Op de gemeente

Wanneer?

Binnen 15 dagen na de geboorte (zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen mee) moet je het kind aangeven op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar hij of zij geboren is.

Wie?

Zowel de moeder als de vader kan de geboorte aangeven. De vader kan dit alleen doen indien het koppel getrouwd is of indien hij het kind vooraf heeft erkend als zijn afstammeling.

Welke documenten moet je meenemen?

  1. Het attest van het ziekenhuis en/of de vroedvrouw;
  2. de identiteitskaart van de persoon die de aangifte komt doen;
  3. het trouwboekje (indien je gehuwd bent) of de erkenningsakte (indien de ouders samenwonen en de vader het kind vooraf heeft laten erkennen bij de gemeente).

Bij de geboorteaangifte ontvang je een attest voor de verplichte vaccinatie tegen polio en twee getuigschriften. Een getuigschrift is bestemd voor het ziekenfonds. Het andere getuigschrift kan opgevraagd worden door het kinderbijslagfonds.

Zorg ervoor dat je deze documenten niet verliest, want ze worden niet vervangen. De gemeente waar de aangifte gebeurde, stuurt de informatie over de geboorte automatisch door naar het gemeentebestuur van je woonplaats. Vervolgens kan je daar de identiteitspapieren van je kind afhalen.

Afstamming en erkenning van het vaderschap

Ben je getrouwd?
Dan wordt de echtgenoot automatisch beschouwd als de wettige vader, ook als je minder dan 300 dagen geleden gescheiden bent, gescheiden leeft of weduwnaar bent.
Ben je niet getrouwd?
Dan kan de vader de baby officieel laten erkennen als zijn afstammeling. Dit kan zowel vanaf de 6e maand van de zwangerschap als na de geboorte. Deze officiële erkenning moet gebeuren met toestemming van de (aanstaande) moeder, op vertoon van een attest dat de vermoedelijke bevallingsdatum bevestigt. De procedure kan verschillen per gemeente. Je informeert je dus best bij de dienst Burgerlijke Stand van je gemeente.
Voor een homoseksueel stel
Lesbische koppels kunnen de afstammingsband met hun kind op dezelfde manier laten vast
stellen als heteroseksuele koppels

Bij het ziekenfonds

Je moet de geboorte van je kind zo snel mogelijk bij je ziekenfonds melden. Dit gebeurt via het attest dat je bij de aangifte van je baby op het gemeentehuis kreeg en een inschrijvingsformulier van je ziekenfonds. Het ziekenfonds schrijft het kind dan in als persoon ten laste van een van de ouders (gerechtigde). Als de gerechtigden niet onder hetzelfde dak wonen, is het kind ten laste van de ouder bij wie hij of zij inwoont. Als de ouders niet bij hetzelfde ziekenfonds zijn aangesloten, is de handtekening van beide ouders vereist om het kind ten laste van een van de ouders te laten inschrijven.

Zodra je kind ingeschreven is bij het ziekenfonds, ontvang je roze identificatieklevers en enkele weken later de isi+-kaart. Via deze kaart kunnen apothekers, ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers online de gegevens van je kind met betrekking tot de ziekteverzekering raadplegen. Als je een moederschapsuitkering geniet en het kind ingeschreven is bij ons ziekenfonds, moet je ons ook zo snel mogelijk het geboorteattest of een uittreksel uit de geboorteakte bezorgen om de einddatum van je moederschapsrust te bepalen.

Bij het kinderbijslagfonds

Meer info vind je hier.

De werkgever

Je bent verplicht je werkgever zo snel mogelijk te laten weten dat je kind geboren is. Hiervoor bestaat geen specifiek document.

Andere instellingen

Trek je een pensioen, uitkering, leefloon of rente? Breng de instelling die deze betaalt zo snel mogelijk op de hoogte van de geboorte van je kind.