Hoe kan je je aansluiten?

Je bent aangesloten bij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden als je je bijdrage betaalt aan een zorgkas.

Wanneer ben je zorgbehoevend?

Je bent zorgbehoevend als je een van de volgende documenten kunt voorleggen:

 • attest van forfait B of C in de thuisverpleging (verkrijgbaar bij je ziekenfonds);
 • attest van minstens score 10 op de Belgische profielschaal voor < 18 jarigen ;
 • Vanaf 01/06/2021 moet men voor > 18 jarigen:
  • minstens een totaalscore van 13 punten op 30 op de BelRAI Screener te hebben, en/of
  • minstens een score van 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI Screener.

   Deze nieuwe schaal peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op vijf domeinen: Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL), Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL), Cognitieve problemen, Psychische problemen en Gedragsproblemen.

 • attest van minstens score 35 op de Belgische profielschaal van de gezinszorg (verkrijgbaar bij de dient Gezinszorg);
 • attest van minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid bij het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de FOD Sociale zekerheid);
 • attest van bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (verkrijgbaar bij je kinderbijslagfonds);
 • attest van minstens score C of Cdem op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling);
 • attest van verblijf in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (verkrijgbaar bij je ziekenfonds of de verzorgingsinstelling).

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als je geen attest hebt. Wij brengen je dan in contact met een instantie die je zorgbehoevendheid kan vaststellen.

Welke tegemoetkoming kan je krijgen?

Een maandelijkse tegemoetkoming van 140 euro wordt toegekend aan mensen die thuis verzorgd worden of verblijven in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel.

Procedure voor een tegemoetkoming

Om de vergoeding van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te bekomen, moet je:

 • een aanvraagformulier indienen bij de zorgkas. Je kunt dat formulier bij ons aanvragen.
 • ons het ingevulde document met de nodige bewijsstukken terugsturen.

De zorgkas onderzoekt het dossier op alle punten. Als je aanvraag aanvaard wordt, keren wij je de eerste tussenkomst uit na een wachtperiode van drie maanden.

Terugwerkende kracht

Voor ingediende dossiers mag de zorgkas je een erkenning toekennen met terugwerkende kracht vanaf het begin van de zorgbehoevendheid of de opname in een residentiële instelling. De tussenkomst kan met maximaal zes maanden terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Meer info?