

Ja, maak een afspraak met de dienst Ledenverdediging en bezorg hen tijdens dit gesprek de kopie van de brief die u naar de bemiddelaar of de medische directie hebt gestuurd.

Wat te doen in geval van medische fouten in het ziekenhuis?

Binnen het ziekenhuis:  

 • klacht indienen bij ombudsman ziekenhuis;
 • in het kader van bemiddeling een voorstel tot minnelijk schikking formuleren met de verzekering van het ziekenhuis;
 • als de bemiddeling mislukt, een kopie van het volledige medisch dossier vragen (d.w.z. de kopieën van de raadplegingsverslagen, de operatieve protocollen, de radiografieën en de verpleegnota’s) en contact opnemen met de cel Ledenverdediging voor het opstarten van de procedure.

Wat breng ik mee voor mijn afspraak bij het departement Ledenverdediging:

 • Een kopie van uw volledige medisch dossier (d.w.z. de kopieën van de raadplegingsverslagen, de operatieve protocollen, de radiografieën en de verpleegnota’s)
 • een schriftelijke klacht
Wat te doen in geval van medische fouten buiten het ziekenhuis?

Buiten het ziekenhuis:  

 • klacht indienen tegen de betreffende arts;
 • een afspraak maken met de zorgverlener om beter te begrijpen wat er werkelijk gebeurd is;
 • als de bemiddeling mislukt, een kopie van het volledige medisch dossier vragen  en contact opnemen met de cel Ledenverdediging.

Wat breng ik mee voor mijn afspraak bij het departement Ledenverdediging:

 • Een kopie van uw volledige medisch dossier (d.w.z. de kopieën van de raadplegingsverslagen, de operatieve protocollen, de radiografieën en de verpleegnota’s)
 • het advies van een andere specialist over de oorspronkelijk verleende verzorging en een prijsbestek (bijvoorbeeld een dossier tandheelkunde) voor de nieuwe behandeling;
 • een schriftelijke klacht
Welke elementen moet ik het departement bezorgen als ik slachtoffer ben van een mislukte tandbehandeling?
 • een kopie van het dossier van de beschuldigde tandarts (= kopiëen van de consultaties,de medische beeldvormingen onder de foto's formaat,of de CD's of in een USB sleutel)
 • het dossier opgemaakt door de 2de tandarts (of van alle tandartsen die u achter de beschuldigde tandarts heeft raadgeplegen, heeft  opgebouwd) die uw letsels heeft vastgesteld en die de nieuwe behandeling zal overnemen. Dit nieuw dossier dient samegesteld uit van de medische verslagen en de medische beeldvormingen van de toekomstigen behandelingen.
Waarvoor is de dienst Ledenverdediging niet bevoegd?

De dienst ledenverdediging geeft geen juridische bijstand voor:

 • arbeidsongevallen;
 • inlichtingenbladen;
 • juridische zaken die buiten de gezondheidsrechten vallen;
 • beslissingen van de FOD Sociale Zekerheid aan te vechten;
 • in beroep gaan tegen de beslissing van de adviserend arts betreffende werkhervatting.
Wat kan ik doen tegen hoge vervoerskosten voor niet-dringend vervoer?

Ons ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kosten voor dringend (noodnummer 112) en niet-dringend medisch vervoer van je woonplaats, verblijfplaats of plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte zorginstelling.

Meer informatie kan je hier terugvinden. 

Pensioendienst

Hoe kan ik een afspraak maken bij de pensioendienst?

Je kan via het contactformulier een afspraak inplannen of telefonisch (02 506 99 17) contact opnemen met onze dienst. Momenteel zijn we telefonisch enkel bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 uur.

Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Een pensioenberekening is niet altijd eenvoudig, omdat ze afhankelijk is van verschillende factoren zoals je beroepsloopbaan, je gezinssituatie en de verschillende pensioenstelsels. Je kunt hiervoor best een afspraak maken met onze Pensioendienst.

 

Waar kan ik mijn pensioenaanvraag indienen of een pensioensimulatie aanvragen?

Je kan alle informatie in verband met je pensioenaanvraag en simulatie, hier terugvinden.

Wanneer kan ik met pensioen?

Een pensioenberekening is niet altijd eenvoudig, omdat ze afhankelijk is van verschillende factoren zoals je beroepsloopbaan, je gezinssituatie en de verschillende pensioenstelsels. Heb je hierover vragen of heb je vragen over de aanvangsdatum van en het al dan niet bijverdienen tijdens je pensioen? Maak dan een afspraak bij onze Pensioendienst. Ook bij de Federale Pensioendienst kun je terecht voor meer informatie.

Mag ik iets bijverdienen als ik met pensioen ben?

