Wat is de isi+?

Wie geen e-ID heeft, krijgt dus een isi+. Deze kaart wordt afgeleverd door het ziekenfonds. Ze bevat geen chip met persoonlijke gegevens. Om toegang te krijgen tot je ziekenfondsgegevens gebruiken de apothekers, ziekenhuizen en zorgverstrekkers je rijksregisternummer op de voorzijde van je isi+ of de code op de achterzijde.

isi+

- De term isi kwam tot stand uit onze drie officiële landstalen: Identificatiesysteem / Système d'identification / Identifizierungsustem.
- De + duidt aan dat de kaart een aanvulling is op de e-ID omdat ze alleen uitgereikt wordt aan personen zonder e-ID.

Wie krijgt de isi+?

Personen die niet over een elektronische identiteitskaart (e-ID) beschikken, krijgen een isi+. Het gaat over:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Personen die niet over een e-ID kunnen beschikken, maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen, zoals grensarbeiders die in Nederland wonen en in België werken.

Hoe krijg ik mijn isi+?

  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet er geen aanvraag ingediend worden om een isi+ te ontvangen. Het ziekenfonds bezorgt deze automatisch.

  • Grensarbeiders moeten zelf een aanvraag indienen bij hun ziekenfonds;

Hoelang is de isi+ geldig?

  • De isi+ heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, tot 31 december van het jaar van aflevering +10. Als je je isi+ dus op 1 februari 2019 ontvangen hebt, blijft ze dus geldig tot 31 december 2029.

  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar blijft de isi+ geldig tot 31 december van het jaar waarin ze 12 worden. Op die leeftijd moeten ze immers over een e-ID beschikken. Opgelet! Kinderen van grensarbeiders vormen een uitzondering. Voor hen blijft de isi+ ook 10 jaar geldig.

Hoeveel kost de isi+?

De eerste aflevering van de isi+ is gratis.

Wat moet ik doen bij diefstal, verlies of beschadiging van mijn isi+?

Je moet een nieuwe kaart aanvragen bij je mutualiteit. Dit kost 2,50 euro. In afwachting van ontvangst van de nieuwe isi+ krijg je een vervangingsattest dat 2 maanden geldig is.