Vanaf 1 januari 2024 kunnen alle Brusselaars terecht bij hun ziekenfonds om hun aanvragen voor individu­ele materiële bijstand in te dienen. Vanaf dan zal de dienst PHARE (van de Franse Gemeenschapscommissie) deze mogelijkheid niet meer aanbieden.

Wat is individuele materiële bijstand (IMB)?

Het is een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van materiële hulpmiddelen om personen met een beper­king bij te staan in hun dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan brailleleesregels, een ziekenhuisbed, de terugbetaling voor woningaanpassingen of specifiek materiaal om het voor mensen met een beperking gemakkelijker te maken om hun zelfstandigheid te bewaren. 

Hoe worden de aanvragen verwerkt vanaf 1 januari 2024?

Als de beperking optrad voor de leeftijd van 65 jaar, kan je jouw aanvraag voor individuele materiële bijstand indie­nen bij jouw ziekenfonds. 
Je krijgt dan van jouw ziekenfonds alle praktische informatie, zoals de in te vullen aanvraagformulieren. 
Wij verwerken de aanvragen op basis van procedures die gelijkaardig zijn met de procedures van de dienst PHARE. Onze sociale dienst is er ook om jou bij te staan in het ondernemen van deze stappen.

Welke stappen moet je ondernemen als je reeds individuele materiële bijstand geniet? 

Je dient een document te ondertekenen waarmee je de dienst PHARE de toelating geeft om jouw dossier over te dragen aan Solidaris Brabant. Dit zal gebeuren bij het eer­ste contact met jouw ziekenfonds. 

Hoe verloopt de overgangsperiode? 

De dienst PHARE zal de tegemoetkomingsaanvragen voor individuele materiële bijstand, ontvangen tot 31/12/2023, verder afhandelen en ook de tegemoetkomingen uitbeta­len die toegekend werden. Aanvragen die vanaf 01/01/2024 binnenkomen, worden niet meer verwerkt door de dienst PHARE. Vanaf dan moet elke nieuwe aanvraag bij het zie­kenfonds ingediend worden.

Wanneer moet je je richten tot het VAPH?

Als inwoner van Brussel heb je de keuze: je kan jouw tege­moetkomingsaanvraag indienen bij jouw ziekenfonds of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH blijft tussenkomen in de kostprijs van materiële bijstand en woninginrichtingen, alsook voor oriëntatie- en mobiliteitstechnieken, incontinentiemateri­aal en onderwijsassistentie voor hoger onderwijs in Brussel.

De formulieren en informatie over de procedure staan op https://www.iriscare.brussels/individuele-hulpmiddelen 

Vragen over dit onderwerp of heb je hulp nodig?

Contacteer onze Sociale dienst:

  • telefonisch via: 02 546 15 12 (tussen 9 en 12 uur)
  • maak een afspraak of ga langs in een van onze kantoren: consulteer hier de openingsuren.

Vragen over de opvolging van jouw dossier? 

Stel jouw vragen via ons contactformulier.