Op e-Mut kan je deze formulieren onmiddellijk afdrukken. 

Albanïe Je moet het formulier BE.AL.111 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling, waar je een ziekteblad zult ontvangen voor je verstrekkingen.
Het verblijf is beperkt tot 3 maanden.
Algerije Je moet het formulier B.Alg.8 voorleggen aan de Caisse Nationale des Assurances Sociales et Accidents du Travail (CNASAT), waar je een ziekteblad zult ontvangen voor je verstrekkingen.
Het verblijf is beperkt tot 45 dagen.
Bosnië-Herzegovina Je moet het formulier B.Y.11 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling, waar je een ziekteblad zult ontvangen voor je verstrekkingen.
Het verblijf is beperkt tot 45 dagen.
Marokko Je moet het formulier B.M.111 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling, waar je een ziekteblad ontvangt.
Nationale Kas voor Sociale Zekerheid
Mohamed V laan 649
20300 Casablanca

Het verblijf is beperkt tot 3 maanden. Een verlenging onder bepaalde voorwaarden is steeds mogelijk.
Montenegro Je moet het formulier BE.MNE.11 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling, waar je een ziekteblad ontvangt.
Ministarstvo Zdravlja Republike Crne Gore
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
Het verblijf is beperkt tot 3 maanden.
Servië Je moet het formulier BE.SRB111 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling, waar je een ziekteblad ontvangt.
Republiki Zavod Za Zdravstveno Osiguranje Srbije
Dr Aleksandra Kostica 9
11000 Beograd
Het verblijf is beperkt tot 3 maanden.
Tunesië Je moet het formulier B.Tun.11 voorleggen aan de plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
Montplaisir TUNIS - BP 77
Tunis Cedex 1080
Het verblijf is beperkt tot 60 dagen.
Turkije Voordat je een arts raadpleegt, toon je het document BE-TR111 in het kantoor van de Sosyal Sigortalar Kurumu (instelling voor sociale zekerheid). Daar krijg je een lijst van erkende artsen. De dienst voor sociale verzekeringen betaalt je geneeskundige verzorging terug.
Het verblijf is beperkt tot 90 dagen. Na het afleveren van een 1ste BE-TR111, mag er onder bepaalde voorwaarden, slechts 1 opeenvolgende BT8 afgeleverd worden.