Voor wie?

Het budget dient voor personen met een verminderde zelfredzaamheid, die normale dagelijkse activiteiten (bv. koken of schoonmaken) niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.

Woon je in Vlaanderen?

Door de zesde staatshervorming is de toenmalige THAB een bevoegdheid geworden van de Gemeenschappen. In de praktijk betekent dit dat sinds 2017 in Vlaanderen alle zaken m.b.t. de THAB niet langer worden beheerd door de FOD Sociale Zekerheid, maar zijn overgedragen aan de mutualiteiten binnen het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. In Brussel wordt de THAB wel nog beheerd door de FOD Sociale Zekerheid.

Meer info

Vraag de tegemoetkoming aan vanaf je 65e. Voor meer info en je aanvraag klik hier.