Eerste fase: begindatum van je uitkering

De begindatum van je uitkering hangt af van je beroepsstatuut.

Indien je loontrekkende bent, kan je pas een uitkering krijgen na afloop van de periode waarin je werkgever je loon doorbetaalt. Dit is de periode van het "gewaarborgd loon". Als je geen werknemer bent, word je in principe vergoed vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid.

Beroepsstatuut Betaling van je uitkering
Bediende

Vanaf de eerste werkdag die volgt op de laatste dag van je periode van gewaarborgd loon

 Arbeider

Vanaf dag 14 van de arbeidsongeschiktheid

 Zelfstandige

Vanaf de eerste dag als de arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen duurt. Anders wordt er geen uitkering uitbetaald.
Opgelet: je hebt geen recht op een uitkering als de ziektedagen meer dan 14 dagen teruggaan voor je raadpleging bij je arts.

 Werkloze

Vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

Tweede fase: Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

Derde fase: Invaliditeitsuitkeringen (na 1 jaar arbeidsongeschiktheid)

Na een jaar van arbeidsongeschiktheid krijg je het statuut van invalide. Het bedrag van de uitkeringen wordt dan herzien in functie van je gezinssituatie.  De wettelijke termen primaire ongeschiktheid en invaliditeit hebben geen verband met de aard van de ongeschiktheid, noch met de medische aandoening. Zij verwijzen enkel naar de duur van de arbeidsongeschiktheid. De personen die als invalide erkend worden, kunnen een verhoogde tegemoetkoming genieten, alsook bepaalde andere voordelen (fiscale aftrek, bepaalde gemeentetaksen ...).

Was je werknemer (arbeider of bediende) of werkloze voordat je arbeidsongeschikt werd?

Het bedrag van je uitkeringen wordt herzien in functie van je gezinssituatie. Dit bedrag gelijk aan een percentage van je laatste begrensde brutodagloon. Om de bedragen te kennen, klik hier.

Was je zelfstandige voordat je arbeidsongeschikt werd?

De forfait van je uitkeringen wordt herzien op basis van je gezinssituatie en al dan niet de stopzetting van je bedrijf.

  • In geval van stopzetting van de onderneming, klik hier om de bedragen te consulteren.
  • Zonder stopzetting van de onderneming, klik hier om de bedragen te consulteren.

 

Inhaalpremie: een extra uitkering tijdens je invaliditeit

Deze extra uitkering wordt automatisch uitbetaald, tegelijk met je uitkering voor mei, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, was je minstens 1 jaar arbeidsongeschikt
  • in mei van de jaar van de betaling van de premie, ben je nog arbeidsongeschikt (minstens 1 dag)

Loontrekkende of werkloze?

Het bedrag van de premie hangt af van de duur van je arbeidsongeschiktheid en je gezinssituatie op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie.

Je bent minder dan 2 jaar arbeidsongeschikt:

  • met gezinslast: je ontvang 699,29 euro
  • zonder gezinslast: je ontvang 536,73 euro

Je bent minstens 2 jaar arbeidsongeschikt:

  • met gezinslast: je ontvang 1051,87 euro
  • zonder gezinslast: je ontvang 858,41 euro

Zelfstandige?

Je ontvang een inhaalpremie van 335,99 euro.

Datum van de betalingen van de uitkeringen

Arbeider, bediende of werkloze?

  • Tijdens arbeidsongeschiktheid (eerste ziektejaar), wordt je uitkering betaald tijdens de tweede werkdag van de maand.
  • Tijdens invaliditeit (2e ziektejaar en volgende), wordt je uitkering betaald enkele dagen voor het einde van de maand.

Zelfstandige?

Je uitkering wordt enkele dagen voor het einde van de maand betaald.

Opgelet! De aangegeven data in de kalenders komen overeen met het moment waarop het ziekenfonds de betalingsopdracht geeft aan zijn financiële instelling. Er is een termijn van maximaal 3 werkdagen nodig vooraleer het geld werkelijk op je bankrekening staat of je je circulaire cheque via de post ontvangt.

Data betaling uitkering
  Arbeidsongeschiktheid (eerste ziektejaar) Invaliditeit (tweede ziektejaar en volgende)
Periode arbeiders / werknemers /
werklozen
zelfstandigen arbeiders / werknemers /
werklozen / zelfstandigen
januari 2023 02/02/23 27/01/23 27/01/23
februari 2023 02/03/23 24/02/23 24/02/23
maart 2023 04/04/23 29/03/23 29/03/23
april 2023 03/05/23 26/04/23 26/04/23
mei 2023 02/06/23 26/05/23 26/05/23
juni 2023 04/07/23 28/06/23 28/06/23
juli 2023 02/08/23 27/07/23 27/07/23
augustus 2023 04/09/23 29/08/23 29/08/23
september 2023 03/10/23 28/09/23 28/09/23
oktober 2023 03/11/23 27/10/23 27/10/23
november 2023 04/12/23 28/11/23 28/11/23
december 2023 03/01/24 19/12/23 19/12/23

 

Data betaling uitkering
  Arbeidsongeschiktheid (eerste ziektejaar) Invaliditeit (tweede ziektejaar en volgende)
Periode arbeiders / werknemers /
werklozen
zelfstandigen arbeiders / werknemers /
werklozen / zelfstandigen
januari 2024 02/02/24 29/01/24 29/01/24
februari 2024 04/03/24 27/02/24 27/02/24
maart 2024 03/04/24 27/03/24 27/03/24
april 2024 03/05/24 26/04/24 26/04/24
mei 2024 04/06/24 29/05/24 29/05/24
juni 2024 02/07/24 26/06/24 26/06/24
juli 2024 02/08/24 29/07/24 29/07/24
augustus 2024 03/09/24 28/08/24 28/08/24
september 2024 02/10/24 26/09/24 26/09/24
oktober 2024 05/11/24 29/10/24 29/10/24
november 2024 03/12/24 27/11/24 27/11/24
december 2024 03/01/25 19/12/24 19/12/24

Ontvang jij een invaliditeitsuitkering? Dan krijg je voortaan een aankondiging van de uitbetaling via sms!

Je ontvangt de dag vóór de datum van de betaling van de invaliditeitsuitkering (vanaf 1 jaar arbeidsongeschiktheid) een sms met daarin het bedrag van de uitkering, de maand waarop deze betrekking heeft alsook de datum waarop je de uitkering ten laatste op je bankrekening ontvangt.

De sms wordt verzonden naar het gsm-nummer dat je eerder aan ons gecommuniceerd hebt. Wij vragen je dit nummer te controleren en indien nodig te wijzigen. Dit kan via je persoonlijke e-Mutaccount of in een van onze kantoren. Onze medewerkers helpen je daar graag verder.

Je kunt deze dienstverlening steeds stopzetten door ‘STOP’ terug te sturen (gratis) op de laatst ontvangen sms.

Deze dienstverlening is louter informatief en wijzigt niets aan de gebruikelijke betaaldatum van de uitkering.