Vlaanderen

Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag).

 • Hoeveel?
  Elk kind geboren vanaf 2019 krijgt in Vlaanderen een basisbedrag van 169,79 euro per maand. Alle kinderen in je gezin geboren na 2018 krijgen dus hetzelfde basisbedrag.

  Kinderen geboren vóór 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

  Hier vind je meer informatie over de bedragen.

  Toeslagen
  Sommige kinderen ontvangen één of meerdere toeslagen bovenop het basisbedrag als extra ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de toeslagen.

 • Hoe krijg ik het?
  Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag van het Groeipakket automatisch elke maand betaald.

  Kreeg je geen startbedrag (bv. je bent pas verhuisd naar Vlaanderen)? Je kunt het Groeipakket aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds). Je kiest zelf bij welke uitbetaler je een aanvraag Groeipakket doet. Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: de publieke uitbetaler FONS en de private uitbetalers Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia

  Doe je geen aanvraag voor het Groeipakket? Ook dan zal je het basisbedrag ontvangen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket zal je recht alsnog vaststellen en FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket, zal dan voorlopig je Groeipakket uitbetalen.

 • Voor welke periode?

  Je ontvangt het Groeipakket op de achtste van de maand die volgt op het recht. Valt de 8ste in het weekend of op een feestdag? Dan betaalt je uitbetaler je Groeipakket op de laatste werkdag voor de 8ste.

  Een voorbeeld: Sonia en Mo krijgen op 25 april 2021 een dochter Rani. Rani heeft vanaf april 2021 recht op het basisbedrag. De uitbetaler betaalt het een eerste keer op 8 mei 2021.

  Woont je kind in Vlaanderen dan heeft het tot en met de maand van zijn 18de verjaardag onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt. Tot die leeftijd zijn er dus geen extra voorwaarden. Tussen de leeftijd van 18 (of 21) jaar en 25 jaar moet je kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog recht te hebben. Je kind kan maximaal recht hebben op een Groeipakket tot de maand waarin het 25 jaar wordt.

 • Meer info vind je terug op groeipakket (Dit is enkel van toepassing als je kind in Vlaanderen woont).

Brussel

 • Hoeveel?
  Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van je inkomen en de gezinssituatie. Op de website van Famiris, kan je makkelijk jouw kinderbijslag berekenen.

  Toeslagen
  Sommige kinderen ontvangen één of meerdere toeslagen bovenop het basisbedrag als extra ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de toeslagen.

 • Hoe aanvragen?
  Indien je al een geboortepremie ontvangen hebt, moet je niets ondernemen. Je ontvangt de kinderbijslag automatisch via dezelfde uitbetaler. Indien dit niet het geval is, kan je één van de volgende stappen ondernemen:
  - Vraag snel en gemakkelijk je kinderbijslag aan via de online aanvraagmodule van Famiris. Dit kost je slechts enkele minuten.
  - Je kan ook het het formulier Kinderbijslag aanvragen invullen en het bezorgen per post: Famiris, Trierstraat 70 bus 1, 1000 Brussel.
  - Of nóg gemakkelijker: je scant of neemt een foto van het ingevulde formulier. Dan hoef je het enkel nog naar info@famiris.brussels te sturen. 
  - Er bestaan ook nog andere uitbetalers in Brussel zoals: Infino BrusselBrussels FamilyKidslife Brussel ...

 • Voor welke periode?
  Een kind uit Brussel heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Daarvoor moet het de Belgische nationaliteit bezitten of een toelating hebben om in België te verblijven.
  Vanaf september van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, kan het tot maximum 25 jaar het recht op kinderbijslag behouden. Daarvoor moet het kind naar school gaan of ingeschreven zijn als werkzoekende schoolverlater. De specifieke voorwaarden kan je hier terugvinden.

 • Meer info vind je op iriscare.

Wallonië

 • Hoeveel?
  Het maandelijkse basisbedrag van de kinderbijslag:

 

Geboren voor 01/01/2020

 

Geboren na 01/01/2020

1ste kind

€ 101,67

0-17 jaar:

€ 164,49

2e kind

€ 188,11

18-24 jaar:

€ 175,10

Vanaf het 3e kind

€ 280,86

 

 

 • Toeslagen
  - Afhankelijk van de leeftijd van het kind of dat het kind een erkende beperking heeft, kunnen toeslagen worden toegekend. 
  - Afhankelijk van het inkomen van je gezin kan je een sociale bijstandsuitkering krijgen als je bruto-inkomen niet hoger dan 30.984 euro per jaar is.

 • Hoe aanvragen?
  Indien je al een geboortepremie ontvangen hebt, moet je niets ondernemen. Je ontvangt de kinderbijslag automatisch via dezelfde uitbetaler.  Indien dit niet het geval is kan je zelf kiezen bij welk kinderbijslagfonds je je wilt aansluiten. In Wallonië heb je de keuze uit: Famiwal    Parentia     Camille    Kidslife    Infino

 • Voor welke periode?
  Je kind heeft recht op de kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar (eind leerplicht). Vanaf september van het jaar waarin je kind 18 wordt, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen om de kinderbijslag te blijven ontvangen. Je behoudt dit recht tot jouw kind 25 jaar is en voldoende lessen volgt, zich inschrijft voor voldoende studiepunten of na het verlaten van de school als werkzoekende wordt ingeschreven.

 • Meer info vind je op l'AVIQ, l'Agence responsable des politiques relatives au Bien-être et à la santé, au Handicap et à la Famille.

Duitstalige gemeenschap