Een pensioenberekening is niet altijd eenvoudig, omdat ze afhankelijk is van verschillende factoren zoals je beroepsloopbaan, je gezinssituatie en de verschillende pensioenstelsels. Heb je hierover vragen of heb je vragen over de aanvangsdatum van en het al dan niet bijverdienen tijdens je pensioen? Maak dan een afspraak bij onze Pensioendienst. Ook bij de Federale Pensioendienst kun je terecht voor meer informatie.

Inschrijven op e-Mut

Wat moet ik doen met de toegangscode die ik heb gebruikt om me aan te melden?

We hebben de inlogprocedure gewijzigd, zodat je gemakkelijker toegang krijgt tot je e-Mut-account. De toegangscode die je eerder hebt ontvangen, is niet langer nodig. Voortaan kun je alleen met je wachtwoord inloggen.

Hoe kan ik me inschrijven op e-Mut?

Er zijn drie mogelijkheden om je e-Mut-account aan te maken:

Klassieke inschrijving

 • Vul het inschrijvingsformulier in door op deze link te klikken.
 • Bevestig je e-mailadres door te klikken op de link in de e-mail die je wordt toegestuurd.
 • Geef de activeringscode in die je via sms hebt ontvangen. Deze code wordt gebruikt om je identiteit te controleren.
 • Definieer je persoonlijke wachtwoord. Hou hierbij rekening met de beveiligingsregels.

Vervolgens kun je inloggen op je e-Mut-account!

Opgelet: de sms wordt gebruikt om je identiteit te controleren. Als je geen mobiele telefoon hebt of geen sms kunt ontvangen, kun je je eigen wachtwoord niet instellen. Om veiligheidsredenen ontvang je je wachtwoord per post.

Inschrijven via eID

Om je op e-Mut in te schrijven via eID, moet je:

 • de kaartlezer met je computer verbinden.
 • je eID in de kaartlezer steken.
 • de pincode van je eID ingeven. Ben je je pincode vergeten? Klik hier.
 • na je aanmelding via eID, vragen wij je om een wachtwoord in te stellen voor je volgende aanmelding bij e-Mut.
 • vragen over de verbinding met je eID? Klik hier.

Inschrijven via Itsme

Om je op e-Mut in te schrijven via Itsme, moet je:

 • de app downloaden op je smartphone.
 • vragen over de verbinding met Itsme? Klik hier.

 

Ik heb geen sms ontvangen. Wat moet ik doen?

Als je tijdens de inschrijving geen sms van ons hebt ontvangen, kun je een nieuwe sms aanvragen. Als je na deze aanvraag nog steeds geen sms hebt ontvangen, krijg je om veiligheidsredenen je wachtwoord per post.

Voor mijn inschrijving op e-Mut wordt mijn e-mailadres gevraagd. Wat moet ik doen als ik dat niet heb?

Meld je in dat geval aan met je elektronische identiteitskaart (eID) of Itsme.
 

Wie kan zich inschrijven op e-Mut?

Alleen een gerechtigde van een ziekenfondsrekening kan zich inschrijven op e-Mut.

Welke veiligheidsaanbevelingen moet ik volgen?

Om de bescherming van je persoonlijke account te waarborgen, adviseren wij je om:

 • een voldoende veilig wachtwoord in te stellen.
 • je wachtwoord met niemand te delen.
 • uit te loggen wanneer je je e-Mut-account niet meer gebruikt.
 • je e-Mut-account niet onbeheerd open te laten staan.

Problemen inloggen e-Mut

Ik slaag er niet in om me aan te melden via mijn elektronische identiteitskaart. Wat moet ik doen?

Als je er niet in slaagt om je aan te melden op e-Mut via je eID, raden wij je aan om de volgende aanbevelingen op te volgen:

 • De driver van de kaartlezer moet correct geïnstalleerd zijn op je computer.
 • De Java-software op je computer moet correct geïnstalleerd en up-to-date zijn. Je kunt de laatste versie downloaden op java.com.
 • Je besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux) en webbrowser (Internet Explorer, Chrome, Firefox) moeten up-to-date zijn.

Het eID-authenticatiesysteem loopt via de Federale Authenticatiedienst (FAS). Het FAS heeft een update uitgevoerd die problemen kan veroorzaken bij het verbinden via je identiteitskaart of via de It's Me applicatie.
Als je
ondanks de bovenstaande aanbevelingen problemen heeft met een van deze twee verbindingsmethoden : 

ga naar de website van FAS om de instructies te volgen voor het updaten van je webbrowser
→ Log in met je wachtwoord

Mijn wachtwoord op e-Mut is geblokkeerd. Wat moet ik doen?

