Voor wie geldt de MAF?

De sociale MAF

De sociale MAF wordt enkel toegekend aan wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, de personen die hij ten laste heeft en de echtgeno(o)t(e) of partner en diens personen ten laste

Deze MAF geldt zodra het bedrag van de wettelijke remgelden (het aandeel van het wettelijke tarief dat door jou te betalen blijft na terugbetaling van het ziekenfonds) voor gezondheidsuitgaven 506,79 euro per jaar bedraagt.

De MAF Inkomen

Alle gezinnen komen in aanmerking voor de MAF Inkomen. Het bedrag van de remgelden dat bereikt moet worden om deze MAF te kunnen genieten, hangt af van het jaarlijks belastbaar nettogezinsinkomen.

Nettogezinsinkomen

Grensbedrag remgelden

0 t.e.m. 11.120,00 euro

250,00 euro

11.120,01 t.e.m. 19.894,05 euro

506,79 euro

19.894,06 t.e.m. 30.583,38 euro

732,03 euro

30.583.39 t.e.m. 41.272,75 euro

1.126.20 euro

41.272,76 t.e.m. 51.516,72 euro

1.576,68 euro

vanaf 51.516,73 euro 2.027,16 euro

De MAF Kinderen (jonger dan 19 jaar)

Deze MAF geldt zodra de remgelden voor het kind 732,03 euro per jaar bedragen.

  De MAF chronisch zieken

  Wie twee jaar op rij meer dan 487,08 euro remgeld betaalt, wordt beschouwd als chronisch ziek en geniet een vermindering van 112,62 euro op het vastgelegde grensbedrag.

   

  Welke uitgaven tellen mee voor de MAF?

  • De erelonen van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten enz.

  • De technische verstrekkingen (radiografie, heelkundige ingrepen, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken enz.).

  • De geneesmiddelen die tot de terugbetalingscategorieën A, B en C behoren, de kosten voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen bereid door de apotheker) en het remgeld voor het griepvaccin (enkel voor 50-plussers en voor sommige chronisch zieken).

  • De kosten voor ziekenhuisopname: het geneesmiddelenforfait, alsook het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs van het ziekenhuis (maximaal 12 maanden voor een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis).

  • De enterale voeding (toediening van voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal met behulp van een sonde) voor kinderen jonger dan 19 jaar.

  • De afleveringsmarge en veiligheidsgrens voor implantaten.

  • Het persoonlijk aandeel voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal.

  Wat is een gezin binnen de MAF?

  Alle personen die op 1 januari van het betrokken jaar op hetzelfde officiële adres wonen, vormen een gezin. Het maakt dus niet uit of u getrouwd bent of samenwoont. Ook een alleenstaande is een gezin.

  Procedure

  Je ziekenfonds telt elk jaar automatisch alle remgelden bij elkaar op, de MAF bepaalt waarop je recht hebt en doet eventueel een terugbetaling.

  Je hoeft zelf geen stappen te ondernemen. Er is echter één uitzondering op deze algemene regel. Als je je bijvoorbeeld in een van de vier onderstaande situaties bevindt, kun je jouw ziekenfonds vragen om jouw inkomenscategorie te herzien:

  • je hebt alle professionele activiteiten stopgezet;
  • je geniet van een bijdragevrijstelling in het kader van het sociaal statuut voor zelfstandigen voor een periode van meer dan een trimester;
  • je staat al minstens zes maanden ingeschreven als werkloze;
  • je bent al minstens zes maanden niet in staat geweest om te werken.