Waar is je EZVK geldig?

De Europese Ziekteverzekeringskaart is geldig in de lidstaten van de Europese Unie (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden), alsook in Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, de Republiek Noord-Macedonië en voor dringende verzorging in Australië.

Hoe kan je de EZVK verkrijgen?

Je kunt je EZVK online bestellen of in een van onze kantoren afhalen. Je kan ze ook aanvragen via Phone Mut op 02 502 52 50, deze lijn is permanent bereikbaar.

Opgelet! Als je de kaart online of telefonisch bestelt, wordt ze opgestuurd per post. Doe dit dus ten laatste 10 dagen voor je vertrekt.

De Europese Ziekteverzekeringskaart is strikt persoonlijk. Elk gezinslid heeft er dus één nodig. Als je als gezin met twee kinderen op vakantie gaat, moet je dus zowel voor de twee volwassenen als voor de twee kinderen een EZVK aanvragen.

Hoe gebruik je de EZVK?

Je moet je EZVK voorleggen bij artsen, apothekers en in openbare ziekenhuizen. Deze zijn verplicht ze te aanvaarden.
Opgelet! In privéziekenhuizen en bij privéverstrekkers wordt de EZVK geweigerd.

- Bij ziekenhuisopname.
Op vertoon van je EZVK betaal je in het ziekenhuis alleen je persoonlijk aandeel. Dit is gelijk aan het persoonlijk aandeel dat betaald wordt door de plaatselijke bevolking.

- Bij ambulante zorg
Toon je EZVK aan de zorgverstrekker. Je betaalt het volledige bedrag, maar je kan net als in België een terugbetaling vragen op basis van je getuigschrift. Wend je hiervoor tot de sociale zekerheidsinstelling van je vakantieland. Welke dit is, vind je terug in onze informatie per land. Je kan ook na je thuiskomst je originele facturen indienen bij ons ziekenfonds om je terugbetaling aan te vragen.

Opgelet!
- Zorg in een privéziekenhuis of bij een privéverstrekker is vaak heel duur en amper terugbetaald door de mutualiteit.
- Kijk, in de mate van het mogelijke, steeds na wat je aangerekend wordt.
- Neem bij problemen met een ziekenhuisopname onmiddellijk contact op met Mutas op +32 2 272 08 80.

Wat wordt terugbetaald?

De omvang van de terugbetaling is afhankelijk van het bezochte land, het type ziekenhuis of de zorgverstrekker. Raadpleeg dus zeker ook onze gedetailleerde informatie per land.

Opgelet! Een geprogrammeerde verzorging wordt in geen geval gedekt door de EZVK.

Hoelang is je EZVK geldig?

De EZVK van ons ziekenfonds heeft een geldigheidsduur van maximaal twee jaar. De vervaldatum staat op je EZVK vermeld.

Wat te doen bij verkeerde facturatie, weigering of verlies van de ezvk?

Neem bij het minste probleem (verkeerde ziekenhuisfactuur, weigering van je EZVK, ...) contact op met Mutas, onze dienst bijstand in het buitenland. Deze zal dan de nodige stappen ondernemen. Houd het telefoonnummer altijd goed bij: +32 2 272 08 80! Deze lijn is alle dagen, de klok rond bereikbaar.
 

Bij een spoedgeval kan je in alle landen van de Europese Unie, alsook in Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Rusland en Israël gratis bellen naar het Europese noodnummer 112!
Je komt dan bij een centrale die naargelang de aard van de interventie direct een ziekenwagen, de brandweer of de politie naar jou stuurt.