Om veiligheidsredenen wordt je e-Mut-wachtwoord geblokkeerd wanneer je 3 keer een onjuist wachtwoord hebt ingegeven. Om toegang te krijgen tot e-Mut, moet je een nieuw wachtwoord instellen door hier te klikken of aan te melden via je eID-kaart.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Als je je wachtwoord vergeten bent, klik dan op "Wachtwoord vergeten?” en volg de onderstaande stappen:

 • Geef je aansluitingsnummer en rijksregisternummer in.
 • Geef de activeringscode in die je via sms hebt ontvangen.
 • Activeer je inschrijving door de activeringscode in te geven die per sms naar je is opgestuurd.
 • Stel je persoonlijke wachtwoord in volgens de beveiligingsregels.

Opgelet, je ontvangt alleen een sms als we in het bezit zijn van je mobiele nummer. Zo niet, ontvang je om veiligheidsredenen je wachtwoord per post.

Hoe kan ik me aanmelden op e-Mut?

Er zijn drie mogelijkheden om je aan te melden op e-Mut:

Aanmelden via wachtwoord

Geef je aansluitingsnummer of je rijksregisternummer en je wachtwoord in en bevestig je keuze.

Aanmelden via eID

Om je aan te melden via eID op e-Mut moet je:

 • de kaartlezer met je computer verbinden.
 • je eID in de kaartlezer steken.
 • de pincode van je eID ingeven. Pincode vergeten?
 • vragen over de verbinding met je eID? Klik hier.

Inschrijven via Itsme

Om je op e-Mut in te schrijven via Itsme, moet je:

 • de app downloaden op je smartphone.
 • vragen over de verbinding met Itsme? Klik hier.

Andere problemen e-Mut

Ik kan mijn brieven niet weergeven op e-Mut. Wat moet ik doen?

Als je er niet in slaagt om je brieven te zien, raden wij je aan om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Kijk na of je een PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) hebt geïnstalleerd op je computer. Je kan de meest recente versie hier downloaden.
 • Kijk na of de instellingen van je browser correct zijn.
 • Kijk na of je webbrowser (Edge, Chrome, Firefox, Safari, …) en PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) up-to-date zijn.
Krijg ik mijn brieven nog via post en e-mail?

Geen nood, je brieven zullen nog steeds via post of e-mail naar jou verstuurd worden. We bieden je gewoon via e-Mut een bijkomende dienst aan om ook daar je brieven makkelijk te bekijken.

Als ik een brief aanklik, wordt deze automatisch gedownload in plaats dat deze in mijn webbrowser verschijnt.Wat moet ik doen?

Als je er niet in slaagt om je brieven in je webbrowser te zien, raden wij je aan om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Kijk na of je een PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) hebt geïnstalleerd op je computer. Je kan de meest recente versie hier downloaden.
 • Kijk na of de instellingen van je browser correct zijn.
 • Kijk na of je webbrowser (Edge, Chrome, Firefox, Safari, …) en PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) up-to-date zijn.
Ik kan de afbeelding van mijn aanvraag niet weergeven op e-Mut. Wat moet ik doen?

Als je er niet in slaagt om je brieven te zien, raden wij je aan om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Kijk na of je een PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) hebt geïnstalleerd op je computer. Je kan de meest recente versie hier downloaden.
 • Kijk na of de instellingen van je browser correct zijn.
 • Kijk na of je webbrowser (Edge, Chrome, Firefox, Safari, …) en PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) up-to-date zijn.

 

Als ik de afbeelding van de aanvraag wil weergeven, wordt deze automatisch gedownload in plaats dat deze in mijn webbrowser verschijnt. Wat moet ik doen?

Als je er niet in slaagt om je brieven te zien, raden wij je aan om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Kijk na of je een PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) hebt geïnstalleerd op je computer. Je kan de meest recente versie hier downloaden.
 • Kijk na of de instellingen van je browser correct zijn.
 • Kijk na of je webbrowser (Edge, Chrome, Firefox, Safari, …) en PDF-programma (bijvoorbeeld: Adobe reader) up-to-date zijn.
Waarom staat mijn aanvraag niet weergegeven op e-Mut?

Het is mogelijk dat je aanvraag niet weergegeven staat op e-Mut. Hier kunnen 2 redenen voor zijn:

 1. Als je een document bij ons hebt ingediend, kan het tot 48 uur duren alvorens je dit kan raadplegen op e-Mut. Onze binnendiensten dienen het document eerst te scannen zodat het in ons systeem staat.
 2. De aanvraag die je hebt ingediend, kan niet worden opgevolgd. Nog niet alle aanvragen worden weergegeven op de functionaliteit. We evalueren op frequente basis welke aanvragen we bijkomend kunnen tonen op e-Mut.
De behandeling van mijn aanvraag werd onderbroken. Wat moet ik doen?

