Dringend vervoer

Dringend vervoer

Wanneer een beroep gedaan wordt op een ziekenwagen via het noodnummer 112, wordt de patiënt altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedgevallendienst gebracht. Voor dringend ziekenvervoer betaal je steeds 62,11 euro, ongeacht de afstand. Dit tarief staat wettelijk vast.

De 112 kan de MUG (Medische Urgentie Groep) oproepen. Deze brengt artsen en verpleegkundigen tot bij patiënten in levensbedreigende toestand. Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. Het ereloon van de urgentiearts zal wel op de ziekenhuisfactuur terug te vinden zijn.

Per helikopter

 

Wettelijke tarief

Terugbetaald deel (= 50%)

Eerste 10 km
Forfaitair bedrag, dus ook als de rit korter is

68,34 €/km

34,17 €/km

Van de 11e tot en met de 20e km

6,82 €/km 3,41 €/km

Vanaf de 21e km

5,22 €/km 2,61 €/km

Solidaris Brabant komt tussen!

Ambulance

Je betaalt enkel het forfaitaire bedrag van € 50 (€ 25 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming (RVT)).

Helikopter

Wij betalen tot maximaal 500 euro terug (de tussenkomst is wettelijk en aanvullend beperkt tot 500 euro). Dit geldt enkel voor 2 specifieke ziekenhuizen die vervoer per helikopter aanbieden: het Universitair Ziekenhuis Sart Tilman van Luik en Het Algemeen Ziekenhuis St. Jan van Brugge.

Voorwaarden

Tussenkomst mogelijk na vertoon van de originele factuur.

 

 

Niet-dringend vervoer

In geval van niet-dringend vervoer wordt het tarief vrij bepaald en kan de factuur dus oplopen.

De vervoerskosten zijn in principe altijd ten laste van de patiënt, ook wanneer het vervoer op vraag van het ziekenhuis gebeurt.

Voor het vervoer tussen twee ziekenhuizen zijn er twee uitzonderingen waarbij de vervoerskosten worden aangerekend aan het ziekenhuis van vertrek en niet aan de patiënt:

  • het vervoer tussen twee campussen van eenzelfde ziekenhuis;

  • de overbrenging naar een andere inrichting om daar bijkomend onderzoek of een behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft, op voorwaarde dat de patiënt binnen de 24 uur terugkeert

Solidaris Brabant komt tussen!

Eigen wagen
€ 0,25/km (min. € 2,50, max. € 20)

Sanitaire wagen of taxi
Je betaalt enkel een forfaitair bedrag van € 30 (€15 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming) of € 6 (€ 3 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming) in het geval van dialyse, chemo-, radiotherapie of opvolging (enkel voor ambulante zorgen).

Ziekenwagen
Je betaalt enkel een forfaitair bedrag van € 50 (€ 25 voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming) of € 10 in geval van dialyse, chemo- en radiotherapie en opvolging (alleen bij ambulante zorg)

Voorwaarden
Ziekenwagen, sanitaire wagen of taxi
Bij niet-dringend vervoer per ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen moet je een beroep doen op Mutas via het nummer 078 15 95 95 om te kunnen genieten van de tussenkomst. Om je aanvraag sneller te kunnen verwerken, raden wij je aan gebruik te maken van het online platform: www.mutas.be/lisa/nl.
In geval van dialyse, chemo-, radiotherapie moet je tijdens het vervoer een geneeskundig getuigschrift (waaruit blijkt dat er vervoer nodig is) aan de bestuurder verstrekken.

Eigen wagen of helikopter
Bezorg ons een kostenbewijs en/of een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat het vervoer noodzakelijk is.

< terug