Je bent minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt op het ogenblik dat je het werk of de werkloosheid hervat?

  • Indien je het werk hervat of opnieuw werkloos wordt voor de voorziene einddatum, moet je die informatie onmiddellijk meedelen aan je ziekenfonds. Gebruik hiervoor het attest van arbeidshervatting dat het ziekenfonds je heeft overgemaakt bij het begin van je arbeidsongeschiktheid. Via e-Mut kan je ook makkelijk en snel je hervattingsdatum ingeven. Zodra je je activiteiten hervat of je opnieuw inschrijft als werkzoekende, zal het ziekenfonds je geen uitkering meer uitbetalen.
  • Als je het werk hervat of opnieuw werkloos wordt op de voorziene einddatum, moet je niets doen bij je mutualiteit. Zodra je je activiteiten hervat of je opnieuw inschrijft als werkzoekende, zal het ziekenfonds je geen uitkering meer uitbetalen.

Je bent meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt op het ogenblik dat je het werk of de werkloosheid hervat?

Indien je meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent (invaliditeit), dan zal je ons een bewijs van arbeidshervatting moeten bezorgen aangezien u het werk herneemt of de werkloosheid hervat.