Onze medewerker heeft de aanvraag onderbroken aangezien hij/zij bepaalde informatie ontbreekt om de aanvraag op een correcte manier te verwerken.
Om te weten waarom de aanvraag onderbroken werd, kan je altijd de reden nakijken door op 'Zie de reden' te klikken.

Je kan ook altijd de functionaliteit 'Mijn postvak' consulteren. Het is mogelijk dat we een brief naar je hebben verstuurd om bijkomende informatie te vragen. Zo kan je sneller op onze vraag reageren en kunnen wij sneller je aanvraag verder behandelen.

Ik kan bij bepaalde aanvragen de afbeelding niet zien. Hoe komt dit?

GDPR

In het kader van de GDPR-wetgeving mogen wij enkel gevoelige medische gegevens weergeven wanneer de personen ten laste van 16 jaar of ouder hun toestemming hebben gegeven aan de gerechtigde. Indien dit niet het geval is, zien wij ons genoodzaakt alle afbeeldingen verbonden met deze gevoelige medische gegevens te blokkeren. Zo zijn we zeker dat de persoonlijke gegevens van jou en al je personen ten laste voldoende beveiligd zijn.

Je personen ten lasten kunnen altijd hun toestemming geven. De persoon ten laste moet dan een toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. Hiermee geeft hij/zij de gerechtigde toegang tot zijn gevoelige medische gegevens. Je kan via 'Toegang tot de medische gegevens' op e-Mut een toestemmingsverklaring tekenen of contact met ons opnemen om een toestemmingsverklaring te verkrijgen.

(medisch) akkoord

Wanneer je een akkoord aanvraagt, bevat je dossier gevoelige medische informatie. Om zeker te zijn dat je medische informatie zo goed mogelijk beschermd is, worden de afbeeldingen van deze aanvragen niet weergegeven op e-Mut.

Facturatie

Ik heb een factuur ontvangen: wat moet ik ermee doen?

Als lid van Solidaris Brabant ontvang je waarschijnlijk twee soorten facturen:

1. De bijdrage voor jouw voordelen

 • Waar heb je recht op met deze bijdrage? 

Op de voordelen van de aanvullende verzekering van Solidaris Brabant (vergoeding voor brillen, fysiotherapie, sport, enz.). Deze voordelen komen bovenop de voordelen van de verplichte verzekering.

 • Wie ontvangt deze factuur? Alle aangesloten leden.
 • Wanneer ontvang je ze? Driemaandelijks of jaarlijks.

2. De premie voor je extra verzekeringen (Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuïteit, AHV, Dentimut Plus, Ambumut, Ambumut Plus)

 • Waar heb je recht op met deze premie? 
  Op betere terugbetalingsvoorwaarden voor:
   
 • je ziekenhuiskosten (Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuïteit, AHV);
 • je tandverzorging (Dentimut Plus);
 • je ambulante zorg (Ambumut, Ambumut Plus).
 • Wie ontvangt deze factuur? Alleen leden die deze of de extra verzekeringen hebben afgesloten.

 • Wanneer ontvang je ze? Driemaandelijks of jaarlijks.

Deze twee facturen zijn heel verschillend, omdat ze bij verschillende dekkingen horen. Om ze gemakkelijk te kunnen herkennen, geven we altijd aan bij welke dekking de factuur hoort.

Ik heb een factuur ontvangen: hoe ziet die eruit?

Op de factuur die je per post ontvangt, vind je ons logo, het te betalen bedrag, jouw contactgegevens, onze contactgegevens, ons bankrekeningnummer en de te gebruiken gestructureerde mededeling.

Dit is een voorbeeld van een factuur van Solidaris Brabant.

Kan ik mijn factuur digitaal betalen?

Ja, als we je e-mailadres hebben, sturen we de factuur voor jouw aanvullende verzekering of jouw extra verzekeringen per e-mail en kun je ze betalen door te klikken op de knop 'ik betaal'.

De betaalpagina heeft altijd de volgende structuur: https://pay.doccle.be/XXX, omdat we voor de betaalpagina's een beroep doen op een externe partner: Doccle. 

Als de factuur die via e-mail wordt verzonden, na een gegeven termijn onbetaald blijft, ontvang je een papieren versie in je brievenbus.

Dit is een voorbeeld van een uitnodiging tot betaling die door Solidaris Brabant of Solidaris Brabant Verzekeringen is verstuurd.

Wat is het rekeningnummer van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Brabant?

Ons rekeningnummer voor de betaling van verzekeringspremies is BE78 0016 5241 3386. Het rekeningnummer voor de betalingen van aanvullende bijdragen is BE42 2100 5945 1554. Elk ander bankrekeningnummer wordt als frauduleus beschouwd. 

Hoe vaak ontvang ik een factuur?

