Kortverblijf en dagverblijf

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wil je je familielid dat dagelijks voor je zorgt even ontlasten van zijn taken? Wij bieden je een tussenkomst in de kosten voor een kort- of dagverblijf.

 

 

Onze mutualiteit geeft een tussenkomst van 18 euro per dag aan de rechthebbende die in een instelling voor kortverblijf of een erkend rustoord verblijft om de onbezoldigde persoon die hem normaal gezien verzorgt, te ontlasten. Voor een dagverblijf is de tegemoetkoming beperkt tot 6 euro per dag of 3 euro per halve dag.

 

Deze tussenkomst is beperkt tot 28 dagen per kalenderjaar.

 

Procedure

  • Neem contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk. Die zal een sociaal verslag opmaken.

  • Voeg bij dit sociaal verslag ook een origineel attest van de instelling voor kortverblijf of dagverblijf.

 

 

Meer info? 02 546 15 12