Binnen de Europese Unie

 • Terugbetaling in België

  Om achteraf in België een terugbetaling te krijgen van je medische zorg (ziekenhuisopname / ambulante zorg) in de Europese Unie, moet je alle facturen ter plaatse betalen en, eenmaal terug in België, de originele facturen aan je ziekenfonds bezorgen.
  - Als de kosten minder dan 200 euro bedragen, krijg je, op voorwaarde dat je je goedkeuring hebt gegeven, 75 % van de vergoeding voorzien door de Belgische verplichte verzekering, terugbetaald.
  - Als de kosten meer dan 200 euro bedragen, word je terugbetaald volgens de tarieven van het land van tijdelijk verblijf.
  Opmerking! Je wordt niet terugbetaald als de wetgeving van het land van verblijf dit niet voorziet.

 • Terugbetaling op je bestemming

  Je medische verzorging kan ook op je bestemming worden terugbetaald.
  - Opname in een openbaar ziekenhuis
  In dat geval moet je je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) voorleggen in het ziekenhuis. Je betaalt dan alleen je persoonlijke aandeel dat gelijk is aan wat een plaatselijke bewoner betaalt.
  - Ambulante zorg door een openbare zorgverstrekker
  In dat geval moet je je EZVK voorleggen aan de bevoegde instantie. De terugbetaling gebeurt dan volgens de geldende regels.

  Opmerking! In geval van opname in een privéziekenhuis of ambulante zorg door een privézorgverstrekker, moet je de volledige factuur ter plaatse betalen en je laten terugbetalen in België.

 

Mutas, onze bijstand in het buitenland

Bij een ongeval of onverwachte ziekte in Europa of de landen van het Middellandse Zeegebied hebben de leden die in orde zijn met de aanvullende bijdrage, ook recht op Mutas, onze bijstand in het buitenland. Hou dit telefoonnummer altijd bij de hand: +32 2 272 08 80 (alle dagen, de klok rond bereikbaar).

Wat te doen in geval van onjuiste facturering, weigering/verlies van de EZVK enz.?

Neem bij het minste probleem (onjuiste ziekenhuisfactuur, weigering/verlies van de EZVK enz.) contact op met Mutas, onze dienst voor bijstand in het buitenland, die het nodige zal doen. Hou dit telefoonnummer altijd bij de hand:  +32 2 272 08 80 (alle dagen, de klok rond bereikbaar).

 

Buiten de Europese Unie

 • Zwitserland, Noorwegen, de Republiek Noord-Macedonië, IJsland en Liechtenstein

In deze vijf landen zijn dezelfde regels van toepassing als voor reizen binnen de Europese Unie.

 • Algerije, Tunesië, Turkije, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro

België heeft sociale zekerheidsovereenkomsten afgesloten met Albanïe, Agerije, Tunesië, Turkije, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro. In deze landen geniet je dezelfde toegang tot geneeskundige verzorging en dezelfde terugbetalingen als de plaatselijke bewoners, op basis van documenten en voorwaarden die specifiek zijn voor ieder land.

Als je naar een van die landen gaat, moet je voor je vertrek de speciale formulieren voor dat land aanvragen bij je ziekenfonds.

 • Marokko

Bij dringende zorg in Marokko, moet je Mutas binnen de 48 uur contacteren. Bij ambulante zorg in Marokko, kan je deze ter plaatse laten terugbetalen, als dit niet mogelijk is, zijn er twee mogelijkheden.

- Als de kosten minder dan 200 euro bedragen, krijg je, op voorwaarde dat je je goedkeuring hebt gegeven, 75 % van de vergoeding voorzien door de Belgische verplichte verzekering, terugbetaald.
- Als de kosten meer dan 200 euro bedragen, word je terugbetaald volgens de tarieven van het land van tijdelijk verblijf.

Als je naar Marokko reist, moet je dus voor je vertrek de speciale formulieren voor Marokko aanvragen bij je ziekenfonds

 • Australië

In Australië kan je op basis van je paspoort en je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) een tussenkomst krijgen voor dringende medische zorg in het kader van het Australische systeem Medicare. De voorwaarden voor deze terugbetalingen, vind je hier

Opgelet! In een aantal van de bovengenoemde landen, genieten niet-Belgen en/of zelfstandigen geen terugbetaling van hun gezondheidszorg. Niet-Belgen en zelfstandigen nemen dus best even contact op met onze mutualiteit voor meer informatie.

 • Landen zonder overeenkomst met België

Enkel bij een spoedopname in het ziekenhuis kun je volgens het Belgische tarief een terugbetaling verkrijgen, wanneer je na je terugkeer de originele facturen aan je ziekenfonds bezorgt.

Mutas, onze bijstand in het buitenland

Bij een ongeval of onverwachte ziekte in Europa of de landen van het Middellandse Zeegebied hebben de leden die in orde zijn met de aanvullende bijdrage, ook recht op Mutas, onze bijstand in het buitenland. Hou dit telefoonnummer altijd bij de hand: +32 2 272 08 80 (alle dagen, de klok rond bereikbaar).