De premie voor aanvullende bijdragen kan jaarlijks of driemaandelijks betaald worden via domiciliëring of bankoverschrijving, of maandelijks aan het loket met Bancontact.

Extra verzekeringspremies (zoals Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuïteit, AHV, Dentimut Plus, Ambumut of Ambumut Plus) kun je jaarlijks of driemaandelijks betalen via domiciliëring, of jaarlijks via bankoverschrijving.

Betalingstermijnen worden per post gecommuniceerd. De eerste betaling moet altijd per bankoverschrijving worden verricht.

Betaling: frequentie en voorwaarden

Je betaalt je bijdragen:

 • elke drie maanden. Begin december/maart/juni/september ontvang je een e-mail of brief waarin je wordt gevraagd je bijdrage te betalen in de maand waarin je de brief/e-mail ontvangt. Let op: als je je opnieuw registreert, ontvang je een paar dagen nadat je registratie is gevalideerd een uitnodiging tot betaling.

 • op jaarbasis zodat je er niet elk kwartaal aan hoeft te denken. In december ontvang je een uitnodiging om je bijdragen te betalen.

Wil je je bijdragen via domiciliëring betalen? Vraag dat hier aan via het contactformulier, in een van onze filialen, of telefonisch op 02 506 96 11.

Het bedrag op mijn factuur is anders dan vorig jaar, is dat normaal?

Het bedrag op je factuur kan om een aantal redenen veranderen. Elk jaar indexeren we lichtjes de premie voor onze aanvullende verzekering en de premies voor onze extra verzekeringen. Bij de extra verzekeringen zie je soms echter een groter verschil. Wees gerust, dat is heel normaal. Premies verschillen naargelang leeftijdsklassen en zodra je naar een nieuwe klasse gaat, passen we je premie gewoon aan.

Bovendien betaal je lagere premies als je een van deze verzekeringen zo vroeg mogelijk afsluit. Voor meer informatie: zie onze algemene voorwaarden.

Ik ontvang een factuur die niet voor mij bestemd is. Wat nu?

Neem contact met ons op via het contactformulier, in een van onze filialen, of telefonisch op 02 506 96 11 om je dossier te laten controleren zodat je niet langer facturen ontvangt die niet voor jou bestemd zijn.

Veiligheid

Ik gebruik mijn smartphone om betalingen te doen. Heeft mijn mobiele operator toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Nee. Bij het uitvoeren van een betaling maakt je smartphone alleen gebruik van de dataverbinding van je mobiele operator. De verzonden gegevens worden versleuteld, zodat ze niet zichtbaar zijn voor de operator.

Poging tot oplichting: hoe herken je een e-mail van Solidaris Brabant of Solidaris Brabant Verzekeringen?

Phishing is een techniek die wordt gebruikt door fraudeurs om gegevens of informatie te verkrijgen, vaak bankgegevens. Hiervoor gebruiken ze de identiteit van vertrouwde instellingen zoals banken, mutualiteiten of webshops en versturen ze e-mails in hun naam. Ze vragen over het algemeen om een bedrag te betalen of gegevens door te sturen via een link in een e-mail, een onlineformulier of een sms. Op die manier verkrijgen ze bankgegevens of gebruikersnamen en wachtwoorden van internetgebruikers. Die gebruiken ze vervolgens om geld van hun bankrekeningen te stelen. Deze frauduleuze e-mails zijn willekeurig gericht aan leden en niet-leden van Solidaris Brabant en Solidaris Brabant Verzekeringen. Ze zijn natuurlijk niet door ons verstuurd. Let goed op het e-mailadres waarvan de uitnodiging tot betaling naar je wordt verzonden: ons enige e-mailadres waarvan je uitnodigingen tot betaling kunt ontvangen is noreply@solidaris.be.

Hoe herken je een frauduleus telefoontje?
 • We zullen via de telefoon nooit naar je bankrekeningnummer vragen.
 • We zullen je nooit vragen om een Digipass te gebruiken.
 • Om je te identificeren kunnen we vragen naar je achternaam, voornaam, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Als je twijfelt, geef dan geen antwoord.
 • Meld verdachte telefoontjes via ons contactformulier!
Wat moet je doen als je een frauduleuze e-mail ontvangt? 
 • Open bij twijfel de e-mail of bijgevoegde documenten niet. 
 • Beantwoord ze niet, en stuur ze niet door!
 • Meld ze via ons contactformulier.
 • Verwijder ze vervolgens. 
 • Geef in GEEN GEVAL je persoonlijke gegevens elektronisch door (e-mail, onlineformulier, enz.) en deel je inloggegevens, wachtwoorden, bankgegevens, pincode enz. met niemand. 
Hoe zie je het verschil tussen een echt bericht van Solidaris Brabant en een frauduleuze e-mail?

