24-03-2021

Algemeen

NMBS biedt vanaf zondag 21 maart 2021 een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het ticket kan zowel voor de eerste als voor de tweede prik worden aangevraagd.

  • Heen- en terugticket
  • Geldig op de dag van de vaccinatie
  • Alleen geldig in 2e klas

Toon je Vaccinatieticket en je uitnodiging voor je vaccinatie (papier, e-mail of sms) als de treinbegeleid(st)er aan boord van de trein controleert op de heen- en/of terugreis.

Meer informatie over hoe je dit aanvraagt, vind je terug op de website van NMBS.

Vlaanderen

Voor mensen die niet mobiel zijn, werkt de Vlaamse Overheid samen met de lokale besturen aan oplossingen. Denk daarbij bv. aan mobiele teams voor thuisvaccinatie of een taximogelijkheid. Hoe dat juist zal verlopen, zal afhangen van centrum tot centrum. Vraag aan je lokale bestuur of vaccinatiecentrum wat er in jouw gemeente voorzien wordt. Je vindt de contactgegevens van jouw vaccinatiecentrum terug op je persoonlijke uitnodiging.

Meer informatie vind je op laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je contact opnemen met het algemeen nummer dat je terugvindt op je persoonlijke uitnodiging. Daarnaast hebben ook sommige lokale besturen een initiatief opgezet waar je beroep op kan doen. Vraag dus zeker aan je lokale bestuur of er in jouw gemeente iets wordt voorzien.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van plaatselijke initiatieven om een vaccinatiecentrum te bereiken:

De stad Brussel heeft een budget vrijgemaakt om 65-plussers gratis taxibonnen te geven voor hun verplaatsing naar het vaccinatiecentrum. Hier voor kan je contact opnemen met de Buurthuizen, via het nummer 0800 35 550 (maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 17u en vrijdag van 8u30 tot 16u30).

De Buurthuizen sturen je vervolgens de taxicheques op. Je reserveert dan zelf je taxi en kan de gekregen taxicheques gebruiken om naar een van de Brusselse vaccinatiecentra te gaan.

De gemeente Oudergem heeft een ondersteuningsmechanisme opgezet voor senioren ouder dan 75 jaar, mensen met een erkende handicap en mensen met een RVT-statuut. Als je tot een van deze groepen behoort, hoeft je alleen maar een taxi of een ander vervoersmiddel te bestellen. Wanneer je alle nodige bewijzen binnenlevert, betaalt de gemeente de volledige kosten van je vervoer terug.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Oudergem.

Link: https://www.oudergem.be/vaccinatie/gemeentelijkesteun/info

De gemeente Evere biedt hulp aan ouderen en personen met beperkte mobiliteit (PBM). Op het gratis nummer 0800 14141 kan je de verplaatsing boeken tussen je woonplaats en het gekozen vaccinatiecentrum, zowel heen als terug.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Evere.

Link: https://evere.brussels/nl/wonen-in-evere/coronavirus/vaccinatie

De gemeente Berchem heeft ook oplossingen voorzien voor mensen met beperkte mobiliteit. Afhankelijk van je situatie gaat dit op een van twee manieren in z’n werk.

Personen die hulp nodig en zich alleen of met een begeleider kunnen verplaatsen, krijgen 2 taxicheques om zich van en naar het vaccinatiecentrum in Sint-Jans-Molenbeek te begeven. Vervolgens boek je zelf je taxi, waarvoor je de gekregen taxicheques kan gebruiken.

Mensen die aangepast vervoer nodig hebben (verplaatsing met rolstoel, enz.) krijgen gratis vervoer via de Bernavette naar het vaccinatiecentrum in Sint-Jans-Molenbeek. Hiervoor boek je jouw traject de dag voor je vaccinatie vóór 12 uur bij het OCMW. Je hoeft hiervoor geen gebruiker te zijn van het OCMW.

Meer informatie vind je terug op de website van de gemeente Berchem.

Link: https://berchem.brussels/nl/actualiteiten/vaccinatie-van-de-65-plussers-vervoer-voor-personen-met-beperkte-mobiliteit/

Wallonië

In Wallonië zijn er een aantal mobiele centra voorzien, die voor een beperkte tijdspanne de lokale bevolking zullen bedienen. De locaties van de exacte stopplaatsen worden nog bepaald.

Daarnaast brengt TEC je gratis naar je vaccinatiecentrum. De heenreis en de terugreis zijn volledig gedekt. Dit geldt ook voor de deur-tot-deur PRM-dienst van de TEC. Je vaccinatiebevestiging is hier ook meteen je vervoersbewijs.

Sommige lokale besturen zetten ook zelf initiatieven op waar je gebruik van kan maken. Vraag dus zeker aan je lokale bestuur of er in jouw gemeente iets wordt voorzien.

Meer informatie vind je op de website van de Waalse overheid.

Link: https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-strategie-de-vaccination

Andere

Indien er voor jouw situatie geen mogelijkheden worden aangeboden, en je vervoersonkosten onder geen enkele andere regeling worden gedekt, kan je als lid beroep doen op je mutualiteit voor de terugbetaling van je vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.

Dit kan enkel als je:

  • fysiek niet in staat bent om je zelfstandig naar het vaccinatiecentrum te verplaatsen;

  • en geen beroep kan doen op familieleden of een mantelzorger.

Hierbij draag je een vast bedrag van je vervoersonkosten zelf. Dit bedrag hangt af van het gebruikte vervoersmiddel, en jouw persoonlijke situatie. Voor de berekening van het vast bedrag ten laste van het lid, wordt de heen- en terugreis als één enkel vervoer beschouwd.

Vervoer per taxi en lichte sanitaire wagen:

Tussenkomst in de kostprijs van de factuur waarbij een vast bedrag gedragen wordt door het lid.

Dit vast bedrag bedraagt:

  • 5 euro per vervoer voor de gewone rechthebbenden;

  • 2,5 euro per vervoer voor de personen die beschikken over het sociaal statuut voorzien in artikel 37, §§1, 2 en 19 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (op de datum van het vervoer).

Vervoer per ziekenwagen

Tussenkomst in de kostprijs van de factuur waarbij een vast bedrag gedragen wordt door het lid.

Dit vast bedrag bedraagt:

  • 5 euro per vervoer voor de gewone rechthebbenden;

  • 2,5 euro per vervoer voor de personen die beschikken over het sociaal statuut voorzien in artikel 37, §§1, 2 en 19 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (op de datum van het vervoer).

Een terugbetaling aanvragen doe je door ons volgende documenten te bezorgen: