Dringend vervoer

Dringend vervoer

Wanneer een beroep gedaan wordt op een ziekenwagen via het noodnummer 112, wordt de patiënt altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedgevallendienst gebracht. Sinds 1 januari 2019 betaal je voor dringend ziekenvervoer steeds 60 euro, ongeacht de afstand. Dit tarief staat wettelijk vast.

De 112 kan de MUG (Medische Urgentie Groep) oproepen. Deze brengt artsen en verpleegkundigen tot bij patiënten in levensbedreigende toestand. Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. Het ereloon van de urgentiearts zal wel op de ziekenhuisfactuur terug te vinden zijn.

Per helikopter

 

Wettelijke tarief

Terugbetaald deel (= 50%)

Eerste 10 km
Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is

€ 66,85/km

€ 33,43/km

Van de 11e tot en met de 20e km

6,67 €/km 3,34 €/km

Vanaf de 21e km

5,11 €/km 2,56 €/km

DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!

Ambulance

Je betaalt enkel het forfaitaire bedrag van €35 (€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming (RVT)).

Helikopter

Wij betalen tot maximaal 500 euro terug (de tussenkomst is wettelijk en aanvullend beperkt tot 500 euro). Dit geldt enkel voor 2 specifieke ziekenhuizen die vervoer per helikopter aanbieden: het Universitair Ziekenhuis Sart Tilman van Luik en Het Algemeen Ziekenhuis St. Jan van Brugge.

Voorwaarden

Tussenkomst mogelijk na vertoon van de originele factuur.

 

 

Niet-dringend vervoer

In geval van niet-dringend vervoer wordt het tarief vrij bepaald en kan de factuur dus oplopen.

De vervoerskosten zijn in principe altijd ten laste van de patiënt, ook wanneer het vervoer op vraag van het ziekenhuis gebeurt.

Voor het vervoer tussen twee ziekenhuizen zijn er twee uitzonderingen waarbij de vervoerskosten worden aangerekend aan het ziekenhuis van vertrek en niet aan de patiënt:

  • het vervoer tussen twee campussen van eenzelfde ziekenhuis;

  • de overbrenging naar een andere inrichting om daar bijkomend onderzoek of een behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft, op voorwaarde dat de patiënt binnen de 24 uur terugkeert

DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!

Ziekenwagen
Je betaalt enkel een forfaitair bedrag per vervoer van € 35 (€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming) of € 5 in geval van dialyse, chemo- en radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg).
Eigen wagen
€ 0,25/km (min. € 2,50, max. € 20)
Sanitaire wagen of taxi
je betaalt enkel een forfaitair bedrag per vervoer van € 20 (€ 10 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetko-ming) of € 5 in geval van dialyse, chemo-, radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg).

Voorwaarden
Ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen
Bij niet-dringend vervoer per ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen moet je een beroep doen op Mutas via het nummer 02 272 08 16 om te kunnen genieten van de tussenkomst. In geval van dialyse, chemo-, radiotherapie moet je tijdens het vervoer een geneeskundig getuigschrift (waaruit blijkt dat er vervoer nodig is) aan de bestuurder verstrekken. Je betaalt dan enkel het remgeld.
Eigen wagen of helikopter
Bezorg ons een kostenbewijs en/of een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat het vervoer noodzakelijk is.

< terug