De uitnodiging per e-mail om een factuur te betalen wordt altijd verstuurd door het adres noreply@solidaris.be.

We zullen je nooit opbellen met de vraag om te betalen. We zullen je nooit elektronisch om je e-mailadres, wachtwoord of andere persoonlijke gegevens vragen.

Hoe herken je dat communicatie van ons komt?
 • Al onze post draagt ons officiële logo, dus je zult nooit een ‘blanco’ e-mail of brief van ons ontvangen. 
 • Onze e-mails komen altijd van het adres noreply@solidaris.be.
 • Onze brieven en facturen worden altijd gepersonaliseerd met je contactgegevens (achternaam, voornaam, adres, lidmaatschapsnummer) en de details van de factuur in de bijlage.
 • Onze sms-berichten komen altijd van het nummer 8686.

Europees Covid-19 certificaat

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen. 

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.
 • Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd van ongeveer 1 week.​​​​​​​
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (van 9 tot 19u op weekdagen)
  • Brussel: 02 214 19 19 (van 9u-17u30 op weekdagen en van 10-17u30 in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9u-17u op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9u-19u van maandag tot zaterdag)
Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben.

Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer. Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

 • Vlaanderen: 078 78 78 50 (van 9 tot 19u op weekdagen)
 • Brussel: 02 214 19 19 (van 9u-17u30 op weekdagen en van 10-17u30 in het weekend)
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9u-17u op weekdagen)
 • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9u-19u van maandag tot zaterdag)

Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.

Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.

Waar en wanneer?

Wanneer krijg ik een uitnodiging?

In het begin zullen er onvoldoende vaccins zijn om iedereen tegelijk te vaccineren, maar het is wel de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Daarom zijn er prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. Hieronder vind je de verschillende groepen. Wanneer elke groep gevaccineerd wordt, hangt sterk af van de hoeveelheid beschikbare vaccins. Meer informatie daarover vind je op laatjevaccineren.be. De data (maanden) die we hier dus aangeven, kunnen dus zeker nog veranderen.

1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel
• In de eerste fase, in januari en februari, zullen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt komen.
• Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod.
• Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg.
• Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt.

2. 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
• Daarna komen alle 65-plussers aan de beurt.
• Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
• Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (bv. brandweer en politie). Wie dat precies zijn, moet nog worden bepaald.

3. Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt.

Ik ben niet mobiel. Hoe of waar kan ik me laten vaccineren?

Je laten vaccineren in het vaccinatiecentrum zal altijd de snelste weg zijn om gevaccineerd te worden. Als je kan, ga je dus best in op je uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum te komen.

Je kan je daarbij laten helpen:

Kan je je door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan kan je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden.

Dan kan bijvoorbeeld als je:

 • Bedlegerig​​ bent
 • Een vorm van dementie​​ hebt die een verplaatsing naar het vaccinatiecentrum moeilijk maakt
 • Lijdt aan een ernstige psychiatrische problematiek​​
 • Je door een ernstige fysieke handicap niet kan verplaatsen
 • Je behandeling de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum te risicovol maakt

Je huisarts zal beoordelen of je beter thuis gevaccineerd moet worden of toch naar het vaccinatiecentrum kan gaan.
Neem dus contact op met je huisarts.

Voorrang om medische redenen (risicogroepen)

Beslist mijn ziekenfonds of ik tot een prioritaire doelgroep behoor?

Neen. Het is de overheid die bepaalt wie tot een risicogroep behoort. Het gaat voornamelijk om mensen met bepaalde gezondheidsproblemen. Dankzij gegevens van de ziekenfondsen en van de huisartsen kan de overheid deze mensen voorrang geven.
De ziekenfondsen zorgen er dus enkel voor dat enkele belangrijke gegevens worden doorgestuurd naar de overheid, zodat de overheid kan beslissen wie voorrang krijgt.
Deze gegevens worden automatisch door de ziekenfondsen en de huisartsen bezorgd aan de overheid. De burger of patiënt moet (en kan) hier zelf niets voor doen.

Voor de duidelijkheid: wij geven geen medische gegevens door, wij laten enkel weten wie er volgens de regels van de overheid behoort tot de risico-groepen die prioritair mogen gevaccineerd worden.

Als ziekenfonds kunnen wij niet vertellen of iemand op de lijst staat, en op welke plaats op die lijst iemand staat. Onze toepassingen laten dit niet toe. Alle gegevensuitwisseling gebeurt met goedkeuring van het Informatiebeveiligingscomité (privacy-commissie).

Behoor ik tot de groep van risicopatiënten voor Covid-19 vaccinatie?

