Waarom een GMD openen?

Het globaal medisch dossier voorkomt dat hetzelfde geneeskundig onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. Bovendien betaalt je ziekenfonds meer terug voor een raadpleging bij je huisarts*. Dankzij het GMD betaal je immers 30 % minder remgeld voor:

  • raadplegingen bij je huisarts;
  • raadplegingen bij en huisbezoeken van je huisarts als je 75 jaar of ouder bent;
  • raadplegingen bij en huisbezoeken van je huisarts als je beschouwd wordt als chronisch ziek, ongeacht je leeftijd.

Personen tussen 30 en 85 jaar oud met het statuut 'chronisch zieke', krijgen eveneens een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd door de huisarts.

* Het gaat om de huisarts die het GMD heeft geopend, de door je huisarts aangeduide plaatsvervanger of een arts die tot dezelfde groepering behoort.

Pluspunten van je ziekenfonds!

Leden van Solidaris Brabant die een GMD hebben, kunnen op nog meer interessante voordelen rekenen!
− Terugbetaling van het remgeld, ongeacht je leeftijd
– Terugbetaling van het remgeld van generische geneesmiddelen (max. 100 euro/jaar) voor -18-jarigen
– Terugbetaling van logopediesessies
Dentimut First: een kwaliteitsvolle tandverzekering
Medi'kids: terugbetaling van de kosten die je zelf moet betalen wanneer je kind ernstig ziek is (franchise van 650 euro per gezin, met een maximum van 5000 euro per jaar).
Wil je meer weten over onze voordelen? Klik dan hier.

Het kost je niets!

Vraag aan je huisarts om een GMD te openen. Als je een GMD voor je kind wil laten openen, dient hij of zij op de raadpleging aanwezig te zijn. Bovenop het gebruikelijke ereloon voor de raadpleging of het huisbezoek, zal je huisarts 29,98 euro vragen. Het ziekenfonds betaalt je dit bedrag volledig terug.

Personen tussen 45 en 75 jaar oud met het statuut 'chronisch zieke', moeten een ereloon betalen dat kan oplopen tot 55 euro. De mutualiteit betaalt dit bedrag volledig terug.

Om te vermijden dat je dit geld moet voorschieten, kan je je huisarts vragen om de derde-betalersregeling toe te passen. Je huisarts wordt dan rechtstreeks door je ziekenfonds betaald. Een GMD kost je dus niets!

Hoelang is een GMD geldig?

De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging ervan. Een GMD geopend op 2 januari 2018 blijft dus geldig tot 31 december 2020.

Het GMD moet dus jaarlijks verlengd worden. Deze verlenging gebeurt automatisch door je ziekenfonds als je op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die op huisbezoek geweest is tijdens het betreffende jaar.

Als je tijdens het betreffende jaar niet op raadpleging geweest bent bij je huisarts of als die niet op huisbezoek geweest is, moet je zelf de verlenging van je GMD aanvragen. De verlenging kost evenveel als de opening van een GMD en wordt eveneens volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

Wat als je een andere arts raadpleegt?

  • Als de arts die je raadpleegt niet de arts is die je GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan heb je geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van je GMD en als hij daarvoor je toestemming heeft.

  • Als je een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar je huisarts om je dossier te vervolledigen.

Wat als je van huisarts verandert?

Je kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan je nieuwe huisarts dat je verkiest dat hij voortaan je GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van je dossier.