Controleer online op MyHealthViewer of je een risicopatiënt bent  

Vanaf 8 april kan je op het online platform MyHealthViewer controleren of je op de lijst staat met risicopatiënten die voorrang krijgen op een coronavaccin. Daar kan je ook zien of je vaccinatiedatum al ingepland is. Als je niet op de lijst staat, zal je volgens je leeftijd gevaccineerd worden. 

We helpen je graag om nu al af te leiden of je mogelijk op de lijst staat. Hieronder vind je een lijst met aandoeningen die je recht geven op een eerdere vaccinatie. Staat jouw aandoening op de lijst, dan sta jij op de lijst als risicopatiënt. Ben je ná 30 juni 2020 ziek geworden door een van deze aandoeningen, dan sta je niet op de lijst.

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar

 • Kanker
  In de laatste 5 jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al 5 jaar hersteld bent van je kanker, dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes
  Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de lijst. Heb je een vaste huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op de lijst staat. Heb je geen huisarts en wil je eerder gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je hiervoor aanmeldt.
 • Ernstig longprobleem
  Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
  Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA), zoals een hersenbloeding, beroerte of herseninfarct.

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar

 • Je bent pre-transplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse.   Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de lijst.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is vóór 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand vóór 30.06.2020.

Voor enkele aandoeningen is het voor de ziekenfondsen onmogelijk om via hun gegevens de juiste personen te vinden. Daardoor zitten ze niet in de selectie van de ziekenfondsen. Heb je een van deze aandoeningen, dan is het de huisarts die je op de lijst van prioritaire vaccinatie zet. Heb je een GMD-arts, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD-arts maar wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+-waarde hebt van < 350 cellen/µL, je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI = 30, je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Onder delegatie van de arts-directeur kunnen, vanaf april, bepaalde medewerkers van je ziekenfonds dat voor je opzoeken.
Neem contact op met je ziekenfonds.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij kent de selectiecriteria en kan die toetsen aan je medische toestand.

Een nieuwe naam

Waarom de keuze voor de naam Solidaris Brabant?

Al meer dan 100 jaar vormt solidariteit de kern van onze mutualistische aanpak. En in 2022 is die aanpak actueler dan ooit. De naam Solidaris Brabant is nauw verbonden met de kernwaarde van ons ziekenfonds. Want we zijn er nu eenmaal voor iedereen, ziek of gezond! 

Vanaf wanneer wordt mijn ziekenfonds Solidaris Brabant?

Op 1 juli 2022 zijn we officieel Solidaris Brabant. Dit wil zeggen dat je vanaf 1 juli onze nieuwe naam overal ziet opduiken: op onze kantoren, op brieven, op onze website ... We passen onze oude naam overal aan naar de nieuwe naam, maar dit zal enkele maanden duren. Je kan dus nog af en toe onze oude naam zien opduiken. 

Waarom veranderen we van naam?

De verschillende socialistische mutualiteiten in België hebben een rijke gezamenlijke geschiedenis.
Al meer dan 100 jaar vormt solidariteit de kern van onze mutualistische aanpak. En in 2022 is die aanpak actueler dan ooit.
Daarom kiezen we met z'n allen voor één sterke en duidelijke naam, Solidaris. Voor ons ziekenfonds wordt dat Solidaris Brabant.

Eén naam en één logo, met nog steeds onze eigen sterke voordelen.

Gaan jullie fuseren?

Neen, we fuseren niet. We kiezen er voor om, samen met de andere Belgische socialistische ziekenfondsen, dezelfde naam te dragen. Een naam die volledig zegt waar we voor staan. Want ook al zijn we aparte organisaties, het is die solidariteit die ons verbindt en verenigt.  
Je gegevens worden dus niet gedeeld met andere socialistische ziekenfondsen. Je bent lid bij ons, en daar verandert niets aan.

Verandert het logo?

Ja. We kiezen net als de andere ziekenfondsen het logo met de twee in elkaar gevlochten schakels. Dat logo past perfect bij onze nieuwe naam. De schakels staan voor 

 • Samen staan we sterk. 

 • We zijn met elkaar verbonden 

 • We laten elkaar niet los 

 • We zijn solidair.

Verandert de slogan?

Ja. Momenteel spreekt onze slogan over toegankelijke gezondheid. Een goede gezondheid kunnen we helaas niet garanderen. Maar betaalbare zorg, daar gaan we voor. 

Ons ziekenfonds is geen commerciële instelling die streeft naar winst op de rug van haar leden. We willen dicht bij onze leden staan, en naar hen luisteren 

Betaalbare zorg voor iedereen! 

 • Dit komt tot uiting in ons voordelenpakket (remgeld, Dentimut First tandverzorging enz.), in het bedrag van ons lidgeld en in ons brede netwerk van verenigingen (medische centra, thuiszorg enz.).  
 • We moedigen onze leden aan een Globaal Medisch Dossier (GMD) te openen, we sporen potentiële rechthebbenden voor verhoogde tegemoetkoming (RVT’s) op, we geven algemene tips om geen onnodig geld uit te geven aan de gezondheidszorg enz 

Alles is volledig afgestemd op de verwachtingen en behoeften van onze leden en op onze waarden. 

Verandert de slogan?

Ja. Momenteel spreekt onze slogan over toegankelijke gezondheid. Een goede gezondheid kunnen we helaas niet garanderen. Maar betaalbare zorg, daar gaan we voor. 

Ons ziekenfonds is geen commerciële instelling die streeft naar winst op de rug van haar leden. We willen dicht bij onze leden staan, en naar hen luisteren 

Betaalbare zorg voor iedereen! 

 • Dit komt tot uiting in ons voordelenpakket (remgeld, Dentimut First tandverzorging enz.), in het bedrag van ons lidgeld en in ons brede netwerk van verenigingen (medische centra, thuiszorg enz.).  
 • We moedigen onze leden aan een Globaal Medisch Dossier (GMD) te openen, we sporen potentiële rechthebbenden voor verhoogde tegemoetkoming (RVT’s) op, we geven algemene tips om geen onnodig geld uit te geven aan de gezondheidszorg enz 

Alles is volledig afgestemd op de verwachtingen en behoeften van onze leden en op onze waarden. 

Wat verandert er voor mij?

Verandert er iets voor mij als lid?

Wees gerust, voor jou als lid verandert er niets. Al onze diensten en terugbetalingen blijven automatisch doorlopen onder de naam Solidaris Brabant. Je moet zelf niets aanpassen of in orde brengen. 

Moet ik nu meer betalen?

Geen zorgen, aan je ledenbijdrage verandert niets. We blijven onze bijdrage zo laag mogelijk  houden voor onze leden. Dankzij je bijdrage blijft je aanvullende ziekteverzekering in orde en kan je gebruik maken van onze diensten en voordelen. 

Moet ik iets doen om mijn domiciliëring voor het ziekenfonds te behouden?

Neen, je moet hiervoor niets doen. Je domiciliëring blijft gewoon doorlopen. De naamsverandering heeft geen invloed op lopende betalingsopdrachten. 

Veranderen de voordelen van mijn ziekenfonds?

De naamsverandering heeft geen invloed op onze voordelen en diensten. We blijven garant staan voor dezelfde dienstverlening en een sterk pakket voordelen en terugbetalingen. We evalueren ons voordelenpakket elk jaar opnieuw, om jou als lid steeds een sterk en uitgebreid voordelenpakket te bieden. 

Blijven mijn uitkering en mijn terugbetalingen vanuit het ziekenfonds doorlopen?

Ja, je uitkeringen en terugbetalingen blijven gewoon doorlopen. Er verandert niks aan je dossier bij het ziekenfonds. Je hoeft zelfs niets te ondernemen. Wij brengen alles voor je in orde. 

Blijven mijn medische akkoorden doorlopen?

Ja, je medische akkoorden blijven gewoon doorlopen. Er verandert niks aan je dossier bij het ziekenfonds. Je hoeft zelfs niets te ondernemen. Wij brengen alles voor je in orde. 

Blijven mijn verzekeringscontracten (AHV, Hospimut (plus), Dentimut Plus) doorlopen?

Zeker, jouw verzekeringscontracten blijven zonder enige onderbreking doorlopen. Je kan blijven rekenen op dezelfde diensten en terugbetalingen voor jouw ziektekosten. 

Kan ik documenten met “Socialistische mutualiteit Brabant” blijven gebruiken?

Ja, je kan de documenten blijven gebruiken. Op onze website vind je natuurlijk steeds de meest recente documenten en formulieren terug.

Moet ik nieuwe roze klevers of enveloppen aanvragen?

Dat is niet nodig. De klevers en enveloppen die je hebt, kan je blijven gebruiken tot je voorraad op is. Daarna kan je nieuwe klevers of enveloppen bestellen via onze website, het online loket e-Mut of in onze kantoren.

Kan ik nog steeds in mijn ziekenfondskantoor terecht?

Als lid kan je vandaag en ook in de toekomst terecht in één van onze kantoren bij jou in de buurt. We vinden het belangrijk om dicht bij onze leden te zijn en om een sterk kantorennetwerk te behouden. Je kantoor blijft dus bereikbaar. Het zal er in de toekomst alleen een beetje anders uitzien. 

Kan ik mijn briefjes en documenten nog steeds in de brievenbussen van het ziekenfonds deponeren?

Onze brievenbussen blijf je terugvinden op de gekende plaatsen. Alleen staat er op die brievenbus binnenkort de naam van Solidaris Brabant.